Curricula de invatamant

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CURRICULUM
ANUL I, ANUL II, ANUL III
SCOALA POSTLICEALA
DOMENIUL: sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea profesionala: asistent medical
balneofiziokinetoterapie si recuperare
Nivel 3 avansat

2005
BUCURESTI

AUTORI:

– Profesor Doctor CRIN MARCEAN Scoala postliceala sanitara Fundeni Bucuresti.

– Profesor instructor ELENA CIOFU Scoala postliceala sanitara Fundeni Bucuresti.

– Profesor ELENA IANCU Scoala postliceala sanitara Fundeni Bucuresti

– Doctor ALEXANDRU BUTURUGA INRMFB Bucuresti

– Doctor CLAUDIA SILVIA CIOFU UMF „Carol Davila”;Spitalul „ Dr. I. Cantacuzino”
Bucuresti

– Consultanta:
CNDIPT: expert PAULA POSEA – CNDIPT

2

ANUL I

3
PLAN DE ÎNVATAMÂNT
Anul I – Scoala Postliceala Sanitara
Aria curriculara

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare – Nivel 3avansat

Cultura de specialitate 1020 ore

Modulul I Total ore/an 120
Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman din care: laborator tehnologic 48

Modulul II Total ore/an 120
Notiuni de fizica (mecanica si electricitate) din care: laborator tehnologic 84

Modulul III Total ore/an 120
Notiuni de psihologie, etica si
deontologie medicala din care: instruire practica 48

Modulul IV Total ore/an 120
Tehnici de îngrijire din care: instruire practica 48

Modulul V Total ore/an 120
Igiena generala si epidemiologie din care: instruire practica 48

Modulul VI Total ore/an 120
Semiologie si medicina interna din care: instruire practica 48

Modulul VII Total ore/an 120
Chirurgie, ortopedie si traumatologie din care instruire practica 48

Modulul VIII Total ore/an 60
Comunicare profesionala din care: instruire practica 24

Modulul IX Total ore/an 60
Comunicare profesionala în limba moderna din care: laborator tehnologic 24

Modulul X Total ore/an 60
Tehnologia informatiei si comunicarii din care: laborator tehnologic 24

Total ore/an instruire teoretica: 16 ore/saptamâna x 36 saptamâni – 576 ore
Stagii de pregatire practica – 444 ore (2 zile/saptamâna x 36 saptamâni)

TOTAL – 1020 ore/an

4
Esalonarea modulelor pe an scolar – ANUL I

M1 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M6 – 72 ore – 4 ore / saptamâna
M2 – 36 ore – 2 ore / saptamâna M7 – 72 ore – 2 ore / saptamâna
M3 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M8 – 36 ore – 2 ore / saptamâna
M4 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M9 – 36 ore – 2 ore / saptamâna
M5 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M10 – 36 ore – 2 ore / saptamâna

Modul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9
M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9

5
Modulul I NOTIUNI DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE A CORPULUI UMAN

I. Nota introductiva

– Modulul ”Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman” se studiaza pe parcursul anului I al
scolii postliceale sanitare pentru realizarea pregatirii de baza, specifica domeniului: sanatate si
asistenta pedagogica, în vederea obtinerii calificarii de nivel 3 avansat. asistent medical de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 72 ore pe an de
instruire teoretica (câte 2 ore pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si 48 ore laborator tehnologic.
Modulul va dezvolta competentele din unitatea de competenta „Notiuni de anatomie si fiziologie a
corpului uman”.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul, activitatea didactica va cuprinde formula
unui parteneriat intre scoala si unitati sanitare acreditate sa gestioneze pregatirea profesionala, dar
se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materiala a scolii ( laboratorul de anatomie) si
cerintele pentru pregatirea în calificarea de nivel 3 avansat asistent medical de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati de analiza a organismului uman
pentru întelegerea functionalitatii complexe a aparatelor si sistemelor organismului uman.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta : „Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman”

Competente : 1.Analizeaza organizarea anatomica a corpului uman.
2.Descrie partile componente ale aparatelor organismului uman.
3.Explica elementele componente ale sistemului nervos.

6
III – Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Notiuni de 1. Analizeaza – Structura corpului – planuri: frontal, sagital, etc
anatomie si organizarea termeni generali topografici: ventral, dorsal, cranian, distal,
fiziologie a anatomica a median, etc
corpului uman corpului uman – Scheletul osos si principalele grupe de muschi somatici
– Anatomia si fiziologia aparatului respirator
2. Descrie Caile respiratorii superioare si inferioare, structura plamânului,
partile pleura, circulatia pulmonara, volumele, capacitatile si debitele
componente ventilatorii, mecanica ventilatiei, ventilatia alveolara,
ale aparatelor schimburile gazoase, gazele sanguine, reglarea respiratiei.
organismului – Anatomia si fiziologia aparatului cardiovascular.
Structura cordului si a vaselor, organizarea sistemului
circulator, proprietatile cordului, revolutia cardiaca. Zgomotele
cardiace, pulsul, tensiunea arteriala, principiile hemodinamice
în mica si marea circulatie, reglarea circulatiei.
– Anatomia si fiziologia aparatului digestiv.
Tubul digestiv si glandele anexe, date histologice si anatomice
generale, peristaltica tubului digestiv, digestia la diverse nivele
ale tubului digestiv, functiile ficatului si pancreasului, reglarea
aparatului digestiv.
– Anatomia si fiziologia aparatului urinar.
Rinichiul si caile urinare, date anatomice si histologice,
circulatia renala, formare a urinei, mictiunea, reglarea functiei
renale.
– Anatomia si fiziologia aparatului genital
Structura aparatului genital masculin si feminin ( inclusiv
glanda mamara), spermatogeneza si ovulogeneza, fecundatia.
– Anatomia si fiziologia analizatorilor.
Date generale asupra structurii si functiei analizatorilor: vizual,
cutanat, acustico-vestibular, olfactiv, gustativ, kinestezic etc
– Anatomia si fiziologia glandelor endocrine.
Date generale anatomice asupra hipofizei, epifizei, tiroidei,
suprarenalelor, paratiroidelor,
Principali hormoni ale acestor glande si rolul lor în organism,
reglarea activitatii glandelor endocrine.
– Anatomia si fiziologia sistemului nervos.
Anatomia si structura sistemului nervos central: maduva
spinarii, encefalul, trunchiul cerebral, cerebelul, diencefalul,
emisferele cerebrale.
Anatomia sistemului nervos periferic, caile de conducere ale
3. Explica sensibilitatii si motricitatii, centri subcorticali, arcurile reflexe,
elementele transmiterea impulsului nervos, realizarea controlului si
componente coordonarii în sistemul nervos, nervii rahidieni si principali
ale sistemului nervi periferici.
nervos. – Nervii cranieni.
– Structura si topografia sistemului nervos vegetativ simpatic si
parasimpatic, organele inervate si actiunea acestuia asupra lor.

7
IV. Conditii de aplicabilitate si de evaluare

Parcurgerea continuturilor modulului „Notiuni de anatomia si fiziologia corpului uman” se va
realiza integral, parcurgând tabelul de corelare a competentelor cu continuturile (cap.III ), dar
abordarea acestuia trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire si
de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala sanitara de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formare aptitudinilor si a deprinderilor de
analiza si interpretare a componentelor organismului uman pentru întelegerea functionalitatii
complexe a aparatelor si sistemelor într-un tot unitar, în vederea îngrijirii.
– Orele de instruire teoretica se recomanda a se desfasura în cabinete si laboratoare de specialitate
dotate cu material didactic corespunzator: retroproiector, video, scheletul corpului uman, planse,
etc.
– În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii
moderne de educatie: -elevii învata cel mai bine când învatarea raspunde nevoilor lor.
-elevii învata când sunt implicati activ în procesul de învatare.
-elevii au stiluri diferite de învatare.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care
sunt precizate în standardul de pregatire profesionala. Se evalueaza numai competentele din acest
modul, evaluarea altor competente ne fiind relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfârsitul lui se realizeaza
evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Proiectarea evaluarii competentelor
se realizeaza prin stabilirea clara a programului si a modului de evaluare.
Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul îsi stabilesc durata evaluarii fiecarei
competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia lor si de ritmul de asimilare a cunostintelor
si de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare, au importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite cerintele de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
– Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exercitiul, demonstratia, studiul de caz,
dezbateri si discutii în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

8
Modulul II. NOTIUNI DE FIZICA (MECANICA SI ELECTRICITATE)

I. Nota introductiva.

– Modulul II „ Notiuni de fizica (mecanica si electricitate) se parcurge în anul I al scolii postliceale
sanitare pentru calificarea asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Prin planul de învatamânt acest modul are alocate 36 ore instruire teoretica si se vor parcurge câte
2 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni si 84 ore de laborator tehnologic.
– Scopul acestui modul este de a asigura suportul stiintific pentru întelegerea fenomenelor care
însotesc tratamentele cu curenti electrici si ca baza pentru studiul biomecanicii articulare si
musculare.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala care sta la baza sistemului national de calificari profesionale. Modulul se va
utiliza împreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.
– Persoana care va absolvi acest modul va întelege fenomenele care stau la baza functionarii
aparatelor electrice utilizate în aplicarea diferitelor proceduri de tratament de catre asistentii
medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: „Notiuni de fizica (mecanica si electricitate)”

Competente: 1. Utilizeaza notiunile de mecanica în conditiile specifice recuperarii bolnavului.
2. Aplica notiunile de electricitate în tratamentele cu curent electric
3. Selecteaza informatiile necesare aplicarii tratamentelor fizicale.

9
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1 Notiuni de 1. Utilizeaza – Cinetica: Miscare si repaus.
fizica notiuni de Elementele si relativitatea miscarilor.
(mecanica si mecanica în Marimi si unitati de masura în cinetica:
electricitate). conditiile lungime, timp, viteza, acceleratie, etc.
specifice – Tipuri de miscari si legile miscarii:
recuperarii miscarea rectilinie, miscarea curbilinie,
bolnavului. miscarea în câmp gravitational, miscarea
oscilatorie.
– Dinamica: principiile mecanicii
Newtoniene.
– Forta. tipuri de forta: forte centrale, forte
elastice, forte de frecare, forte
gravitationale, forte de inertie, forte de
tractiune.
– Impulsul, Legea conservarii impulsului.
– Lucrul mecanic si energia. Legea
conservarii energiei mecanice. Puterea. –
Legea conservarii energiei: Ciocniri.
– Miscarea corpului solid rigid. momentul
cinetic si momentul de inertie, energia
cinetica de rotatie,
masini simple: planul înclinat, pârghii,
scripeti, surubul, etc.
– Echilibrul fortelor, sisteme de forte, cuplu
de forte, centrul de greutate, echilibrul
corpurilor sub actiunea gravitatiei.
2. Aplica – Electrostatica
notiunile de Sarcina electrica, interactiunea între sarcini
electricitate în electrice, câmpul electric, marimile care
tratamentele cu caracterizeaza câmpul electric; intensitatea,
curent electric inductia, potentiale de tensiune, conductori
în câmp electrostatic, capacitate,
condensatori, energia câmpului
electrostatic.
Curentul electric stationar: efectele
curentului, circuite electrice, procedee
practice în tehnica masuratorilor electrice,
Efectul chimic al curentului electric,
electroliza, efectul termic, efectul magnetic,
Forta electromagnetica, marimi care
caracterizeaza câmpul magnetic:
intensitatea, inductie, flux, fenomenul de
inductie electromagnetica.
Curentul alternativ, legea inductiei
electromagnetice, autoinductia, inductanta,
producerea curentului alternativ, circuite
simple de curent alternativ.

10

3. Selecteaza Elemente de electronica
informatiile Dispozitive electronice: dioda, trioda,-
necesare aplicarii proprietati, functii, clasificare, functionare,
tratamentelor caracteristici, parametri.
fizicale Conductia electrica în semiconductori,
circuite electronice, redresarea curentului
alternativ, amplificare oscilatoare, circuite
integrate, oscilatii si unde.
Miscarea ondulatorie, propagarea undelor;
unde plane, unde longitudinale, unde
transversale, oscilatii si unde electrice si
electromagnetice, producerea oscilatiilor
electrice, circuitul oscilant, rezonanta,
– Producerea undelor electromagnetice,
propagarea câmpului electromagnetic,
spectrul undelor electromagnetice. Lumina,
radiatia UV. Optica, fotonul, efectul
fotoelectric, spectre de emisie si absorbtie.
Laserul, principii de functionare,
proprietatile radiatiei laser, aplicatii.

IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

– Modulul de „ Notiuni de fizica ( mecanica si electricitate)„ va fi parcurs integral iar ordinea de
parcurgere a continuturilor, este cea din tabelul de la cap. III. „Tabel de corelare a competentelor si
continuturilor”. Abordarea acestor continuturi trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de
nivelul initial de pregatire si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala
postliceala sanitara în specialitatea de asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor aplica activitatile de învatare cu
caracter interactiv. Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, metoda practica, experimentul
de laborator, observatia sistematica a comportamentului elevilor, autoevaluarea.
Alegerea acestor activitati conduc la o orientare asupra celui care învata, urmând sa se puna mai
bine în valoare, permit diferentierea sarcinilor si a timpului alocat.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala, corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru
verificarea atingerii competentelor. Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele
specificate este lipsita de semnificatie în cadrul evaluarii. Se recomanda adaptarea programului la
elevii cu nevoi speciale, prin fise individualizate.

11
V. Sugestii metodologice.

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anteriore ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor si de formare a deprinderilor, proprii grupului pregatit.
– Instruirea teoretica se va realiza în sali si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea practica în laborator are importanta deosebita în realizarea corespunzatoare a
competentelor pentru viitorii asistenti medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exercitiul, demonstratia, dezbaterea si
discutii în grup
– Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

12
Modulul III. NOTIUNI DE PSIHOLOGIE, ETICA SI DEONTOLOGIE MEDICALA

I. Nota introductiva

– Modulul III „ Notiuni de „psihologie, etica si deontologie medicala” se parcurge în anul I al scolii
postliceale sanitare pentru calificarea de asistent medicala balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Prin planul de învatamânt acest modul are alocate 72 ore pe an de instruire teoretica si 48 ore
instruire practica în laboratoare de specialitate în unitati sanitare.
Instruirea teoretica pentru „Psihologie generala si medicala” se va face 2 ore pe saptamâna timp de
18 saptamâni iar pentru „Etica si deontologie medicala” 2 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni.
– La parcurgerea programei scolare se va avea în vedere dobândirea competentelor prevazute în
standardul de pregatire profesionala specific calificarii, document care face parte din sistemul
national de calificari profesionale. Dupa parcurgerea acestui modul elevul este capabil sa aplice
notiunile de psihologie si etica medicala în activitatea de îngrijire a pacientilor desfasurata în
unitatile sanitare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitate de competenta „ Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala”

Competente 1. Descrie metodele psihologiei generale si medicale.
2. Utilizeaza notiunile de psihologie medicala în activitatea desfasurata în
unitati sanitare.
3. Aplica normele de etica si deontologie medicala.

13
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
Notiuni de 1. Descrie metodele Psihologie generala – psihologie medicala:
psihologie, psihologiei 1. Obiect , caracteristici, relatii
etica si generale si – Obiectul psihologiei – sistemul psihic uman:
deontologie medicale evolutie, caracteristici, organizare
medicala – a) obiectul psihologiei medicale
– b). relatii, interdependente, diferentieri între
psihologie medicala, psihopatologie, psihiatrie
– c). rolul psihologiei generale si psihologiei
medicale în practica medicala
2. Metodele psihologiei
– a). observatia, convorbirea interviu, anamneza,
ancheta psihologica, metoda biografica, metoda
analizei activitatii, metode psihometrice
– b). importanta acestor metode pentru practica
medicala
Infrastructura sistemului psihic uman
– Procesele cognitive
– a). procesele psihice senzoriale: senzatia,
perceptia, reprezentarea, tulburari la nivelul
proceselor senzoriale
– b). procesele cognitive superioare: gândirea,
memoria, imaginatia, atentia, limbajul.
– c). principalele tulburari la nivelul proceselor
cognitive superioare.
Activitatea umana si procesele reglatorii
– a). structura psihologica a activitatii: formele
activitatii
– b). procesele reglatorii ale activitatii Motivatia:
definitia, functii. forme, tulburari ale sistemului
motivational
– c). afectivitatea: definitie. proprietati, functie,
forme, starile afective, tulburari la nivelul
afectivitatii.
– d). vointa: definitie, structura, calitati voluntare,
tulburari la nivelul activitatii voluntare
– e). atentia: definitie, forme, tulburari la nivelul
atentiei
– f). componente automatizate ale activitatii:
deprinderi, priceperi, obisnuinte.
Interactiunea proceselor psihice.
– a). sistemul psihic uman si constienta
– b). nivelurile de functionalitate ale vieti psihice:
constient, subconstient, inconstient.
– c). niveluri de constienta: starea de veghe,
starea de somn, visele, constienta abolita

Sistemul personalitatii

14
-Individ, persoana, personalitate
-Personalitate sistem bio-psiho-social
-Criterii ale personalitatii normale
-Structura personalitatii: temperament, caracter si
reactia la boala.
-Aptitudinile : definitie, clasificare. Importanta
aptitudinilor în evolutia si echilibrul individului.
Personalitatea si boala
– Sanatatea , sanatate mentala
2. Utilizeaza -Modalitati de reactivitate: durere suferinta,
notiunile de anxietate, reactii psihologice si deviante
psihologie medicala -Boala si personalitatea morbida,
în activitatea – Modificari psihice cauzate de boli somatice
desfasurata în . Moartea ca problema a psihologiei medicale
unitati sanitare – Psihologia clipei de moarte, atitudini fata de
moarte, Personalul medical si asistenta
muribunzilor, eutanasia.
Psihologia medicala a vârstelor si sexelor
-Etape stadii: copilarie, pubertate, adolescenta.
– Problemele psihologice ale batrânilor,
problemele psihologice ale femei.
– Psihologia relatiilor pacient – personal medical
– Terapia psihologica
– Psihoterapia, ergoterapia, socioterapia
– Specificitatea relatiei: psihologia situationala a
bolnavului
-Specificitatea comunicarii ( în cadrul echipei
3 Aplica normele medicale, între echipa si pacient )
de etica si -Drepturi, libertate, respect si integritate
deontologie Drepturile omului, conceptia de libertate, respect
medicala si integritate, drepturile pacientului, copiilor,
batrânilor, femeilor, barbatilor.
-Afirmatii si declaratii despre drepturi si
responsabilitati.
-Juramântul Hipocratic, declaratia de la Helsinki
-Etica ramura a filozofiei
Principii de etica, teorii etice, codul de etica,
responsabilitatea în practica profesionala.
Aplicarea deciziei etice în situati de îngrijire
Avortul, eutanasia, manipularea genetica.
Credinte si valorile personale
Dreptul la sanatate, dirijarea resurselor.

15
IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

– Modulul „ Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala”, va fi parcurs pe o durata de 72
ore pe an de instruire teoretica si 48 ore pe an instruire practica, în anul I al scolii postliceale
sanitare pentru calificarea de nivel 3 avansat asistent medical de balneofiziokinetoterapie si
recuperare. Parcurgerea continuturilor se va face în ordinea prezentata în tabelul de corelare a
competentelor cu continuturile ( cap.III ), dar abordarea trebuie sa fie flexibila, diferentiata, tinând
cont de nivelul initial de pregatire.
– Continuturile se vor exemplifica în cadrul orelor de instruire practica, 48 ore pe an, prevazute
pentru acest modul.
Continuturile proiectate la acest modul urmaresc atingerea de catre elev a competentelor descrise
prin standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Prin parcurgerea acestui modul, elevii
vor fi capabili sa aplice notiunile de psihologie medicala în activitatea desfasurata în unitati
sanitare. De asemenea elevul va fi capabil sa respecte normele de etica si deontologie medicala în
activitatea de îngrijire a bolnavilor.
– Evaluarea trebuie sa fie o evaluare de tip continuu, corelata cu criteriile de performanta care se
gasesc precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator. În cadrul modulului se
exerseaza tehnici generale de comunicare cu pacientii, care vor fi evaluate în cadrul modulului ce
le includ
Pe masura ce se parcurge continutul modulului se va face o evaluare formativa, iar la sfârsitul
modulului se va face o evaluare sumativa. Se evalueaza competentele precizate în curriculum,
conform standardului de pregatire profesionala. O competenta se va evalua o singura data.
Probele de evaluare se refera în mod explicit la criteriile de performanta si la conditiile de
aplicabilitate ale acestora. Pentru fiecare competenta cuprinsa în modul se face evaluarea conform
probelor de evaluare cuprinse în standard.

V. Sugestii metodologice

– Metodele de predare-învatare alese a fi aplicate se recomanda a avea un caracter activ, centrat pe
elev, în care acesta sa participe efectiv la dezvoltarea competentelor. Dintre metodele ce se pot
aplica amintim: joc de rol, studiu de caz, lectura dirijata, lucru în grup (grup cu sarcina precisa,
grup mic, brainstorming ), utilizarea fiselor de documentare si a fiselor de lucru, obtinerea
informatiilor din diverse surse, exercitiul practic, etc.
Alegerea metodei adecvate ramâne la decizia profesorului, care va tine cont de cunostintele si
abilitatile dobândite anterior, de nivelul clasei si de stilurile de învatare ale elevilor.

16
Modulul IV. TEHNICI DE ÎNGIJIRE

I. Nota introductiva

– Modulul „ Tehnici de îngrijire” se studiaza pe parcursul anului I al scolii postliceale sanitare în
vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte , conform planului cadru de învatamânt, din cultura de specialitate a ariei
curriculare, având alocat un numar de 120 ore pe an, din care 72 ore de instruire teoretica ( câte 2
ore pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si 48 ore de instruire practica.
– Modulul va dezvolta competentele din unitatea de competenta pentru abilitati „ Tehnici de
îngrijire”. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul, activitatea didactica va cuprinde
formula unui parteneriat strategic între scoala si unitati sanitare acreditate sa gestioneze pregatirea
profesionala, dar se au în vedere si resursele locale pentru instruirea practica: baza materiala a
scolii: salile de demonstratie, instrumentarul medical si chirurgical, manechine, si cerintele pentru
pregatirea în calificare de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati necesare îngrijirii bolnavului în
unitati, sanitare.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitate de competenta: „Tehnici de îngrijire”

Competente 1. Descrie tehnicile generale de îngrijire.
. 2. Aplica tehnici de îngrijire în activitatea profesionala.
3. Acorda îngrijiri pacientilor conform prescriptiei medicale

17
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1 Tehnici de Descrierea Introducere
îngrijire tehnicilor Organizarea serviciilor medicale.
generale de -Notiuni de igiena a unitatilor sanitare, dezinfectia,
îngrijire dezinsectia, deratizarea.
-Internarea bolnavilor în spital, circuitele functionale
din unitatile sanitare.
-Instrumentar, sterilizare.
Fiinta umana si dimensiunile bio-psiho-sociala,
Nevoile fundamentale
1. A comunica
-supravegherea bolnavului, observarea faciesului, a
stari psihice, a somnului, a reactivitatii generale.
2. Nevoia de a se misca si de a avea o buna postura
-observarea pozitiei bolnavului, schimbarea pozitiei
bolnavului, mobilizarea bolnavului, efectuarea
transportului bolnavului în spital.
3. Nevoia de a fi curat
-pregatirea patului si a accesoriilor lui, schimbare a
lenjeriei de pat la bolnavul imobilizat, asigurarea
igienei personale, corporale si vestimentare a
bolnavului
4. Nevoia de a se îmbraca si dezbraca
-dezbracarea bolnavului în pat
5. Nevoia de a respira si a avea o circulatie adecvata
-observarea si notarea respiratiei, administrarea
oxigenului, masurarea si notarea pulsului, masurarea si
notarea T.A..
6. Nevoia de a mentine temperatura corpului în limita
normala: masurarea si notarea temperaturii, aplicarea
agentilor fizici -utilizarea frigului sub forma uscata,
utilizarea caldurii uscate si umede-, aplicarea
revulsiilor
7. Nevoia de a bea si a mânca: observarea apetitului si
a modului în care bolnavul respecta prescriptiile
medicale, calcularea ratiei alimentatiei zilnice,
întocmirea foii de alimentatie. Asigurarea alimentatiei
dietetice, alimentarea activa si pasiva a bolnavului,
alimentatia artificiala, masurarea masei si înaltimii
corporale a bolnavului
8. Nevoia de a elimina: observarea, masurarea si
notarea diurezei, observarea si notarea expectoratiei,
observarea si notarea varsaturilor, observarea si notarea
scaunului.
9. Nevoia de a evita pericolele: tratarea plagilor,
metode de fixare a pansamentului, bandajarea pe
diferite regiuni.
10. Nevoia de a dormi si a se odihni.

18
11. Nevoia de a actiona conform credintelor i valorilor.
12. Nevoia de a fi util si a se realiza.
13. Nevoia de a se recrea.
14. Nevoia de a învata
2. Aplica tehnic Administrarea medicamentelor.
de îngrijire în -caile de administrare ale medicamentelor: calea orala,
activitatea respiratorie, rectala, aplicatii locale, pe cale parenterala
profesionala (injectiile)
.oxigenoterapia
Recoltarea de produse biologice si patologice pentru
examene de laborator
-recoltarea sângelui, urinei, materiilor fecale, secretii
purulente, varsaturilor, sputa, sucul gastric si duodenal
-recoltarea lichidului cefalo-rahidian si a lichidelor
obtinute prin punctie, spalaturi, clisma, etc.
Punctii: punctie venoasa, pleurala, rahidiana, sternala,
etc.
Teste biologice .determinarea grupelor sanguine si a
factorului Rh, transfuzia de sânge.
3.Acorda Îngrijirea traumatismelor:
îngrijiri -hemoragie – hemostaza
pacientilor -fracturi imobilizare provizorie
conform Pregatirea bolnavului pentru examene radiologice
prescriptiei Îngrijirea generala a pacientilor în timpul aplicarii
medicale tratamentelor fizicale.
Supravegherea pacientului în timpul tratamentului si
notarea reactiilor sale.

IV. Conditii de aplicare si de evaluare

Modulul „Tehnici de îngrijire” va fi parcurs integral, ordinea de parcurgere a continuturilor este
cea din tabelul de la cap.III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor aplica activitati de învatare cu caracter
interactiv.
Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, joc de rol, studiu de caz, observatia sistematica a
comportamentului elevilor, autoevaluarea. Se vor aplica si activitati de învatare cu caracter practic
aplicativ munca în echipa pentru exersarea abilitatilor, demonstratie cu participare, urmarirea unor
instructiuni.
Alegerea acestor activitati ofera urmatoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învata,
respectiv asupra disponibilitatilor sale, urmând sa le puna mai bine în valoare, permite
individualizarea învatarii, ofera maximul de deschidere, permite diferentierea sarcinilor si a
timpului alocat.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevante. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru
verificarea atingeri competentelor. Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele
specificate este lipsita de semnificatie în cadrul evaluarii.

19
V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au posibilitate de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor si de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în sali de demonstratie cu o buna dotare materiala.
– Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite criteriile de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
– Metodele de predare vor fi variate, predominând exercitiul, demonstratia, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
– Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

20
Modulul V IGIENA GENERALA SI EPIDEMIOLOGIE.

I. Nota introductiva.

– Modulul V „ Igiena generala si epidemiologie” se studiaza pe parcursul anului I, al scolii
postliceale sanitare, pentru realizarea pregatirii de specialitate, în vederea obtinerii calificarii de
nivel 3 avansat asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 120 ore pe an si se
vor parcurge câte 2 ore pe saptamâna timp de 36 de saptamâni prin instruire teoretica (igiena
generala 2 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni si epidemiologia 2 ore pe saptamâna timp de 18
saptamâni ) si instruire practica 48 ore în unitati sanitare.
La parcurgerea programei scolare se va avea în vedere dobândirea competentelor prevazute în
standardul de pregatire profesionala specifice calificarii, document care face parte din sistemul
national de calificari profesionale.

II. Lista unitatilor de competenta care vor fi relevante pentru modul
Unitatea de competenta „Igiena generala si epidemiologie”.

Competente: 1. Supravegheaza igienizarea spatiilor de lucru.
2. Asigura microclimatul de lucru.
3. Aplica normele de prevenire a infectiilor intra spitalicesti.

21
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1 Igiena 1.Supravegheaza Definitia
generala si igienizarea – Igiena aerului: compozitia chimica, actiuni asupra
epidemiologie spatiilor de lucru organismului, poluarea aerului si actiunea sa asupra
sanatatii. Clima si relatia sa cu sanatatea
-. Igiena apei: patologia infectioasa transmisa prin
apa, patologia ne infectioasa produsa prin apa,
conditiile de potabilitate a apei.
-. Igiena solului: indicatorii poluarii chimice si
biologice a solului, îndepartarea reziduurilor solide si
lichide
2. Asigura – Igiena radiatiilor: radiatii ne ionizante-
microclimatul de – Igiena habitatului uman: igiena localitatilor si
lucru. relatiile de sanatate, igiena locuintei si relatia cu
sanatatea, igiena instalatiilor sanitare.
– Igiena alimentara: necesarul de energie si proteine,
valoarea nutritiva, igiena unitatilor de profil
alimentar, functionare, curatenie, igiena personalului.
– Igiena copilului si adolescentului: igiena activitatii
scolare, igiena copiilor de vârsta mica, prescolara,
scolara, igiena scolii, prevenirea accidentelor la copii
si tineri.
3. Aplica – Generalitati despre infectie si contagiozitate:
normele de definirea notiunilor de baza, boala infectioasa, boala
prevenire a contagioasa, caracterul contagios, caracterul infectios
infectiilor intra al unei boli
spitalicesti. – Procesul infectios: microorganismul ( agentul
patogen), clasificare, proprietati, patogenitate,
virulenta, , toxine, proprietati antigenice, definitie.
– Macro organismul: (organismul gazda),
receptivitate, imunitate naturala si dobândita, alergie,
definitie
– Rolul mediului exterior în producerea infectiei.
– Notiuni de epidemiologie generala: definitia
notiunilor de epidemiologie,
Factori epidemiologici principali: definitie
clasificare. sursa de infectie, caile de transmitere,
receptivitatea, imunitatea.
Factori favorizanti: vârsta , sex, rasa.
– Factori epidemiologici secundari: profilaxia bolilor
infectioase, masuri îndreptate împotriva izvorului de
infectie, masuri pentru întreruperea cailor de infectie,
masuri pentru întreruperea cailor de transmitere a
infectiei, masuri pentru cresterea rezistentei
organismului, vaccino profilaxia, seroprofilaxia,
profilaxia prin chimioterapie si antibiotice.

22
– Masuri adresate factorilor epidemiologici
secundari: educarea pentru sanatate a populatiei,
salubrizarea, igienizarea, etc..
– Masuri de prevenire si combatere a infectiilor intra
spitalicesti, Importanta respectarii masurilor de
profilaxie cu caracter permanent, ancheta
epidemiologica în infectiile interioare de spital.

IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

– Modulul „Igiena generala si epidemiologica” va fi parcurs integral, ordinea de parcurgere a
continuturilor este cea din tabelul de la cap. III „ Tabel de corelare a competentelor si
continuturilor.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor aplica activitati de învatare cu caracter
inter activ. Dintre metodele ce se pot aplica amintim: joc de rol si studiu de caz, lucru în grup,
brainstorming, utilizarea fiselor de documentare, obtinerea informatiilor din diferite surse,
Alegerea metodei adecvate ramâne la decizia profesorului, care va tine cont de cunostintele si
abilitatile dobândite anterior, de nivelul clasei si de stilurile de învatare ale elevilor, (auditiv, vizual
sau practic).
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii.
– Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data. În parcurgerea modulului se va utiliza
evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competentelor.
Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

Metodele de predare – învatare, alese a fi aplicate, se recomanda a avea un caracter activ, centrat pe
elev, în care acesta sa participe efectiv la dezvoltarea competentelor.
Dintre metodele ce se pot aplica amintim: joc de rol, studiu de caz, lectura dirijata, lucru în grup
(grup cu sarcina precisa, grup mic) a fiselor de documentare si a fiselor de lucru, obtinerea
informatiilor din diverse surse, exercitiul practic.
Alegerea metodei adecvate ramâne la decizia profesorului, care va tine cont de cunostintele si
abilitatile dobândite anterior, de nivelul clasei si de stilurile de învatare ale elevilor.

23
Modulul VI. SEMIOLOGIE SI MEDICINA INTERNA

I. Nota introductiva

Modulul „Semiologie si medicina interna” se studiaza pe parcursul anului I al scolii postliceale
sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3
avansat asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 120 ore pe an si se
vor parcurge câte 4 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni prin instruire teoretica si 48 ore
instruire practica în unitati sanitare.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna timp de 36 saptamâni,
coordonata de instructorul de practica, conform numarului de ore alocate de instruire practica prin
planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati de îngrijire a bolnavului cu diferite
afectiuni.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specifica
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta:„Semiologie si medicina interna”

Competente: 1. Identifica semne si simptome în diferite afectiuni
2. Interpreteaza semnele si simptomele din diferite afectiuni.
3. Îngrijeste bolnavul cu diferite afectiuni.

24
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1 Semiologie si 1.Identifica 1.Bolile aparatului respirator
medicina semne si traheobronsitele, pneumopatiile, pleurezia, astmul
interna simptome bronsic, bronsita cronica, bronsectazia, tuberculoza,
prezente în insuficienta respiratorie, cancerul pulmonar.
diferite 2.Bolile aparatului cardiovascular.
afectiunii Ateroscleroza, valvulopatiile, cardiopatia ischemica,
aritmiile, pericardita, insuficienta cardiaca, sindromul
de ischemie periferica, tromboflebita, maladia
varicoasa, limfedemul.
2.Interpreteaza 3.Bolile aparatului digestiv
semnele si gastritele, maladia ulceroasa, colecistopatiile,
simptomele hepatitele, pancreatitele, sindromul diareic,
din diverse apendicita, cancerul gastric, ciroza, icterele, colonul
afectiuni. iritabil.
4.Bolile aparatului renal.
glomerulonefritele, infectia urinara, litiaza urinara,
pielonefrite, sindromul nefrotic, tuberculoza renala.
3.Îngrijeste 5.Bolile de metabolism si nutritie.
bolnavul cu diabetul zaharat, guta, obezitatea.
diferite 6. Bolile sângelui.
afectiuni Anemiile, leucemiile, mielomul multiplu, boala
Hodkin, sindromul hemoragic.
7. Bolile endocrine.
Tiroidite, hipertiroidia, insuficienta suprarenala,
diabetul insipid, sindromul Cushing, tetania,
menopauza, andropauza

IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare.

– Modulul „ Semiologie si medicina interna” va fi parcurs integral, ordinea de parcurgere a
continuturilor este cea din tabelul de la cap. III- Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
– Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea asistent
de balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni, ce vizeaza asigurarea
pregatirii elevilor pentru a îngriji bolnavii cu diferite afectiuni în activitatea desfasurata în unitati
sanitare. Orele de instruire teoretice vor fi predate de medici specialisti care vor prezenta pentru
fiecare afectiune: etiologia, simptomatologia, investigatiile clinice si paraclinice, principii de
tratament.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, studiu de caz, problematizarea, observatia
sistematica a comportamentelor elevilor, autoevaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planului de învatamânt.
– Tematica instruirii practice va cuprinde aplicatii din toate modulele parcurse în cursul anului
scolar.

25
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data. În parcurgerea modulului se va utiliza
evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru verificarea atingeri competentelor.
Demonstrarea unei alte abilitati, în afara celor din competentele specificate, este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor si de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare, are importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite criteriile de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exercitiul, demonstratia, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
– Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

26
Modulul VII. CHIRURGIE, ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE.

I. Nota introductiva

– Modulul „ Chirurgie, ortopedie, traumatologie” se studiaza pe parcursul anului I al scolii
postliceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de
nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare-
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 120 ore pe an si se
vor parcurge câte 2 ore pe saptamâna timp de 36 saptamâni prin instruire teoretica (chirurgie 2 ore
pe saptamâna 18 saptamâni si ortopedie traumatologie 2 ore pe saptamâna 18 saptamâni) si
instruire practica 48 ore în unitati sanitare.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna timp de 36 saptamâni,
coordonata de instructorul de practica, conform numarului de ore alocate la instruire practica prin
planul de învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati de îngrijire a bolnavului care prezinta
manifestari ce se trateaza în serviciile chirurgicale. Prin parcurgerea modulului se urmareste
dobândirea competentelor descrise în standardul de pregatire profesionala, document care sta la
baza sistemului de pregatire profesionala specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul
Unitatea de competenta „Chirurgie, ortopedie, traumatologie”.

Competenta: 1. Aplica metode de asepsie si antisepsie în activitate.
2. Efectueaza îngrijiri în traumatisme, în functie de manifestari, semne,
localizare, respectând regulile de asepsie.
3. Utilizeaza corect metodele de tratament în functie de tipul de traumatism.

27
III Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Chirurgie, 1. Aplica – Asepsia si antisepsia
ortopedie, metodele de dezinfectia chimica, dezinfectia fizica (sterilizarea)
traumatologie asepsie si – Anestezie, analgezie
antisepsie în anestezie generala. regionala, locala, substante,
activitate metodologie.
– Plagile: escoriatii. plagi taiate, contuzii, plagi
articulare, evolutie, tratament.
– Pansamentul si înfasarea: indicatii, tipuri de
pansamente, modalitati de înfasare în functie de zona
topografica.
-.Infectii localizate: furunculul, panaritiul,
hidrosadenita, erizipelul, limfangita
. Arsurile: cauze, gradul de arsura, evolutie, tratament,
specii de arsuri (chimice, electrice)
-.Electrocutarea si socul electric
-.Socul caloric si insolatia
– Degeraturile: producere, grade de degeratura,
evolutie, tratament.
– Hemoragiile: etiopatogenie, semne clinice (epistaxis,
hemoptizia, hematemeza, melena, hematurie),
tratament.
-Entorsele: tipuri, evolutie, tratament (entorse glezna,
pumn, coloana vertebrala),imobilizarea: indicatii, tipuri
de mobilizare, materiale
2. Efectueaza – Luxatii congenitale si dobândite (traumatice) tabloul
îngrijiri în clinic, tratament (luxatii de umar, cot, genunchi, sold,
traumatisme în mâna)
functie de – Fracturile: tipuri de fracturi (epifizare si diafizare),
manifestari, modalitati terapeutice, principalele sedii de fractura
semne, localizare, (vertebre, brat, antebrat, mâna, sold, coapsa, gamba.
respectând picior).
regulile de Traumatismele musculo-tendinoase: ruptura musculara,
asepsie de tendon (manifestari clinice, tratament)
– Osteonecrozele aseptice: cauze, evolutie, tratament.
Principalele localizari: semilunar, cap femural, scafoid,
calcaneu, metatars, coloana vertebrala, genunchi.
3. Utilizeaza – Tuberculoza osteo articulara: localizare, manifestare
corect metodele clinica, evolutie, tratament.
de tratament în – Scoliozele: clasificare, evolutie, tratament.
functie de tipul de – Tumori osoase: tumori benigne si maligne, primitive
traumatism si secundare, manifestari clinice, posibilitati terapeutice

28
IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

– Modulul „Chirurgie, ortopedie, traumatologie” va fi parcurs integral, ordinea de parcurgere a
continuturilor este cea din tabelul de la capitolul III. – „Tabel de corelare a competentelor si
continuturilor”.
– Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Pentru atingerea competentelor din acest modul se vor proiecta activitati de învatare centrate pe
elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si manifestarilor în diferite afectiuni ce vizeaza asigurarea
pregatirii elevilor pentru a îngriji bolnavii cu diferite afectiuni în activitatea desfasurata în unitati
sanitare. Orele de instruire teoretica vor fi predate de medicul specialist.
Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, studiul de caz, problematizare, observatia
sistematica a comportamentelor elevilor, autoevaluarea.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile/saptamâna, coordonata de instructorul de
practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt. Tematica instruirii practice va
cuprinde aplicatii practice din toate modulele parcurse în cursul anului scolar.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data. În parcurgerea modului se va utiliza
evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competentelor.
Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor si de formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare au importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite criteriile de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exercitiul, demonstratia, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluare continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

29
Modulul VIII. COMUNICARE PROFESIONALA

I. Nota introductiva

Modulul „Comunicare profesionala” reprezinta un modul de pregatire de specialitate, din
aria curriculara a anului I al scolii postliceale sanitare pentru calificarea de nivel 3 avansat, asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare. Acest modul este constituit dintr-o unitate de
competenta pentru abilitati cheie si va fi parcurs la toate calificarile de nivel 3 avansat din
domeniul: sanatate si asistenta pedagogica si va dezvolta abilitati cheie elevilor ce doresc o
asemenea calificare.
Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 36 ore de instruire teoretica si 24 ore de
instruire practica prin laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura
dobândirea competentelor descrise în „Standardul de pregatire profesionala”, documente care stau
la baza „Sistemului national de calificari profesionale”.
Programa scolara se va utiliza împreuna cu Standardul de pregatire profesionala specific
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: Comunicare profesionala

Competente 1. Elaboreaza strategii pentru o comunicare eficienta
2. Aplica tehnici de comunicare orala
3. Realizeaza un raport formal

30
III. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor
Continuturi

1. Scopul comunicarii: primirea si transmiterea
informatiilor, întretinerea unor discutii, prezentarea
unor informatii.
2. Surse de informatii: informatii interne si externe,
buletine informative, manuale, seminarii, rapoarte,
procese verbale, publicatii de specialitate, internet,
discutii, statistici, documentatie specifica, mass-
media.
3. Metode de comunicare adecvate: scrise, verbale,
audio, informatizate.
4. Metode de verificare a eficientei comunicarii:
obtinerea feedback-ului, documentatii întocmite
corect.

1. Strategii de ascultare în functie de situatie, ocazie,
subiectul în cauza, vorbitor, metode de ascultare.
2. Sustinere: în situatii formale sau informale în
functie de numarul de vorbitori, prin modulatia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structura, prin comunicare non verbala, prin
articulare.
3. Argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului si interlocutorului.
4.Facilitarea comunicarii eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discutiei,
asigurarea posibilitatii de exprimare, oferirea feed-
back-ului, stimularea creativitatii, încadrarea în timp,
viteza vorbirii, adaptarea comunicarii la nivelul de
întelegere al auditorului, folosirea unui suport
specific.

1. Informatii selectate în functie de complexitatea
temei, publicul tinta, relevanta.
2. Continutul si structura raportului în functie de:
tipul informatiei, succesiunea logica, suportul
(grafica, standardul de prezentare, formatul)
3. Raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.

31
IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

Parcurgerea continuturilor se va face în ordinea prezentata în tabelul de corelare a
competentelor si continuturilor (cap. III), dar abordarea acestora trebuie sa fie flexibila, diferentiata
tinând cont de nivelul initial de pregatire.
Modulul Comunicare profesionala poate fi parcurs independent. Continuturile se vor
exemplifica în functie de domeniul profesional, respectiv strategiile pentru o comunicare eficienta,
tehnicile de comunicare orala si realizarea unui raport formal se vor exersa si vor corespunde
domeniului profesional. Dezvoltarea competentelor individuale vizate prin Standardul de pregatire
profesionala se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional respectiv.
În elaborarea strategiei didactice, profesorii vor trebui sa tina seama de urmatoarele
principii moderne ale educatiei:
– elevii învata cel mai bine atunci când învatarea raspunde nevoilor lor;
– elevii au stiluri diferite de învatare;
– elevii participa cu cunostintele lor dobândite anterior la procesul de învatare;
– elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informatiilor vechi cu cele noi si pentru
ordonarea lor.
Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de
evaluare care sunt precizate în Standardul de pregatire profesionala. Se evalueaza numai
competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se
evalueaza o singura data. Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele
specificate este lipsita de semnificatie în cadrul evaluarii. Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce
priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.
Evaluarea probelor implica semnatura evaluatorului de fiecare data când s-a demonstrat
realizarea sarcinii. Evaluarea se considera încheiata cu succes când s-au obtinut toate semnaturile,
care atesta dobândirea competentei.
Se recomanda adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fise individualizate.
Pentru exemplificare se prezinta în continuare un instrument de evaluare pentru competenta. 3:
Realizeaza un raport formal.

32
EXEMPLU DE INSTRUMENT DE EVALUARE

Unitatea de competenta: Comunicare profesionala

Evaluarea 1

Competenta 3: Realizeaza un raport formal

Numele candidatului:

Numar de înregistrare:

Ora de instruire practica prin laborator tehnologic

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnatura evaluatorului:

Data de verificare:

Evaluare 1
Aceasta evaluare se refera la urmatoarele criterii de performanta:

(a) Selectarea informatiilor necesare temei propuse
(b) Organizarea continutului si structurii raportului
(c) Elaborarea unui raport formal
Conditii de aplicabilitate:

Selectare: în functie de complexitatea temei, publicul tinta, relevanta
Organizare: tipul informatiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de
prezentare, formatul)
Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 12 activitati de evaluare

33
INSTRUCTIUNI PENTRU CANDIDATI
Cititi aceste observatii înainte de a începe evaluarea:
– Cititi cu atentie fisa tehnologica de executie
– Daca aveti neclaritati referitoare la fisa tehnologica, comunicati acest lucru evaluatorului
înainte de a începe rezolvarea sarcinii
– Înainte de începerea evaluarii, asigurati-va ca dispuneti de conditiile de siguranta,
echipamentul, materialele si SDV-urile necesare rezolvarii sarcinii
– Asigurati-va ca numele dvs., data si numarul de înregistrare apar pe fisa pe care o veti înmâna
evaluatorului
– Rezolvati toate etapele acestei fise tehnologice
– Când ati terminat, asigurati-va ca înmânati evaluatorului fisa rezolvata.

Evaluare 1 Realizeaza un raport formal

1(a) Selectarea informatiilor necesare temei propuse
Selectati informatiile necesare temei propuse în functie de criteriile din coloana a doua si
precizati-le în coloana a treia:

Nr. Criterii de selectare Informatii Evaluator Data
crt.
1. Complexitatea temei
2. Publicul tinta
3. Relevanta

1(b) Organizarea continutului si structurii raportului
Organizati continutul si structura raportului pe tema aleasa în functie de criteriile din tabelul de mai
jos:
Nr. Criterii de organizare Evaluator Data
crt.
1. Tipul informatiei
2. succesiune logica
3. suportul
4. grafica
5. standardul de prezentare
6. formatul

1(c) Elaborarea unui raport formal
Elaborati un raport formal pe o tema aleasa din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica urmarind
criteriile din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Criterii Evaluator Data
1. Document coerent
2. Bine structurat
3. Adecvat scopului propus

34
V. Sugestii metodologice

Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura
astfel: 2 ore pe saptamâna de instruire teoretica timp de 18 saptamâni si 24 ore de instruire practica
prin laborator tehnologic. Profesorul are libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat
fiecarei teme în functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte anterioare, dotarea
cu material didactic, ritmul de întelegere si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor
pentru membrii grupului de elevi instruiti.
Instruirea se va realiza în cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala si cu softul
corespunzator pentru colectarea si procesarea informatiilor si redactarea rapoartelor formale.
Instruirea prin activitatea de aplicatii practice de tehnoredactare la computer are importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor de comunicare pentru viitorii asistenti
medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite criteriile de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
Pentru realizarea competentelor pot fi derulate diverse activitati de învatare: documentare
cu ajutorul internetului, vizionari de casete video si CD-uri, vizite de documentare la agentii
economici, proiecte, publicatii de specialitate, discutii, statistici, informare prin mass-media, teste
de evaluare prin care elevii demonstreaza ca sunt capabili sa atinga competentele din cadrul
modulului.

35
Modulul IX COMUNICARE PROFESIONALA ÎN LIMBA MODERNA.

I. Nota introductiva

– Modulul „Comunicarea profesionala în limba moderna” face parte din pregatirea anului I scoala
postliceala sanitara, pentru calificarea asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– În modulul „Comunicare profesionala în limba moderna” se regasesc abilitatile din unitatea de
competenta Comunicare profesionala în limba moderna.
– Modulul are alocate 60 ore. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobândirea
competentelor descrise în standardul de pregatire profesionala, documente care stau la baza
sistemului national de calificari profesionale. Programa scolara se va utiliza împreuna cu
standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta care vor fi relevante pentru modul.
Unitatea de competenta Comunicarea profesionala în limba moderna.

Competente: 1. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea
de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative.
2. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de
îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.
3. Exprima mesaje în limbaj complet în contexte profesionale semnificative,
în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.
4. Elaboreaza mesaje scrise specializate, în contexte profesionale
semnificative în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.
5. Participa la interactiuni orale si în scris, legate de îndeplinirea de sarcini
de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

36
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr, Unitatea de Competente 1.Continuturi
crt. competenta
1. Comunicare 1.Obtine informatii 1. Tipuri de informatii:
profesionala prin receptarea de – informatii, inclusiv numerice, pe teme profesionale:
în limba mesaje orale, legate instructiuni, solicitari. Întrebari, explicatii
moderna de îndeplinirea de – informatii factuale, inclusiv numerice, privind
sarcini de serviciu, specificatii de procese, produse si servicii
în contexte – opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutre),
profesionale prioritati
semnificative 2. Surse si tipuri de mesaje orale:
– mesaje, formale si informale directe, emise de clienti,
colegi sau cei din jur
– discursuri, rapoarte, conferinte (inclusiv video
conferinte)
– prezentari (formale, informale) de produse, servicii
– transmisiuni radio si TV, anunturi publice
– conversatii telefonice, inclusiv mesaje telefonice
înregistrate
2.Obtine informatii 1. Tipuri de texte:
prin receptarea de – documente profesionale specifice specializarii:
masaje scrise manuale, rapoarte, reclame, oferte, fise tehnice
specializate, legate – texte de popularizare pe teme profesionale: articole de
de îndeplinirea de presa, prezentari, reclame, anunturi
sarcini de serviciu, – texte cu continut operational profesional:
în contexte corespondenta, faxuri, circulare, formulare, instructiuni,
profesionale cereri, reclamatii, procese verbale
semnificative 2. Tipuri de informatii scrise:
– elemente cheie din documente relevante
– informatii factuale, inclusiv numerice, relativ
complexe, pe teme de interes comun
– informatii profesionale: instructiuni, explicatii, date
tehnice ale unor produse si servicii, evaluari
– Date privind: materii prime, materiale si produse finite,
operatii si procese tehnologice.
3.Exprima mesaje 1.Tipuri de informatii:
orale în limbaj – informatii factuale, idei, opinii
complex, în – instructiuni, explicatii, detalii de operare, sfaturi,
contexte descrieri si specificatii de obiecte, procese, operatii
profesionale 2. Tipuri de discurs:
semnificative, în – discutii profesionale formale si informale
scopul îndeplinirii – prezentari
de sarcini de – scurte rapoarte profesionale
serviciu 3. Moduri de comunicare:
– fata în fata, individual sau în grup
– la telefon, robot telefonic

37
4. Elaboreaza 1. Tipuri si formate de documente si texte functionale
mesaje scrise – formulare si alte documente specifice specializarii (
specializate, în fise tehnice, fise de evidenta, documente de evidenta,
contexte specificatii, evaluari
profesionale – Corespondenta profesionala: scrisori, note circulare,
semnificative, în faxuri, mesaje ( inclusiv e-mail)
scopul îndepliniri – dari de seama, procese verbale, referate, rapoarte
de sarcini de – formate formale si formate informale
serviciu 2. Tipuri de informatii:
– informatii factuale de specialitate despre produse si
servicii
– aranjamente si instructiuni de serviciu
– idei, opinii, puncte de vedere
– raportari privind desfasurarea unor evenimente,
sedinte. procese
3. Teme specifice:
– organizarea locului de munca
– operatii, activitati si procese de productie
– calitatea serviciilor
5. Participa la 1. Discutii profesionale
interactiuni orale si – situatii sociale si profesionale formale si informale
în scris, legate de – interviuri individuale sau în grup
îndeplinirea -întâlniri formale sau informale profesionale de rutina,
sarcinilor de activitati profesionale zilnice
serviciu, în 2. Comunicare telefonica:
contexte – contacte de rutina cu colegi, subalterni, superiori, în
profesionale activitati profesionale zilnice
semnificative – comunicari formale sau informale cu parteneri sau
pacienti
– interviuri telefonice individuale
3. Corespondenta profesionala
– formala sau informala, legata de sarcini de serviciu
– în interiorul organizatiei: cu subalterni, cu colegi, cu
superiori
– în afara organizatiei: cu pacienti, cu parteneri, cu
potentiali parteneri

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Comunicare profesionala în limba moderna” va fi parcurs cu aceleasi continuturi la
toate calificarile de nivel 3 avansat asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare, fiind
dezvoltat pe baza unei unitati de competenta pentru abilitatile cheie.
– Parcurgerea continuturilor se va face în ordinea prezentata în cap III „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”, dar abordarea acestora trebuie sa fie flexibila, diferentiata, tinând
cont de nivelul initial de pregatire a grupului instruit.
– Continuturile se vor exemplifica, în functie de domeniul profesional, respectiv informatiile,
mesajele orale si scrise în limba straina exersate vor corespunde domeniului profesional respectiv.
– În elaborarea strategiei didactice, pentru modulul „Comunicare profesionala în limba moderna”,
profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei:

38
– elevii învata când fac ceva si când sunt implicati în procesul de învatamânt
– – elevi au stiluri diferite de învatare
– elevii participa cu cunostintele lor, dobândite anterior, la procesul de învatare
– elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informatiilor vechi cu cele noi si
pentru ordonarea lor.
Pentru atingerea competentelor din acest modul se vor realiza activitati de învatare cu caracter
interactiv.
Se recomanda urmatoarele metode: conversatia, jocul de rol, simularea proiectul.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care
sunt precizate în standardul de pregatire profesionala.
– Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind relevanta.
O competenta se evalueaza în cadrul unui singur modul. Demonstrarea unei alte abilitati în afara
celor din competentele specificate, este lipsita de semnificatie în cadrul evaluarii. Elevii trebuie
evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate.
– Pe parcursul modulului se realizeaza evaluare formativa, iar la sfârsitul lui se realizeaza evaluarea
sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor.

39
Modulul X. TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII

I. Nota introductiva

Modulul X „Tehnologia informatiei si comunicarii” se studiaza pe parcursul anului I,
scoala postliceala sanitara, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii
de nivel 3 avansat asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul are alocat un numar de 60 de ore pe an, din care instruire practica prin laborator
tehnologic 24 de ore. Acest modul, Tehnologia informatiei si comunicarii, se va parcurge cu
aceleasi continuturi la toate calificarile de nivel 3 avansat din domeniile sanatate si asistenta
pedagogica.
La parcurgerea programei scolare se va avea în vedere dobândirea competentelor
prevazute în Standardul de pregatire profesionala specific calificarii, document care face parte din
Sistemul National de Calificari Profesionale.
Dupa parcurgerea acestui modul, elevul va fi capabil sa utilizeze sistemul de operare
Windows, sa compare reprezentari grafice în aplicatiile Word si Excel, sa administreze o baza de
date, sa comunice prin Internet, sa structureze si sa prezinte informatii din surse variate.
Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabila de executia propriei activitati, dar
si de realizarea sarcinilor încredintate grupului din care face parte, având atributii de coordonare si
control. Parcurgerea programului permite elevilor sa dobândeasca competente suficiente si
cunostinte care sa le permita gasirea unui loc de munca corespunzator calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta care vor fi relevante pentru modul
Unitatea de competenta: „Tehnologia informatiei si comunicarii”.

– Competente 1. Utilizeaza sistemul de operare Windows
2. Compara reprezentari grafice în aplicatiile Word si Excel.
3. Administreaza o baza de date.
4. Comunica pe internet.
5. Structureaza si prezinta informatii din surse variate.

40

III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitate Competente Continuturi
crt. de competenta

1. Tehnologia 1. Utilizeaza sistemul de 1. Notiuni elementare de operare:
informatiei si operare Windows pornirea si închiderea calculatorului,
comunicarii repornirea calculatorului, obiecte de lucru pe
desktop.
2. Interfata sistemului Windows: obiecte
grafice de interfata- pictograma, butonul, lista
de selectie, caseta de text, grupul de obiecte,
fereastra – obiectul fereastra, navigarea în si
între ferestre.
3. Organizarea informatiilor în sistemul
de operare Windows: creare directoare,
fisiere; operatii asupra directoarelor si
fisierelor.
4. Elemente avansate de operare:
modificarea configuratiei pentru desktop,
configurarea tastaturii, configurarea
2. Compara reprezentari imprimantei, shortcut-uri, suporturi mobile.
grafice în aplicatiile Word si
Excel 5. Operatii de operare asupra structurii
unui tabel si a foilor de calcul:
inserare/stergere, copiere/lipire, redenumire,
grupare linii si coloane, exploatare foi de
calcul, consultarea documentatiei auxiliare.
6. Formatare document si foi de calcul:
setare pagina, stil, font, marime font, tip
caracter, aliniere, chenare, selectare culori,
grosimea liniei, antet, subsol.
7. Prelucrarea informatiilor dintr-un
tabel: sortare, filtrare, subtotaluri, referinte
absolute si relative, functii simple (adunare,
scadere, medie aritmetica).
8. Trasare diagrame: tip, sursa datelor,
suprafata diagrama, formatare, localizare,
tiparire.
9. Inserare obiecte: imagini, grafice,
3. Administreaza o baza de sabloane prezentari, ecuatii, fisiere
date multimedia, documente text.

10. Tipuri de date: numerice, alfanumerice,
logice, date calendaristice, sir de caractere,
memo si functii pentru date de tip numeric, sir
de caractere, date calendaristice, conversii, de
uz general.
11. Structura bazei de date: tabele (nume
componente, tip, dimensiune).

41
12. Operatii asupra tabelului dintr-o baza de
date: creare, pozitionare pe o înregistrare,
actualizare, sortare, indexare.
13. Încarcarea unei baze de date: introducere
si validare date.
4. Comunica pe Internet 14. Exploatarea unei baze de date: deschidere,
închidere baza de date si tabele.

15. Tehnici de cautare adecvate surselor de
informatii: motoare cautare Internet, cuvinte-
cheie, grupuri de cuvinte.
16. Operatii pentru transmitere informatii:
crearea unui cont, accesare cont, expediere
mesaje.
17. Metode de schimb al informatiilor: e-
5. Structureaza si prezinta mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de
informatii din surse variate discutie a informatiilor.

18. Surse de informatii: baze de date,
materiale scanate, Internet, fisiere de pe
floppy si CD-ROM, dictionare, cataloage,
normative.
19. Îmbinare informatii într-un mod coerent:
continut unitar, de la simplu la complex,
limbaj.
20. Prezentare material realizat: operatii
complexe de calcul tabelar, diagrame, grafice,
baze de date corespunzatoare domeniului de
activitate.

IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

Modulul „ Tehnologia informatiei si comunicarii” poate fi parcurs în mod independent, iar
ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap. III – Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor.Continuturile se vor exemplifica în functie de domeniul
profesional, respectiv reprezentarile grafice în aplicatiile Word si Excel, bazele de date si
informatiile din surse variate vor corespunde domeniului profesional.
Profesorii pot folosi informatii despre stilul de învatare al elevilor. Activitatile la lectii pot
fi variate astfel încât sa garanteze ca toate stilurile de învatare sunt atinse. Pentru atingerea
competentelor din prezentul modul se vor aplica activitati de învatare cu caracter interactiv. Se
recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, proiectul, metoda practica, observatia
sistematica a comportamentului elevilor, autoevaluarea.
Alegerea acestor activitati ofera urmatoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care
învata, respectiv asupra disponibilitatilor sale, urmând sa le puna mai bine în valoare; permite
individualizarea învatarii; ofera maximul de deschidere; permite diferentierea sarcinilor si a
timpului alocat.
Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si
cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregatire profesionala

42
corespunzator calificarii. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ si la final
de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competentelor. Se evalueaza numai competentele din
acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza o singura
data.
Se recomanda adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fise individualizate.
Pentru exemplificare se prezinta în continuare un instrument de evaluare pentru
competenta C.1. Utilizeaza sistemul de operare Windows.
Evaluarea probelor implica semnatura evaluatorului de fiecare data când s-a demonstrat
realizarea sarcinii. Evaluarea se considera încheiata cu succes când s-au obtinut toate semnaturile,
care atesta dobândirea competentei.

EXEMPLU DE INSTRUMENT DE EVALUARE

UNITATEA DE COMPETENTA: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII

Evaluarea 1 – Competenta 1: Utilizeaza sistemul de operare Windows

Numele candidatului:

Numar de înregistrare:

Ora de instruire practica prin laborator tehnologic

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnatura evaluatorului:

Data de verificare:

43
Evaluare 1:
Aceasta evaluare se refera la urmatoarele criterii de performanta:

(a) Controlarea sesiunii de lucru pe calculator
(b) Utilizarea interfetei sistemului Windows
(c) Organizarea informatiilor în sistemul de operare Windows
(d) Utilizarea elementelor avansate de operare

Conditii de aplicabilitate:

Notiuni elementare de operare: pornirea si închiderea calculatorului, repornirea
calculatorului, obiecte de lucru pe desktop
Interfata sistemului Windows: obiecte grafice de interfata- pictograma, butonul, lista de
selectie, caseta de text, grupul de obiecte, fereastra –
obiectul fereastra, navigarea în si între ferestre
Organizarea informatiilor: creare directoare, fisiere; operatii asupra directoarelor
si fisierelor
Elemente avansate de operare: modificarea configuratiei pentru desktop, configurarea
tastaturii, configurarea imprimantei, shortcut-uri,
suporturi mobile

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 32 activitati de evaluare

INSTRUCTIUNI PENTRU CANDIDATI
Cititi aceste observatii înainte de a începe evaluarea:

– Cititi cu atentie fisa tehnologica de executie
– Daca aveti neclaritati referitoare la fisa tehnologica, comunicati acest lucru evaluatorului
înainte de a începe rezolvarea sarcinii
– Înainte de începerea evaluarii, asigurati-va ca dispuneti de conditiile de siguranta,
echipamentul, materialele si SDV-urile necesare rezolvarii sarcinii
– Asigurati-va ca numele dvs., data si numarul de înregistrare apar pe fisa pe care o veti înmâna
evaluatorului
– Rezolvati toate etapele acestei fise tehnologice
– Când ati terminat, asigurati-va ca înmânati evaluatorului fisa rezolvata.

44

Evaluare 1 Utilizeaza sistemul de operare Windows

1(a) Controlarea sesiunii de lucru pe calculator

Efectuati operatiile elementare de operare într-o sesiune de lucru cu calculatorul

Nr. Sesiune de lucru Evaluator Data
crt.
1 Pornirea calculatorului
2 Închiderea calculatorului
3 Repornirea calculatorului
4 Identificare obiecte de lucru pe desktop

1(b) Utilizarea interfetei sistemului Windows

Utilizati interfata sistemului Windows si completati tabelul cu elementele folosite.

Nr. crt. Interfata sistemului Windows Evaluator Data
5
6
7
8
9
10
11

1(c) Organizarea informatiilor în sistemul de operare Windows

Creati un director numit Examen, doua subdirectoare numite Subexamen1 si Subexamen2 si un
fisier în subdirectorul Subexamen1. Copiati fisierul din subdirectorul Subexamen1 în celalalt
subdiector, apoi mutati-l în directorul Examen.

Nr. Functii specifice Evaluator Data
crt.
12 Creare director-Examen
13 Creare Subdirectorul Subexamen1
14 Creare Subdirectorul Subexamen2
15 Creare Fisier
16 Copiere Fisier
17 Mutare Fisier

45
V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei
teme, în functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor si de formare a deprinderilor.
Instruirea se va realiza în laboratorul de informatica cu o buna dotare materiala si cu softul
corespunzator. Instruirea prin activitatea la computer are importanta deosebita în realizarea
corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali balneofiziokinetoterapie si
recuperare.
Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite criteriile de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul de caz, exercitiul, demonstratia,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în Standardul de
pregatire profesionala.

46

ANUL II

47
PLAN DE ÎNVATAMÂNT
Anul II – Scoala Postliceala Sanitara
Aria curriculara

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare – Nivel 3 avansat

Cultura de specialitate 960 ore

Modulul I Total ore/an 120
Urgente medico-chirurgicale din care: instruire practica 84

Modulul II Total ore/an 120
Obiective si tehnici în kinetoterapie din care: instruire practica 48

Modulul III Total ore/an 120
Hidrotermoterapia din care: instruire practica 84

Modulul IV Total ore/an 60
Biomecanica articulara si bilant muscular din care: instruire practica 24

Modulul V Total ore/an 120
Masoterapia din care: instruire practica 48

Modulul VI Total ore/an 120
Terapia cu curenti de joasa, medie si
înalta frecventa din care: instruire practica 12

Modulul VII Total ore/an 120
Fototerapia si terapia prin câmpuri magnetice din care instruire practica 84

Modulul VIII Total ore/an 120
Elemente de reumatologie utilizate
în recuperarea medicala din care: instruire practica 48

Modulul IX Total ore/an 60
Managementul calitatii din care: laborator tehnologic 24

Total ore/an instruire teoretica: 14 ore/saptamâna x 36 saptamâni – 504 ore
Stagii de pregatire practica – 456 ore (2 zile/saptamâna x 36 saptamâni)

TOTAL – 960 ore/an

48
Esalonarea modulelor pe an scolar – ANUL II

M1 – 36 ore – 2 ore / saptamâna M6 – 108 ore – 3 ore / saptamâna
M2 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M7 – 36 ore – 2 ore / saptamâna
M3 – 36 ore – 2 ore / saptamâna M8 – 72 ore – 4 ore / saptamâna
M4 – 36 ore – 2 ore / saptamâna M9 – 36 ore – 1 ora / saptamâna
M5 – 72 ore – 2 ore / saptamâna

Modul
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9
M2 M5 M6 M7 M8 M9

49
MODULUL I URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE

I. Nota introductiva

Modulul „Urgente medico-chirurgicale” se studiaza pe parcursul anului II al scolii postliceale
sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3
avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an de
instruire teoretica (câte 2 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 84 ore în
unitati sanitare.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna timp de 36 saptamâni
coordonata de instructorul de practica, conform numarului de ore alocate la instruire practica prin
planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a dobândi cunostintele de specialitate care sa-i asigure suportul
stiintific în activitatea de îngrijire a bolnavilor cu diferite afectiuni. De asemenea elevul trebuie sa-
si formeze deprinderi si abilitati necesare acordarii primului ajutor în urgente medico-chirurgicale.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta:„Urgente medico-chirurgicale”

Competenta 1. Identifica semne si simptome prezente în urgente medicale si chirurgicale
2. Evolueaza starea generala a pacientului înainte de aplicarea tratamentelor
3. Acorda primul ajutor în urgente

50
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competente
1. Urgente – dispneea acuta: etiopatogenie, fiziopatologie, clinica,
medico- 1. Identifica tratament
chirugicale semne si Obstructii ale cailor aeriene superioare: astmul
simptome bronsic,insuficienta cardiaca stânga acuta, embolie
prezente în pulmonara, insuficienta respiratorie acuta
urgentele – Edemul pulmonar acut cardiogen: etiopatogenie,
medicale si clinica, tratament
chirurgicale – Durerea toracica acuta: angor pectoris, infarctul
miocardic, pneumotorax spontan
– Tulburarile de ritm cardiac: tahicardia paroxistica,
aritmia extrasistolica, fibrilatia si flutter – ul cu forma
paroxistica, blocul complet cu sindromul Adams –
Stokes
– Stopul cardio – respirator
2. Evalueaza Metode terapeutice speciale utilizate în urgente:respiratia
starea artificiala, masajul cardiac, oxigenoterapia etc.
generala a – Comele: conditii etiopatogenice, diagnostic pozitiv,
pacientului tratament
înainte de – Principalele come: de origine cerebrala, diabetica,
aplicarea hipoglicemica, uremica, barbiturica, alcoolica, hepatica
tratamentului – Abdomen acut chirurgical: cauze, semne, principalele
atitudini
– Abdomen acut medical: cauze, semne clinice, tratament
– Criza hipertensiva si encefalopatia hipertensiva
3. Acorda – Ischemia periferica acuta (ocluzia arteriala)
primul ajutor – Socul caloric si insolatia
în urgente – Electrocutarea
– Toxiinfectii alimentare: cauze, manifestari clinice,
tratament

51
IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

Modulul „Urgente medico-chirurgicale”, va fi parcurs integral în al II lea an de pregatire de
specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap.III. – Tabel de
corelare a competentelor si continuturilor
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea: asistent
balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala.
Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si manifestarilor clinice în urgentele medicale si chirurgicale ce
vizeaza asigurarea pregatirii elevilor pentru a acorda primul ajutor în diferite urgente.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de medic.
Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, studiul de caz, exercitiul, observatia sistematica a
comportamentelor elevilor, autoevaluarea.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna coordonata de instructorul
de practica conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt. Tematica instruirii practice
va cuprinde aplicatii practice din toate modulele parcurse în cursul anului scolar. Evaluarea trebuie
sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate ti cu tipul probelor de
evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator calificarii.
Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O
competenta se evalueaza o singura data.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru
verificarea atingerii competentelor.
Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor si de
formarea deprinderilor, proprii grupului instruit.
Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare au importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti de medicala
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite criteriile
de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
Metodele de predare vor fi variate, predominând demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

52
MODULUL II. OBIECTIVE SI TEHNICI ÎN KINETOTERAPIE

I Nota introductiva

Modulul „Obiective si tehnici în kinetoterapie” se studiaza pe parcursul anului II al scolii
postliceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de
nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 72 ore pe an de
instruire teoretica (câte 2 ore pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si instruire practica 48 ore în
unitati sanitare.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna timp de 36 de saptamâni
coordonata de instructorul de practica conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a dobândi cunostintele de specialitate care sa-i asigure suportul
stiintific pentru parcurgerea modulului de kinetoterapie pe afectiuni în anul al III lea. De asemenea
elevul trebuie sa – si formeze deprinderi si abilitati necesare aplicarii exercitiilor kinetice în diferite
afectiuni.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: „Obiective si tehnici în kinetoterapie”

Competenta 1. Descrie bazele metodologice ale exercitiului fizic
2. Explica tehnicile kinetice cunoscute
3. Enunta obiectivele terapeutice ale kinetologiei si rezultatele obtinute prin
aplicarea lor.

53
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competente
1. Obiective si – Introducere
tehnici în 1. Descrie – Bazele anatomice ale locomotiei
kinetoterapie bazele – Structurile anatomice care intra în procesul de
metodologice locomotie (os – articulatie – muschi – nerv)
ale – Bazele fizice ale locomotiei: miscarea corpului solid,
exercitiului forta gravitatiei, echilibru, pârghii
fizic – Bazele fiziologiei locomotiei: caracteristicile
morfofunctionale ale aparatului locomotor (morfo –
fiziologie osoasa, articulara, neuromusculara);
histofiziologia contractiei musculaturii striate, unitatea
motorie, controlul motricitatii, coordonarea miscarii
voluntare
– Bazele fiziopatologice ale kinetologiei: redori,
ankiloze, instabilitate articulara, atrofie, retractura –
contractura, distrofie, oboseala musculara, spasticitate,
rigiditate, etc.
– Postura si locomotia
mecanismele generale ale posturii si locomotiei
– Fiziologia efortului: contractia musculara de efort,
tipuri de efort, cheltuiala energetica de efort, constante
sanguine în efort, termoreglarea în efort, oboseala si
refacerea
– Teoria exercitiului fizic terapeutic: pozitia de start si
miscare, tipul de contractie musculara, elementele
facilitatorii si inhibitorii.
– Etapele controlului motor: mobilitatea, instabilitatea,
mobilitatea controlata si abilitatea
2. Explica Tehnici în kinetologie: akinetice si kinetice, dinamice si
tehnicile statice, inclusiv tehnicile de facilitare
kinetice – Metode în kinetologie: ce reprezinta „metoda”,
cunoscute exemplificari
– Metode „speciale” în kinetologie descriere generala
pentru: mecanoterapie, scripetoterapie, suspensoterapie,
manipulari, tractiuni vertebrale, hidrokinetoterapie,
gimnastica aerobica, sportul terapeutic
3. Enunta – Obiectivele kinetoterapiei
obiectivele Prezentarea obiectivelor de baza ale kinetologiei:
terapeutice relaxarea, corectarea posturii si aliniamentului corpului,
ale kineto- cresterea mobilitatii articulare, cresterea fortei
logiei si musculare, cresterea rezistentei musculare, cresterea
rezultatele coordonarii, coordonare – control – echilibru,
obtinute prin corectarea deficitului respirator, antrenamentul la efort,
aplicarea lor reeducarea sensibilitatii.

54

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

Modulul „Obiective si tehnici în kinetoterapie” va fi parcurs integral în al II lea an de pregatire de
specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap. III. – Tabel de
corelare a competentelor si continuturilor”
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor
necesare aplicarii exercitiilor kinetice în diferite afectiuni.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de medicul specialist în recuperare medicala.
Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea în grup,
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, autoevaluarea.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt. Tematica instruirii practice
va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate parcurse în cursul anului scolar.
Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii.
Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O
competenta se evalueaza o singura data.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru
verificarea atingerii competentelor.
Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor si de
formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare au o importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite criteriile
de performanta ce pot fi atinse daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
Metodele de predare vor fi variate, predominând demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

55
Modulul III HIDROTERMOTERAPIA

I Nota introductiva

– Modulul „Hidrotermoterapia” se studiaza pe parcursul anului II al scolii postliceale sanitare, în
vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an si de
instruire teoretica (câte 2 ore pe saptamâna, timp de 18 saptamâni)si instruire practica 84 ore în
unitati sanitare. Instruirea practica se va efectua in unitati sanitare 2 zile pe saptamâna timp de 36
saptamâni, coordonata de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de
învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii procedurilor
de hidrotermoterapie în cadrul tratamentelor fizicale recomandate bolnavilor cu diferite afectiuni.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: „Hidrotermoterapie”

Competenta : 1. Aplica proceduri de hidrotermoterapie
2. Urmareste efectele fiziologice si terapeutice ale procedurilor.
3. Respecta indicatiile si contraindicatiile fiecarei proceduri.

56
III Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr, Unitati de Competente Continuturi
crt, competenta
1. Hidrotermoterapia 1. Aplica – Introducere: definitie, notiuni generale,
proceduri de proprietatile fizice ale apei,
hidrotermoterapie. – Bazele fiziologice ale termoreglarii: schimburi de
caldura organism mediu, mecanisme de
termoreglare. Raportul termic între zona centrala si
zona periferica a corpului, importanta circulatiei în
termoreglare.
– Modalitati de actiune a hidrotermoterapiei:
actiune termica, mecanica, chimica.
2. Urmareste – Actiunea si efectele hidrotermoterapiei asupra
efectele aparatului cardio vascular, respirator, digestiv,
fiziologice si metabolismului, aparatului reno urinar, sistemului
terapeutice ale nervos.
procedurilor. – Aplicatiile hidrotermoterapiei: baile hiperterme,
baile de abur, sauna, dusuri fierbinti, baile de
piscina, baile de namol, împachetari cu namol,
împachetari umede si uscate, spalarile, baia cu
peria, halbad. Actiune, efecte, tehnici de aplicare,
indicatii, contraindicatii, incidente.
3.Respecta – Aplicatiile partiale si locale ale
indicatiile si hidrotermoterapiei: baile Hauffe, bai partiale mâini
contraindicatiile si picioare, comprese, împachetari umede si uscate,
fiecarei proceduri frictiuni, dusuri, aplicatii cu namol sau parafina..
Actiune, efecte, tehnici de aplicare, indicatii,
contraindicatii, incidente
– Crioterapia: actiune, efecte, modalitati de aplicare.
Indicatii, contraindicatii.

IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

– Modulul „Hidrotermoterapie” va fi parcurs integral în anul II de pregatire de specialitate, ordinea
de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la capitolul III. – „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”.
– Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Pentru atingerea competentelor din acest modul se vor proiecta activitati de învatare centrate pe
elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor
necesare aplicari procedurilor de hidrotermoterapie în diferite afectiuni.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de medicul specialist în recuperare medicala.
Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, studiul de caz, problematizare, observatia
sistematica a comportamentelor elevilor, autoevaluarea.

57
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt. Tematica instruirii practice
va cuprinde aplicatii practice din toate modulele parcurse în cursul anului scolar.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data. În parcurgerea modului se va utiliza
evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competentelor.
Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor si de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare au importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Nivelul de pregatire teoretica este realizat corespunzator daca sunt îndeplinite criteriile de
performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate conditiile de
aplicabilitate descrise în standard.
Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exercitiul, demonstratia, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluare continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

58
Modulul IV BIOMECANICA ARTICULARA SI BILANT MUSCULAR.

I Nota introductiva.

Modulul „Biomecanica articulara si bilant muscular” se studiaza pe parcursul anului al II-lea, al
scolii postliceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii
de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 2 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 24 ore în
unitati sanitare Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36
saptamâni, coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de
învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a dobândi cunostintele de specialitate care sa-i asigure suportul
stiintific pentru aplicarea metodelor de recuperare medicala în diverse afectiuni. Prin parcurgerea
modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala,
document ce sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: „Biomecanica articulara si bilant muscular”

Competente : 1. Participa la evaluarea globala a aparatului locomotor.
2. Evalueaza amplitudinea de miscare a articulatiilor.
3. Identifica semnele clinice de suferinta musculara si articulara.

59
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Biomecanica 1. Participa la Organizarea aparatului locomotor,(neuro-mio-artro
articulara si evaluarea kinetic) locomotia
bilant globala a – Osul: structura, tipuri de oase, rezistenta ososa.
muscular aparatului – Articulatia: elemente componente, tipuri de articulatii,
locomotor mecanica corporala, articulara.
– Muschiul si tendonul: structura, tipuri de muschi,
procesul de contractie musculara.
– Coloana vertebrala: componente osoase, articulare,
bilant articular.
– Centura scapulara: componente osoase, articulare,
bilant articular si muscular.
– Cotul: componente osoase, articulare, musculare,
bilant articular si muscular.
2. Evalueaza – Mâna: componente osoase, articulare, musculare,
amplitudinea bilant articular si muscular.
de miscare a – Centura pelviana: componente osoase, articulare,
articulatiilor musculare, bilant articular si muscular.
– Genunchiul: componente osoase, articulare,
musculare, bilant articular si muscular.
– Piciorul: componente osoase, articulare, musculare,
bilant articular si muscular.
– Bilantul articular: modalitati de masurare, sistem de
înregistrare, interpretarea valorilor, reguli, testari
articulare.
3. Identifica – Bilantul muscular: conditiile de testare, tehnica
semnele clinice bilantului muscular, testarea muschilor la diferite
de suferinta segmente ale corpului.
musculara si – Evaluarea alinieri si posturii corecte a corpului:
articulara postura si locomotia, mecanismele generale ale posturii
si locomotiei

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

Modulul „Biomecanica articulara si bilant muscular”, va fi parcurs integral in al II-lea an de
pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III.
„Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
– Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor
necesare aplicari metodelor de bilant articular si bilant muscular în scopul evaluarii functionalitatii
diferitelor segmente ale corpului uman.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.

60
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anului scolar.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare au importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

61
Modulul V MASOTERAPIA

I. Nota introductiva.

– Modulul „Masoterapia” se studiaza pe parcursul anului al II-lea, al scolii post liceale sanitare, în
vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 72 ore pe an de
instruire teoretica (câte 2 ore pe saptamâna, timp de 36 saptamâni) si instruire practica 48 ore în
unitati sanitare.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna timp de 36 saptamâni,
coordonata de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicari masajului pe
diferite segmente ale corpului, în cadrul tratamentelor fizicale recomandate bolnavilor cu diferite
afectiuni. Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul
de pregatire profesionala, document ce sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul: ”
Unitatea de competenta: „Masoterapie”

Competente 1. Aplica manevrele de masaj în functie de obiectivele propuse.
2. Identifica efectele fiziologice locale imediate si tardive ale fiecarei manevre
de masaj.
3. Respecta indicatiile si contraindicatiile diverselor forme de masaj, în functie
de regiunea anatomica.

62
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr, Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Masoterapia 1.Aplica manevrele Conditiile generale, reguli de aplicare în
de masaj în functie programul complex de recuperare.
de obiectivele – Masajul clasic: bazele anatomice si fiziologice,
propuse formele si tehnicile masajului clasic, actiunea si
efectele masajului, metodologie – aplicatii pe
diverse regiuni, indicatii, contraindicatii.
– Masajul reflex: bazele anatomice si fiziologice,
2. Identifica efectele forme si tehnici ale masajului reflex.
fiziologice locale, . Masajul segmentar, periostal, metodologie,
imediate si tardive aplicatii la diverse nivele, actiune si efecte,
ale fiecarei manevre indicatii si contraindicatii.
de masaj – Masajul cu apa: dusul subacval, dus masajul,
masajul cu jet de apa (forme si tehnici),
3. Respecta metodologie, aplicatii, actiune, efecte, indicatii si
indicatiile si contraindicatii.
contraindicatiile – Masajul vibrator mecanic: actiune, tehnici,
diverselor forme de aparataj, efecte, indicatii si contraindicatii
masaj în functie de – Masajul cu vacuum: actiune, efecte, tehnici,
regiunea anatomica aparatura, indicatii si contraindicatii
– Automasajul si presopunctura, actiune, efecte,
tehnici, aparatura. Indicatii, contraindicatii.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Masoterapia” va fi parcurs integral in al II-lea an de pregatire de specialitate, iar
ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III. „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor
necesare aplicarii masajului pe diferite segmente ale corpului în cadrul tratamentelor fizicale
recomandate bolnavilor cu diferite afectiuni. Orele de instruire teoretica vor fi predate de medic
specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anului scolar.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.

63
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice si instruirea practica în unitati sanitare au importanta
deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutii în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

64
Modulul VI. TERAPIA CU CURENTI DE JOASA, MEDIE SI ÎNALTA FRECVENTA

I. Nota introductiva

– Modulul „Terapia cu curenti de joasa, medie si înalta frecventa” se studiaza pe parcursul anului al
II-lea al scolii postliceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea
calificarii de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 108 ore pe an de
instruire teoretica (câte 3 ore pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si instruire practica 12 ore, în
unitati sanitare.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36 saptamâni,
coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii tratamentelor
cu curent electric bolnavilor cu diferite afectiuni. Prin parcurgerea modulului se urmareste
dobândirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala, document care sta la
baza sistemului de pregatire profesionala specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul.
Unitatea de competenta „Terapia cu curenti de joasa, medie si înalta frecventa”.

Competente – 1. Descrie efectele fiziologice si terapeutice produse de curentii electrici
asupra organismului.
2. Explica metodologia de aplicare a curentilor pe diferite regiuni ale
corpului.
3.Efectueaza proceduri de electroterapie.

65
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Terapia cu 1.Descrie – Bazele fizice si fiziologice ale electroterapiei.
curenti de efectele – Curentul galvanic: proprietati fizice, aparatura.
joasa, fiziologice si Actiuni biologice, efecte fiziologice, aplicare, indicatii
medie si terapeutice si contraindicatii.
înalta produse de – Ionogalvanizarile: mecanisme, efecte fiziologice si
frecventa curentii electrici terapeutice, mod de actiune, substante, tehnici de
asupra aplicare, indicatii si contraindicatii.
organismului – Curenti de joasa frecventa: proprietati fizice, forme,
efecte, mod de actiune, tehnici de aplicare, aparatura.
– Electrostimularea musculaturii striate normal
inervate, a musculaturii spastice si a musculaturii
netede, electrodiagnosticul, indicatii si contraindicatii.
– Curenti de medie frecventa si interferentiali: actiuni
2. Explica biologice, efecte fiziologice, aplicare. Tehnici de
metodologia de aplicare, aparatura, indicatii, contraindicatii.
aplicare a – Terapia de înalta frecventa: diatermia cu unde scurte,
curentilor microunde, modul de producere, aparatura, proprietati.
electrici pe – Unde scurte: proprietati, fiziologice, modalitati de
diferite regiuni aplicare, tehnici, indicatii, contraindicatii.
ale corpului. – Terapia de înalta frecventa pulsatila: mod de actiune,
efecte, metodologie, avantaje, indicatii, contraindicatii.
– Microundele: actiuni biologice, fiziologice,
emitatoare, tehnici de aplicatie, indicatii, contraindicatii
– Terapia cu ultrasunete: proprietati fizice, forme,
aplicatii, efecte fizico chimice si fiziologice, aparate,
actiunile biologice si efectele terapeutice, terapia
combinata cu diadinamici, indicatii, contraindicatii.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Terapia cu curenti de joasa, medie si înalta frecventa” va fi parcurs integral in al II-lea
an de pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la
cap III. „Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor
necesare aplicarii tratamentelor cu curent electric în diferite afectiuni.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.

66
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anului scolar.
Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate, predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

67
Modulul VII FOTOTERAPIA SI TERAPIA PRIN CÂMPURI MAGNETICE

I. Nota introductiva

– Modulul „ Fototerapia si terapia prin câmpuri magnetice”, se studiaza pe parcursul anului al II-
lea, al scolii post liceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea
calificarii de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare. Modulul face
parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an de instruire teoretica (
câte 2 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 84 ore în unitati sanitare
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36 saptamâni,
coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii tratamentelor
cu infrarosii, ultraviolete si câmpuri magnetice bolnavilor cu diverse afectiuni, conform
prescriptiilor medicale. . Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor
descrise in standardul de pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire
profesionala specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul.
Unitatea de competenta „Fototerapia si terapia prin câmpuri magnetice”

Competente 1. Descrie efectele fiziologice si terapeutice produse de fototerapie si
câmpuri magnetice asupra organismului.
2. Efectueaza proceduri cu infrarosii, ultraviolete si magnetodiaflux
3. Respecta indicatiile si contraindicatiile tratamentului.

68
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Fototerapia 1.Descrie efectele – Fototerapia: proprietatile fizice, proprietatile
si terapia fiziologice si fundamentale ale lumini, actiunea fizico chimica a
prin terapeutice lumini, efectul termic, absorbtia, reflexia si refractia-
câmpuri produse de – Efecte fotoelectrice si fotochimice-
magnetice fototerapie si – Efectele biologice ale luminii: actiunea asupra
câmpuri organismului.
magnetice asupra – Radiatiile infra rosii, tehnica de aplicare, aparatura,
organismului indicatii, contraindicatii.
– Radiatiile ultraviolete: efecte clinice, proprietati
2. Efectueaza terapeutice, tehnici de aplicare, aparatura, indicatii,
proceduri cu infra contraindicatii.
rasii, ultraviolete – Terapia cu câmpuri magnetice de joasa frecventa:
si magnetodiaflux baze fizice, magnetobiologice, efecte, mod de
actiune, tehnic, metodologie, indicatii,
contraindicatii, magnetoterapia locala
– Laser: efecte, actiune asupra organismului,
aparatura, metodologie, indicatii
3. Respecta – Utilizarea electroterapiei pentru analgezia locala si
indicatiile si la distanta (reflexa).
contraindicatiile – Utilizarea electroterapiei pentru efecte vasculare.
tratamentului – Utilizarea electroterapiei pentru efecte
neuromusculare
– Utilizarea electroterapiei pentru alte efecte.
– Organizarea si functionare unui serviciu de
electroterapie

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „ Fototerapia si terapia prin câmpuri magnetice” va fi parcurs integral in al II-lea an de
pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III.
„Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor
necesare aplicarii tratamentelor cu infrarosii, ultraviolete si magnetodiaflux
bolnavilor cu diverse afectiuni.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anului scolar.

69
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

70
Modulul VIII. ELEMENTE DE REUMATOLOGIE UTILIZATE ÎN RECUPERAREA
MEDICALA

I. Nota introductiva

– Modulul „Elemente de reumatologie utilizate în recuperarea medicala”, se studiaza pe parcursul
anului al II-lea, al scolii post liceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru
obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 72 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 4 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 48 ore în
unitati sanitare Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36
saptamâni, coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de
învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii tratamentelor
fizicale bolnavilor cu diverse afectiuni reumatice, conform prescriptiilor medicale. Prin
parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de pregatire
profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: Elemente de reumatologie utilizate in
recuperarea medicala

Competente 1. Descrie patologia si tratamentul fizical în bolile reumatice
2. Identifica manifestarile clinice cauzate de afectiuni reumatismale.
3. Aplica tratamentele fizicale în functie de patologie, respectând prescriptia
medicala

71
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Elemente de 1. Descrie – Introducere, notiuni generale de reumatologie
reumatologe patologia si – Clasificare, examen clinic si paraclinic, modalitati de
utilizate în tratamentul tratament medicamentos, aspecte medico sociale ale
recuperarea fizical în bolile bolilor reumatismale.
medicala. reumatice Reumatisme inflamatorii: reumatismul articular acut,
reumatismele infectioase (artritele).
– Poliartrita reumatoida, poliartrita psoriazica, spondilita
2. Identifica anchilopoetica.
manifestarile – Reumatismele degenerative; coxartroza, gonartroza,
clinice cauzate noduli Herberden si Bouchard.
de afectiuni – Reumatisme abarticulare: periartrite (scapulo humerala si
reumatismale. coxo femurala), tenobursite, fibrozite, aponevrozite
(palmara si plantara), sindromul miofascial.
– Manifestari reumatismale secundare unor boli
3. Aplica metabolice: guta.
tratamentele – Bolile metabolice ale tesutului osos: osteoporoza.
fizicale în Algoneurodistrofia: etiologie, fiziopatologie, clinica si
functie de tratament
prescriptia – Lombo sacralgia, etiologie, semne tratament
medicala – nevralgia cervico brahiala etiologie, semne tratament

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Elemente de reumatologie utilizate în recuperarea medicala” va fi parcurs integral in al
II-lea an de pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul
de la cap III. „Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni reumatismale, ce vizeaza
asigurarea pregatirii elevilor pentru aplicarea tratamentelor fizicale, conform prescriptiei medicale.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anului scolar.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.

72
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

73
Modulul IX. MANAGEMENTUL CALITATII

I. Nota introductiva

Modulul „Managementul calitatii” se studiaza pe parcursul anului al II-lea, al scolii
postliceale pentru realizarea pregatirii de specialitate specifica domeniului sanatate si asistenta
pedagogica,în vederea obtinerii calificarii de nivel 3 avansat asistent medical
balneofiziokinetoterapie si recuperare. Modulul face parte din cultura tehnica de specialitate a ariei
curriculare si are alocate 36 de ore pe an de instruire teoretica (câte o ora pe saptamâna) si 24 ore
instruire practica prin laboratorul tehnologic.
Modulul va dezvolta competentele din unitatea de competenta pentru abilitati cheie
Managementul calitatii. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul activitatea didactica
va cuprinde formula unui parteneriat între scoala si firme (societati) acreditate sa gestioneze
probleme specifice de asigurarea si managementul calitatii, dar se au în vedere resursele locale
pentru instruire: baza materiala a scolii, cadrul de colaborare cu agentii economici, cerintele locale
pentru pregatirea în calificarea de nivel 3 avansatasistent medical de balneofiziokinetoterapie si
recuperare.
Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati de analiza, de interpretare, de
aplicare si de implementare a sistemului de management al calitatii pentru lucrarile din domeniu.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în Standardul
de pregatire profesionala, document care sta la baza Sistemului National de Calificari Profesionale.
Modulul se va utiliza împreuna cu Standardul de pregatire profesionala specific calificarii.
Persoana care va absolvi acest modul este responsabila de executia propriei activitati, de
asigurarea calitatii atât pe timpul desfasurarii procesului, cât si la finalul lui, de îmbunatatire a
calitatii, dar si de evaluare a cerintelor impuse.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta: „Managementul calitatii”.

Competente: 1. Precizeaza principiile de management al calitatii.
2. Efectueaza controlul statistic.
3. Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurare a calitatii.
4. Aplica tehnici de îmbunatatire continua a calitatii

74
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitatea de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Managementul 1. Precizeaza principiile 1.Principiile de management al calitatii:
calitatii de management al orientarea catre client, leadership, implicarea
calitatii personalului, abordarea procesuala, abordarea
sistemului de catre management, îmbunatatirea
continua, abordarea concreta în luarea
deciziilor, relatii reciproc avantajoase cu
furnizorii.
2. Functiile managementului calitatii :
planificarea calitatii, organizarea activitatilor
referitoare la calitate, coordonarea activitatilor
referitoare la calitate, antrenarea personalului
pentru realizarea obiectivelor calitatii, tinerea
sub control a calitatii, asigurarea calitatii,
îmbunatatirea calitatii.
2. Efectueaza controlul
statistic 3. Elementele controlului statistic: caracteristica
controlata, lot, marime esantion, reguli de
extragere a esantionului, plan de control, grad
de severitate, nivel de calitate acceptabil
(AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere.
4. Etape ale controlului statistic: extragerea
esantionului, determinarea caracteristicii
conform procedurii specifice, compararea
caracteristicii controlate cu conditiile din
standarde, identificarea defectelor, compararea
numarului de defecte identificate cu cifra de
acceptare/de respingere.
5. Masurile care se impun în urma efectuarii
controlului statistic: acceptare/ respingere lot de
produse trecerea la alt plan de control (alt grad
de severitate, AQL).
3. .Actioneaza pentru
mentinerea sistemului 6. Cerintele pentru implementarea unui sistem
de asigurarea calitatii de asigurarea calitatii: proceduri, manualul
calitatii, satisfacerea clientilor, costuri,
standarde de firma, legislatie, feed-back, grafice
de documentare.
7. Audit de calitate (intern/ extern dat) pe
metode statistice, mentenanta, planificarea
întretinerii, urmarirea parametrilor de
functionare- interpretarea lui.
8. Factori care afecteaza costurile calitatii:
rebuturi, reconditionari, reparatii, produse
neconforme, reclamatii clienti, produse
returnate, penalizari pentru întârziere,
despagubiri pentru daune.

75
4. Aplica tehnici de
îmbunatatire continua 9. Conceptul de îmbunatatire continua a
a calitatii calitatii..
10. Strategii de îmbunatatire a calitatii: strategia
Kaizen, Ciclul PEVA (planifica-executa-
verifica-actioneaza), principiul “zero defecte”.
11. Ghid pentru îmbunatatirea calitatii conform
standardului ISO 9004-4 si standardelor ISO
specifice domeniului de activitate.
12. Instrumente de îmbunatatire a calitatii:
instrumente ajutatoare (brainstorming,
stratificare, metoda întrebarilor), instrumentele
calitatii (grafice, diagrame, histograme, fise de
control statistic).

IV. Conditii de aplicare didactica si de evaluare

Parcurgerea continuturilor modulului „Managementul calitatii”se va realiza integral,
parcurgând tabelul de corelare a competentelor cu continuturile (cap. III), dar abordarea acestora
trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire si de nivelul de
performanta cerut pentru absolventul de scoala postliceala cu specialitatea asistent medical
balneofiziokineto terapie si recuperare.
Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare
centrate pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a
deprinderilor de analiza, interpretare a sistemului ce vizeaza asigurarea calitatii. Orele de instruire
teoretica se recomanda a se desfasura în cabinete si laboratoare de specialitate dotate cu material
didactic corespunzator: retroproiector, video, acces Internet, proceduri de sistem, operationale,
instructiuni de lucru, colectie de reglementari tehnice si calculatoare cu programe de aplicatii pe
tipuri de machete care vizeaza sistemul de management al calitatii.
În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele
principii moderne ale educatiei:
– elevii învata cel mai bine atunci când învatarea raspunde nevoilor lor
– elevii învata când fac ceva si când sunt implicati activ în procesul de învatare
– elevii au stiluri diferite de învatare
– elevii participa cu cunostintele lor, dobândite anterior, la procesul de învatare
– elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informatiilor vechi cu cele noi si
pentru ordonarea lor
Evaluarea trebuie sa fie, corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de
evaluare care sunt precizate în Standardul de pregatire profesionala. Se evalueaza numai
competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se
evalueaza o singura data. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfârsitul
lui se realizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Proiectarea
evaluarii competentelor se realizeaza prin stabilirea clara a programului si a modului de evaluare.
Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul îsi stabilesc durata evaluarii
fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.
Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze
elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP- ul stabileste un nivel
national comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de
pregatire.

76
Se recomanda adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fise individualizate.
Pentru mai buna întelegere a modalitatilor de evaluare se propune un exemplu de
instrument de evaluare pentru competenta C. 1. – Precizeaza principiile de management al calitatii.
Instrument de evaluare nr. 1
Unitatea de competenta : Managementul calitatii

Evaluarea 1: Precizeaza principiile de management al calitatii

Numele candidatului:
Numar de înregistrare:
Ora de curs:
Centru:
Data de început:
Numele evaluatorului:
Data de încheiere:
Semnatura evaluatorului
Data de verificare

77
Evaluarea 1
Aceasta evaluare se refera la urmatoarele criterii de performanta:

(a) Definirea principiilor de management al calitatii

(b) Indicarea functiilor managementului calitatii

Conditii de aplicabilitate:

Principiile managementului calitatii: orientarea catre client, leadership, implicarea personalului,
abordarea procesuala, abordarea sistemului de catre
management, îmbunatatirea continua, abordarea concreta în
luarea deciziilor, relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

Functiile managementului calitatii: planificarea calitatii, organizarea activitatilor referitoare la
calitate, coordonarea activitatilor referitoare la calitate,
antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calitatii,
tinerea sub control a calitatii, asigurarea calitatii,
îmbunatatirea calitatii

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 12 activitati de evaluare.

Instructiuni pentru candidati

 Cititi cu atentie continutul fisei de evaluare înainte de-a rezolva itemii privind principiile de
management al calitatii
 Daca observati vreo problema la continut, aduceti acest lucru în atentia evaluatorului înainte
de a începe rezolvarea fisei
 Înainte de începerea evaluarii, asigurati-va ca dispuneti de instrumente de desen necesare
rezolvarii fisei
 Asigurati-va ca numele dvs, data si numarul de înregistrare apar pe fiecare fisa pe care o veti
înmâna evaluatorului
 Rezolvati toate punctele acestei fise
 Când ati terminat, predati evaluatorului documentul cu rezolvarea fisei

Tema evaluarii: Precizeaza principiile de management al calitatii

1(a). Definirea principiilor de management al calitatii
1. Pentru ca o organizatie sa poata fi condusa si sa functioneze este necesar ca aceasta sa fie
coordonata si controlata într-un mod sistematic si transparent. Se identifica cele 8 principii ale
managementului calitatii. Definiti aceste principii:

78

Principii Definitia Data Evaluator

1. Orientarea catre client 1……………………………………
………………………………………………….
2. Leadership 2……………………………………
…………………………………………………
3. Implicarea personalului 3……………………………………
…………………………………………………
4. Abordarea de procese 4……………………………………
…………………………………………………
5. Abordarea sistemica a 5……………………………………
managementului …………………………………………………
6. Îmbunatatirea continua 6……………………………………
…………………………………………………
7. Abordarea bazata pe fapte 7……………………………………
în luarea deciziilor ………………………………………………..
8. Relatii cu beneficiarul 8……………………………………
ambelor parti, cu furnizorii …………………………………………………

1(b) Indicarea functiilor managementului calitatii
2. Managementul = stabilire si atingere continue de obiective. Se da urmatoarea schema. PIVA
(PEVA) reprezinta metodologia de abordare bazata pe proces a îmbunatatirii continue.(P =
Planning, I = Do, V = Check, A = Act). Indicati pentru acest proces functiile managementului
calitatii:

Nr. Functiile managementului calitatii Data Evaluator
crt.
1. P ……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
A
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

79
P

A I

V

V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în
functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi si abilitati anterioare ale
elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de
elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca în ordinea stabilita în
tabelul de corelare a competentelor cu continuturile (cap. III).
Instruirea se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratoare tehnologice are importanta deosebita în realizarea corespunzatoare a
competentelor pentru viitorii asistenti medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activitatilor privind proiectarea si
implementarea sistemului calitatii, pe baza documentatiei tehnice de specialitate din domeniu: SR
EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular, SR
EN ISO 9000:2001 Cerinte, PS – Proceduri de sistem, PG – Procedura generala, PO – Proceduri
operationale, IL – Instructiuni de lucru, Înregistrari, STAS- uri în vigoare.

80

ANUL III

81
PLAN DE ÎNVATAMÂNT
Anul III – Scoala Postliceala Sanitara
Aria curriculara

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare – Nivel 3 avansat

Cultura de specialitate 1020 ore

Modulul I Total ore/an 120
Elemente de neurologie si psihiatrie
utilizate în recuperarea medicala din care: instruire practica 66

Modulul II Total ore/an 120
Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea medicala din care: instruire practica 48

Modulul III Total ore/an 60
Elemente de recuperare socio-profesionala din care: instruire practica 42

Modulul IV Total ore/an 120
Recuperare medicala pe afectiuni din care: instruire practica 48

Modulul V Total ore/an 120
Kinetoterapia din care: laborator tehnologic 12

Modulul VI Total ore/an 120
Balneoclimatologia din care: instruire practica 84

Modulul VII Total ore/an 120
Pneumoterapia din care instruire practica 84

Modulul VIII Total ore/an 120
Terapia ocupationala din care: instruire practica 84

Modulul IX Total ore/an 120
Managementul proiectelor din care: instruire practica 48

Total ore/an instruire teoretica: 14 ore/saptamâna x 36 saptamâni – 504 ore
Stagii de pregatire practica – 516 ore (2 zile/saptamâna x 36 saptamâni)

TOTAL – 1020 ore/an

82
Esalonarea modulelor pe an scolar – ANUL III

M1 – 54 ore – 3 ore / saptamâna M6 – 36 ore – 2 ore / saptamâna
M2 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M7 – 36 ore – 2 ore / saptamâna
M3 – 18 ore – 1 ora / saptamâna M8 – 36 ore – 2 ore / saptamâna
M4 – 72 ore – 2 ore / saptamâna M9 – 72 ore – 2 ore / saptamâna
M5 – 108 ore – 3 ore / saptamâna

Modul
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9
M2 M4 M5 M7 M8 M9

83

Modulul I. ELEMENTE DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE UTILIZATE ÎN
RECUPERAREA MEDICALA

I. Nota introductiva

– Modulul ”Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate în recuperarea medicala” se studiaza pe
parcursul anului al III-lea, al scolii post liceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de
specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie
si recuperare. Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 54 ore
pe an de instruire teoretica ( câte 3 ore pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 66
ore în unitati sanitare Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp
de 36 saptamâni, coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin
planul de învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate si de a asigura suportul
stiintific în vederea aplicarii metodelor de recuperare medicala bolnavilor cu diverse afectiuni
neurologice si psihiatrice.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta „Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate în
recuperarea medicala”

Competente 1. Identifica semnele si simptomele în diferite afectiuni neurologice si
psihiatrice
2. Aplica tratamentele recomandate de medic
3. Monitorizeaza evolutia bolnavului dupa tratamentul aplicat

84
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Elemente de 1. Identifica – Date generale de anatomie si fiziologie a sistemului nervos.
neurologie si semnele si – Sindromul de neuron motor central: etiologie, semiologie.
psihiatrie simptomele în – Sindromul de neuron motor periferic: etiologie, semiologie.
utilizate în diferite – Neuropatii periferice:
recuperarea afectiuni neuropatii plexale ( cervical, lombar, sacrat).
medicala neurologice si mononeuropatii: paralizia de nerv circumflex median, ulnar,
psihiatrice plex brahial, femural, sciatic, popliteu extern si intern
– Hernia de disc (cervicala si lombara): etiopatogenie, forme
clinice, tratament.
– Hemiplegia: etiologie, semiologie, evolutie, tratament.
2. Aplica – Paraplegia: etiologie, semiologie, evolutie tratament.
tratamentele – Scleroza multipla (scleroza în placi): etiopatogenie,
recomandate de manifestari clinice, evolutie , tratament.
medic. – Distrofiile progresive: date generale morfopatogenice,
manifestari clinice, evolutie, tratament.
– Durerea: fiziopatologie, manifestari clinice, tratament.
– Osteoartropatii prin leziuni ale sistemului nervos: din
poliomielita, hemiplegie, paraplegie
– Semiologia psihiatrica:. elemente definitorii, constiinta,
afectivitatea, perceptia, atentia, gândirea, memoria, vointa,
3. Monitorizeaza comunicarea, comportamentul instinctual, conduita motorie
evolutia bolnavulu- Tulburarile de structura ale personalitatii:
dupa tratamentul personalitate structurata dizarmonic de tip astenic, isteric,
aplicat. obsesiv, exploziv, antisocial, afectiv, paranoic si schizoid.
– Manifestari psihice în boli cu etiologie toxica: alcoolismul,
toxicomania.
. Nevrozele_ depresia anxioasa, fobia obsesiv compulsiva.
– Psihozele: maniaco depresive, schizofrenice si delirante.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate în recuperarea medicala” va fi parcurs
integral in al III-lea an de pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este
cea din tabelul de la cap III. „Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni neurologice si psihiatrice
pentru aplicarea tratamentelor de recuperare medicala, conform prescriptiei medicale.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.

85
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anului scolar.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

86
Modulul II ELEMENTE DE PEDIATRIE UTILIZATE ÎN RECUPERAREA
MEDICALA

I. Nota introductiva.

– Modulul „Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea medicala”, se studiaza pe parcursul
anului al III-lea, al scolii post liceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru
obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 72 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 2 ore pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si instruire practica 48 ore în
unitati sanitare Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36
saptamâni, coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de
învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate si de a asigura suportul
stiintific în vederea aplicarii metodelor de recuperare medicala copiilor cu diverse afectiuni.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta „Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea
medicala”

Competente 1. Identifica semnele si simptomele prezente în diferite afectiuni pediatrice.
2.Analizeaza semnele si simptomele din diferite afectiuni, în vederea
recuperari
3. Aplica metode de recuperare în functie de afectiune

87
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Elemente de 1.Identifica . Dezvoltarea psihomotorie normala a copilului (nou nascut,
pediatrie semnele si sugarul, copilul mic, prescolarul, scolarul, adolescentul)
utilizate în simptomele . Tulburarile de crestere ponderala si staturala, debilitatea
recuperarea prezente în fizica.
medicala diferitele – Boli ale aparatului respirator: rinofaringite, adeno
afectiuni amigdalite, bronsita, bronsiectazia, astmul bronsic,
pediatrice bronhopneumonia, tuberculoza.
– Boli ale aparatului cardio vascular: bolile congenitale ale
cordului, tulburarile de ritm, valvulopatii dobândite.
– Boli si sindroame ale tubului digestiv si anexelor: diareea,
durerile abdominale acute si cronice, hepatitele cronice,
parazitozele.
– Boli ale aparatului urinar: infectiile tractului urinar,
glomerulonefrita acuta si cronica, sindromul nefrotic,
2.Analizeaza insuficienta renala.
semnele si – Bolile aparatului locomotor: reumatismul poliarticular
simptomele acut, poliartrita reumatoida juvenila. Displazi articulare si
din diferite osoase, artrite infectioase, spondilita anchilopoetica,
afectiuni în osteocondrite, tbc osteoarticular, osteomielita, scolioza,
vederea cifoscolioza, rahitismul, retractiile musculare, artrita
recuperarii hemofilica, distrofia neuromusculara
– Boli ale sistemului nervos: meningite, encefalite, tulburari
motorii de natura centrala si periferica (paralizii spastice,
3. Aplica poliomielita, spina bifida, paralizia nervilor periferici)
metode de – Boli ale sângelui: hemofilia, trombopenia, anemia, boli
tratament în hemoragipare, leucemii.
functie de – Boli metabolice si endocrine: diabetul zaharat, diabetul
afectiune insipid, nanismul hipofizar, mixedemul, distrofia adiposo
genitala.
– Boli transmisibile: rujeola, rubeola, scarlatina, hepatita
epidemica, dizenteria, tuse convulsiva.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea medicala” va fi parcurs integral in al III-
lea an de pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de
la cap III. „Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni pediatrice, pentru aplicarea
tratamentelor de recuperare medicala, conform prescriptiei medicale.
Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist.

88
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

89
Modulul III ELEMENTE DE RECUPERARE SOCIO PROFESIONALA.

I. Nota introductiva.

– Modulul „Elemente de recuperare socio profesionala”, se studiaza pe parcursul anului al III-lea,
al scolii post liceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea
calificarii de nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 18 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 1 ora pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 42 ore în
unitati sanitare Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36
saptamâni, coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de
învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate si de a asigura suportul
stiintific în vederea aplicarii metodelor de recuperare medicala în diverse afectiuni.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta ”Elemente de recuperare socio-profesionala”

Competente 1. Precizeaza obiectivele si mijloacele terapeutice de recuperare medicala.
2. Organizeaza programe de recuperare pe grupe de afectiuni.
3. Adapteaza programul de recuperare medicala la evolutia pacientului.

90
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Elemente de 1. Precizeaza
recuperare obiectivele si mijloacele – Definitie, componenta medicala si cea socio
socio–profe terapeutice de profesionala a recuperari în asistenta medicala,
sionala recuperare medicala etapele recuperarii, dezvoltarea recuperari în tara
si în lume, obiective.
2. Organizeaza – Organizarea asistentei de recuperare medicala.
programe de recuperare – Rolul cadrului mediu în asistenta de recuperare.
pe grupe de afectiuni. – Aspecte socio profesionale si evaluarea
capacitatii de munca în bolile neurologice.
– Aspecte socio profesionale si evaluarea
capacitatii de munca în afectiunile psihice.
3. Adapteaza programul – Aspecte socio profesionale si evaluarea
de recuperare medicala capacitatii de munca la bolnavii respiratori si
la evolutia pacientului cardiovasculari
– Serviciile de recuperare medicala pentru copii:
organizare, particularitati, dotari si amenajari
specifice.
– Organizarea sistemului de recuperare
educationala si profesionala pentru copii cu
dizabilitati.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Elemente de recuperare socio – profesionala” va fi parcurs integral in al III-lea an de
pregatire de specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III.
„Tabel de corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni pe baza evaluari unor
constante fiziologice.
– Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.

91
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în functie
de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a cunostintelor, de
formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

92
Modulul IV. RECUPERARE MEDICALA PE AFECTIUNI.

I. Nota introductiva.

– Modulul „Recuperare medicala pe afectiuni”, se studiaza pe parcursul anului al III-lea, al scolii
post liceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de
nivel 3 avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 72 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 2 ora pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si instruire practica 48 ore în
unitati sanitare Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36
saptamâni, coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de
învatamânt.
– Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii metodelor de
recuperare medicala bolnavilor cu diverse afectiuni.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta ”Recuperare medicala pe afectiuni”

Competente 1. Organizeaza programe medicale în functie de patologie si de obiective.
2. Aplica procedurile fizicale respectând metodologia programului.
3. Urmareste efectele si reactiile pacientului la tratament

93
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Recuperare 1.Organizeaza – Recuperarea medicala în afectiunile reumatismale:
medicala pe programe reumatism inflamator cronic, coxartroza, sold operat,
afectiuni medicale în gonartroza, genunchi operat, sinovite cronice, artrite cronice
functie de de diverse etiologii, discopatii, PSH, scolioze, cifoscolioze
patologie si – Recuperarea medicala în sechelele ortopedice post
afectiuni traumatice: sechele cutanate si subcutanate, sechele articulare,
musculare, osoase, leziuni ale nervilor periferici, sechele
generale, algoneurodistrofie, sechele post operatorii.
2. Aplica – Recuperarea medicala în bolile neurologice: hemiplegia,
procedurile paraplegia, boala Parkinson, scleroza multipla, sechele
fizicale poliomielita, sechele encefalita, mononeuropatii.
respectând – Recuperarea medicala în bolile respiratorii: boli cu
metodologia disfunctii respiratorii obstructive ( bronsita cronica, emfizem
programului. pulmonar, astm bronsic), boli cu disfunctii respiratorii
restrictive(sechele TBC, pahipleurite, toracoplastii,
cifoscolioze)
3. Urmareste – Recuperarea medicala în bolile cardio vasculare: infarctul
efectele si miocardic, cord pulmonar cronic, sindromul de ischemie
reactiile periferic, sindromul post trombotic venos.
pacientului la – Recuperarea medicala în afectiuni pediatrice: recuperarea
tratament medicala în afectiunile reumatismale la copii, recuperarea
medicala în boli ale aparatului cardio vascular.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Recuperare medicala pe afectiuni” va fi parcurs integral in al III-lea an de pregatire de
specialitate, iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III. „Tabel de
corelare a competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
aplicare a metodelor de recuperare medicala a bolnavilor cu diverse afectiuni.
– Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator

94
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor, de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

95
Modulul V. KINETOTERAPIA

I. Nota introductiva.

– Modulul „Kinetoterapia”, se studiaza pe parcursul anului al III-lea, al scolii post liceale sanitare,
în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 108 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 3 ora pe saptamâna timp de 36 saptamâni) si laborator tehnologic 12 ore.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36 saptamâni,
coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii tehnicilor de
kinetoterapie bolnavilor cu diverse afectiuni.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul.
Unitatea de competenta ”Kinetoterapia”

Competente 1. Prezinta obiectivele si tehnologia fiecarui program kinetoterapic în functie
de patologia abordata
2. Aplica tehnici, metode si programe kinetice în diferite afectiuni.
3. Respecta indicatiile si contraindicatiile fiecarei metode, tehnici sau
exercitiu kinetic

96
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Kinetoterapia 1. Prezinta – Locul si rolul kinetoterapiei în asistenta medicala
obiectivele si profilactica, terapeutica si de recuperare, aspecte
metodologia organizatorice, sala de kinetoterapie, amenajari la
fiecarui program domiciliu, la patul bolnavului, kinetoterapia în aer liber,
kinetoterapeutic, etc.
în functie de -.Metode de relaxare: Jakobson, Voga, Schultz.
patologia – Kinetoterapia de corectare a posturi si aliniamentului
abordata corpului: alinierea coloanei cervicale, a coloanei toracice
si centuri scapulare, a coloanei lombare si a pelvisului, a
extremitatilor inferioare.
– Kinetoterapia: de crestere a mobilitatii articulare, de
„întindere”, a redorilor articulare, a hipotoniei musculare,
exemplificari pentru fiecare articulatie în parte.
– Kinetoterapia de crestere a fortei musculare: contractia
musculara, tipuri de contractii, tipuri de exercitii pentru
toate articulatiile.
2. Aplica tehnici, – Exercitii, tehnici si metode kinetice pentru coloana
metode,programe vertebrala si afectiunile sale: spondilita anchilopoetica,
kinetice în cifoscolioza, lombosacralgia, statusul post laminectomie
diferite afectiuni. – Kinetoterapia umarului si a afectiunilor sale: umar
dureros simplu, hiperalgic, mixt, blocat, pseudoparalitic.
– Kinetoterapia cotului (cotul post traumatic, reumatic) si
a mâinii (mâna rigida), exercitii, tehnici, metode
– Kinetoterapia soldului si a afectiunilor sale (coxartroza
primara si secundara coxartroza operata proteza partiala,
Respectarea si totala), exercitii, tehnici, metode.
indicatiilor si – Kinetoterapia în afectiunile genunchiului: gonartroza
contraindicatiilor primara si secundara, genunchiul operat, entorsa,
fiecarei metode, fractura, etc., exercitii, tehnici, metode.
tehnici sau – Kinetoterapia în afectiunile de neuron motor periferic
exercitii kinetice (paraliziile nervilor periferici, circumflex, radial, ulnar,
crural, sciatic, plex brahial, etc.)
– Kinetoterapia în afectiunile de neuron central
(hemiplegie, paraplegie, scleroza multipla, boala
Parkinson,etc.)
– Kinetoterapia în afectiunile cardio vasculare
(cardiopatia ischemica dureroasa, infarctul miocardic,
arteriopatii, flebite).
– Kinetoterapia în afectiunile respiratorii obstructive si
restrictive
– Kinetoterapia în afectiunile digestive

97
IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Kinetoterapia” va fi parcurs integral in al III-lea an de pregatire de specialitate, iar
ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III. „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare, centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni pentru aplicarea programelor
kinetice, conform prescriptiilor medicale-.
– Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor, de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în cabinete si laboratoare tehnologice cu o buna dotare materiala.
Instruirea în laboratorul tehnologic si instruirea practica în unitati sanitare au importanta deosebita
în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de
balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

98
Modulul VI. BALNEOCLIMATOLOGIA.

I. Nota introductiva.

– Modulul „Balneoclimatologia”, se studiaza pe parcursul anului al III-lea, al scolii post liceale
sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3
avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 2 ora pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 84 ore.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36 saptamâni,
coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare recunoasterii efectelor
bioclimatice produse de diferite tipuri de clima asupra organismului uman.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta ”Balneoclimatologia”

Competente: 1. Descrie principalele caracteristici ale climei, efectele fiziologice si
terapeutice ale acesteia
2. Explica efectele terapeutice produse de apele minerale.
3.Prezinta metodologia de aplicare a namolurilor si gazelor terapeutice.

99
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Balneoclimatologia 1. Descrie – Introducere: definitie, istoric, dezvoltarea în
principalele România, cura balneara, obiective, indicatii,
caracteristici contraindicatii.
ale climei, – Clima si bioclima terapeutica: elementele climei,
efectele tipuri de clima, indicatii cu scop profilactic si curativ,
fiziologice si contraindicatii.
terapeutice – Apele minerale: caracteristici fizico chimice,
ale acesteia. clasificare, tipuri de ape minerale, indicatii, cura
externa.
– Statiuni balneare:
– Lacurile si namolurile peloide terapeutice):origine,
proprietati fizico chimice, clasificare, indicatii
terapeutice, modalitati de aplicare (bai, împachetari,
2. Explica cataplasme, onctiuni), contraindicatii.
efectele – Gazele terapeutice: raspândire, caracteristici fizico
terapeutice chimice, efecte, indicatii, contraindicatii.
produse de – Salinele terapeutice: raspândire, caracteristici ale
apele climatului din salina, metodologie de tratament, efecte,
minerale. indicatii, contraindicatii.
– Cura balneara în afectiunile aparatului locomotor
(boli reumatismale inflamatori cronice, degenerative,
abarticulare, sechele post traumatice), sechele
ortopedo post traumatice.
– Cura balneoclimatica în afectiunile sistemului
nervos: boli neurologice periferice si centrale, boli
psihice.
3. Prezinta – Cura balneoclimatica în afectiunile cardio vasculare
metodologia (cardiopatia ischemica cronica dureroasa, infarctul
de aplicare a miocardic, arteriopatii, flebite)
namolurilor si – Cura balneoclimatica în afectiunile respiratorii
gazelor – Cura balneara în afectiunile digestive.
naturale. – Cura balneoclimatica în afectiunile urogenitale.
– Cura balneoclimatica în afectiunile dermatologice,
alergice, profesionale.
– Indicatii si contraindicatii pentru tratamentul balnear
a copiilor cu diverse afectiuni cronice.
– Statiunile balneoclimatice din România. Agrementul
în statiunile balneare.
Balneotehnica: date generale despre captarea,
transportul, depozitarea, utilizarea factorilor naturali
terapeutici.

100
IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Balneoclimatologia” va fi parcurs integral in al III-lea an de pregatire de specialitate,
iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III. „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare, centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a principalelor caracteristici ale climei, a efectelor fiziologice si terapeutice
ale acesteia, pentru aplicarea tratamentelor prescrise de medic bolnavilor cu diverse afectiuni.
– Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor, de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în sali cu o buna dotare materiala si cu material didactic
corespunzator temei de predat. Instruirea teoretica si instruirea practica în unitati sanitare au
importanta deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti
medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

101
Modulul VII. PNEUMOTERAPIA

I. Nota introductiva

– Modulul „Pneumoterapia”, se studiaza pe parcursul anului al III-lea, al scolii post liceale sanitare,
în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3 avansat asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 2 ora pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 84 ore.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36 saptamâni,
coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare aplicarii metodelor
fizicale de tratament, specifice suferintelor respiratorii.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta ”Pneumoterapia”

Competente: 1. Evalueaza afectarea functionala a plamânului în diferite boli.
2. Aplica metode fizicale de tratament specifice suferintelor respiratorii.
3. Efectueaza tratament recuperator în disfunctiile ventilatorii obstructive.

102
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Pneumoterapia 1. Evalueaza – Introducere: definitie, istoric, importanta, metode
afectarea utilizate, statiuni specializate.
functionala a – Organizarea unui serviciu de pneumoterapie în
plamânului în policlinica, spital, statiune balneara.
diferite boli. – Aspecte anatomice, fiziopatologice, clinice, si terapeutice
ale aparatului respirator.
– Evaluarea functiei respiratorii prin metode clinice si
paraclinice (teste de efort, spirografia, oximetria, etc.)
– Educarea tusei, vorbitului: aspecte fiziologice si
fiziopatologice, modalitati si etape ale reeducarii, indicatii.
– Aerosoloterapia:
2. Aplica Aerosoli naturali si terapeutici, proprietati, efecte,
metode obiective, tehnici de aplicare, aparate, substante
fizicale de aerosolizante, indicatii, contraindicatii.
tratament, – Ventilatia mecanica:
specifice Respiratie în presiune pozitiva, intermitenta: modalitati de
suferintelor realizare, aparatura, tehnica de lucru, asocierea cu
respiratorii. aerosoloterapia, efecte, indicatii si contraindicatii.
-Alte forme de respiratie asistata. Respiratia în presiune
pozitiva continua sau negativa, expirul în presiune negativa
sau pozitiva, drenajul de postura. tusea controlata, indicatii.
– Oxigenoterapia: etapele transportului de oxigen, gradele
de insuficienta respiratorie, indicatiile, modul de
administrare, contraindicatiile oxigenoterapiei.
– Cura balneoclimaterica: rolul factorului climat, rolul
apelor minerale si ale terapiei fizicale asociate.
– Disfunctia ventilatorie obstructiva: mecanismele
3. Efectueaza obstructiei bronsice, efectele sindromului obstructiv,
tratament entitati nosologice (BPOC, astm, emfizem), masuri
recuperator în farmacodinamice, igieno dietetice, educationale si
disfunctiile fizioterapice.
ventilatorii – Disfunctia ventilatorie restrictiva: clasificare, aspecte
obstructive fiziopatologice, particularitati de tratament.
– Disfunctia ventilatorie mixta: entitati nosologice
(pneumoconiozele, sindroamele post tuberculoase),
particularitati cilnice si obiective de tratament.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Pneumoterapia” va fi parcurs integral in al III-lea an de pregatire de specialitate, iar
ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III. „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

103
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare, centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a semnelor si simptomelor în diferite afectiuni pulmonare, pentru aplicarea
metodelor fizicale de tratament, specifice suferintelor respiratorii.
– Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor, de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în sali cu o buna dotare materiala si cu material didactic
corespunzator temei de predat. Instruirea teoretica si instruirea practica în unitati sanitare au
importanta deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti
medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

104
Modulul VIII. TERAPIA OCUPATIONALA.

I. Nota introductiva

– Modulul „Terapia ocupationala”, se studiaza pe parcursul anului al III-lea, al scolii post liceale
sanitare, în vederea asigurarii pregatirii de specialitate pentru obtinerea calificarii de nivel 3
avansat asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Modulul face parte din cultura de specialitate a ariei curriculare si are alocate 36 ore pe an de
instruire teoretica ( câte 2 ora pe saptamâna timp de 18 saptamâni) si instruire practica 84 ore.
Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, timp de 36 saptamâni,
coordonate de instructorul de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
Scopul acestui modul este de a asimila cunostintele de specialitate necesare organizarii de
programe de terapie ocupationala, în vederea recuperarii bolnavilor în diverse afectiuni.
– Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise in standardul de
pregatire profesionala, document care sta la baza sistemului de pregatire profesionala specific
calificarii de nivel 3 avansat, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul.
Unitatea de competenta „Terapia ocupationala”

Competente: 1. Evalueaza nivelul functional al bolnavului.
2. Organizeaza programe de terapie ocupationala
3.Descrie principalele activitati în diferite programe.

105
III.. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor.
Nr. Unitati de Competente Continuturi
crt. competenta
1. Terapia 1. Evalueaza – Locul si rolul terapiei ocupationale în cadrul kinetologiei
ocupationala nivelul si al recuperari medicale
functional al – Bilantul clinic al restantului functional pentru prescrierea
pacientului. terapiei ocupationale.
– Tipurile terapiei ocupationale: specifica si nespecifica,
reguli de aplicare, tehnici.
– Tehnici de baza (obligatorii): olarit, prelucrarea lemnului,
tesutul, împletitul, prelucrarea fierului.
2. – Tehnici complementare: se vor descrie si executa acele
Organizeaza tehnici a caror baza materiala se poate realiza (cartonajul,
programe de marochinaria, dactilografia, tipografia.
terapie – Tehnici de „readaptare” activitatile zilnice.
ocupationala. – Tehnici de exprimare: se vor descrie si executa în functie
de posibilitati ( desenul, pictura, gravura, scrisul,
sculptura).
– Tehnici sportive: vor fi analizate cât mai multe astfel de
tehnici (jocuri sportive si mai ales gestualitati din aceste
sporturi.
3. Descrie – Tehnici recreative: vor fi imaginate cât mai multe astfel
principalele de tehnici.
activitati – Terapia ocupationala în diverse afectiuni ale aparatului
folosite în locomotor.
diverse – Terapia ocupationala în bolile cardio vasculare.
programe. – Terapia ocupationala în bolile respiratorii.
– Particularitati ale terapiei ocupationale la copii: copilul cu
dizabilitati fizice si psihice, metodologie, adaptarea fiecarei
patologii, efecte, indicatii
– Terapia ocupationala în bolile psihice
– Organizarea terapiei ocupationale.

IV. Conditii de aplicare didactica si evaluare

– Modulul „Terapia ocupationala” va fi parcurs integral in al III-lea an de pregatire de specialitate,
iar ordinea de parcurgere a continuturilor este cea din tabelul de la cap III. „Tabel de corelare a
competentelor si continuturilor”.
Abordarea temelor trebuie sa fie flexibila si diferentiata, tinând cont de nivelul initial de pregatire
si de nivelul de performanta cerut pentru absolventul de scoala post liceala cu specialitatea asistent
medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor proiecta activitati de învatare, centrate
pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si deprinderilor de
analiza si interpretare a nivelului functional restant, în vederea aplicarii metodelor de terapie
ocupationala, specifice afectiunii existente.
– Orele de instruire teoretica vor fi predate de un medic specialist în recuperare medicala.
– Se recomanda metode cum sunt: demonstratia, exercitiul, studiu de caz, dezbaterea în grup.
observatia sistematica a comportamentelor elevilor, auto evaluarea.

106
– Instruirea practica se va efectua în unitati sanitare 2 zile pe saptamâna, coordonata de instructorul
de practica, conform numarului de ore alocat prin planul de învatamânt.
– Tematica instruiri practice va cuprinde aplicatii practice din toate modulele de specialitate
parcurse în cursul anilor scolari.
– Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu tipul
probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregatire profesionala corespunzator
calificarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente ne fiind
relevanta. O competenta se evalueaza o singura data.
– În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ si la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competentelor.
– Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din competentele specificate este lipsita de
semnificatie în cadrul evaluarii.

V. Sugestii metodologice

– Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme în
functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactica si ritmul de asimilare a
cunostintelor, de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
– Instruirea teoretica se va realiza în sali cu o buna dotare materiala si cu material didactic
corespunzator temei de predat. Instruirea teoretica si instruirea practica în unitati sanitare au
importanta deosebita în realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti
medicali de balneofiziokinetoterapie si recuperare.
– Nivelul de pregatire teoretica si practica este realizat corespunzator, daca sunt îndeplinite
criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca în procesul de învatamânt sunt asigurate
conditiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregatire profesionala.
. Metodele de predare vor fi variate predominând: demonstratia, exercitiul, studiul de caz,
dezbaterea si discutia în grup.
Evaluarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea stabilita în standardul de pregatire
profesionala.

107
Modulul IX MANAGEMENTUL PROIECTELOR.

I. Nota introductiva

Modulul “Managementul proiectelor“ se studiaza în anul al III lea al scolii post liceale sanitare
pentru calificarea de nivel 3 avansat, asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare si are
în vedere asigurarea pregatirii generale în viitorul domeniu de activitate, având repartizate un
numar de 120 de ore. În cadrul culturii de specialitate, prin instruire teoretica 72 ore (2 ore pe
saptamâna timp de 36 saptamâni) si instruire practica prin laboratorul tehnologic 48 ore.
Prin parcurgerea modulului se urmareste dobândirea competentelor descrise în
Standardele de Pregatire Profesionala, documente care stau la baza Sistemului National de
Calificari Profesionale. Modulul se va utiliza împreuna cu Standardul de Pregatire Profesionala
specific calificarii.

II. Lista unitatilor de competenta relevante pentru modul:
Unitatea de competenta:” Managementul proiectelor”

Competente: 1. Identifica mediul de proiect.
2. Planifica proiectul
3. Implementeaza proiectul.
4. Monitorizeaza proiectul.
5. Utilizeaza software specializat în managementul proiectelor.

108
III. Tabel de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitatea de Competenta Continuturi
Crt. competenta
1. Managementul 1. Identifica Notiunea de proiect. Caracteristicile unui
proiectelor mediul de proiect. Ciclul de viata al proiectelor.
proiect Tipuri de proiecte. Proiecte multiple.
Fazele unui proiect. Aspecte generale.
Managementul unui proiect. Metodologii de
management de proiect (Prince 2, TenStep,
Six Sigma). Prezentare comparativa.
Evaluarea proiectelor. Aspecte generale.
Reducerea duratei si costurilor proiectelor.
Calitatea în managementul proiectelor.
2. Planifica Obiective si nonobiective ale proiectelor.
proiectul Pachete de activitati.
Tipuri de activitati specifice proiectelor: studii de
piata; analize SWOT, PERT, prognoze,
comparatii cu alte proiecte; alegere clienti /
furnizori; întocmirea contractelor cu furnizori,
clienti, creditori; achizitii de produse/servicii;
traning clienti, formare/angajare/ selectie personal
etc.
Identificarea pachetelor de activitati pentru
diferite tipuri de proiecte.Tipuri de dependente
între activitati. Stabilirea dependentelor dintre
activitatile din proiect.
Echipa de proiect
Echipa de proiect si trasaturile sale specifice.
Ciclul de viata al echipei de proiect.
Formarea echipei.
Roluri în echipa (managerul de proiect,
manager financiar, economisti, contabili,
ingineri, specialisti experti, analisti,
programatori, manager achizitii, director etc.)
Abilitati si responsabilitati.
Recrutarea, formarea, evaluarea si motivarea
personalului din echipa.
Comunicarea în cadrul proiectului. Modele
de comunicare în proiecte. Desfasurarea
procesului de comunicare. Tipuri de
comunicare. Stiluri de comunicare
mangeriala. Bariere de comunicare. Structuri
de comunicare în proiect.
Planificarea resurselor
– Tipuri de resurse.
– Alocarea resurselor pe pachete de activitati.
Tipuri de alocare: în serie, în paralel.
Reprezentarea planului de proiect
– Procedee de reprezentare a
proiectelor (retele, diagrame Gantt).

109
– Documente specifice planificarii
proiectelor: justificarea economica a
proiectului, analize de estimare a
rezultatelor, prognoze; documentele de
initiere a proiectului; echipa de conducere
a proiect / bordul de proiect, roluri în
proiect (organigrama proiectului),
structuri de comunicare în proiect;
structura detaliata orientata pe activitati
(WBS), specificatia pachetelor de lucru;
planul de proiect; lista de produse,
contracte cu furnizorii etc.
– Instrumente software de
reprezentare a proiectelor (Microsoft
Project).
3.  Lansarea proiectului. Documentelor specifice.
Implementeaza Continut si dependente.
proiectul  Managementul etapelor.
Definirea etapelor. Activitati, produse.
Controlul progresului (timp, cost, calitate,
produs, necesitatea schimbarii). Verificare,
planificare, replanificare.
Documente de raportare specifice: raport
de sfârsit de etapa, raport de progres,
registru de probleme, recomandari de
actiune.
 Controlul resurselor – timp si buget alocat.
Controlul timpului: masurarea activitatilor,
comparare si raportare cu planul de proiect.
Controlul bugetului alocat: controlul pe
durata de viata a proiectului, costuri actuale
si cele prevazute în planul de proiect,
analiza variatiilor
 Managementul configuratiei
Componentele configuratiei / produsului
final.
Criterii/cerinte de calitate a configuratiei /
produsului final.
Controlul / verificarea configuratiei
/produsului final.
Documente specifice: planul de management
al configuratiei, planul de calitate, raportarea
schimbarilor / problemelor configuratiei /
produsului final.
4.  Managementul riscurilor.
Monitorizeaza Tipuri de risc: de bussines, de proiect.
proiectul Surse de risc (asociate cu costurile,
planificarea calendaristica, executie,
furnizori, tehnologie etc.).
Analiza riscurilor: identificarea, aprecierea

110
riscului, raspunsuri la risc (actiuni de
prevenire si reducere /transferare).
Documente specifice: registru de riscuri,
planul de management al riscurilor.
 Gestionarea schimbarilor.
Necesitatea schimbarii.
Analiza schimbarii (impact, risc, cost,
avantaje/ dezavantaje).
Documente specifice: cerere de schimbare,
registru de schimbari.
 Controlul resurselor
Histograma încarcarii resurselor.
Nivelarea încarcarii resurselor.
 Evaluarea proiectului
Elemente de evaluare si reevaluare a
activitatilor si costurilor: compararea si
interpretarea estimarilor, prognozelor si
beneficiilor obtinute.
Tehnici si metode de evaluare si control al
proiectelor. Plan de evaluare a proiectelor.
Standarde/metrici în vigoare.
5. Utilizeaza  Pachete software pentru management de
software proiect.
specializat în Aplicatii de calcul tabelar, simbolic si
managementul statistic; notiuni de analiza si realizare: de
proiectelor. grafice, diagrame, histograme, boxplot-uri.
(Ex. Ms. Visio, Ms. Excel, StarPlus,
PHStat2).
Aplicatii specializate pe management de
proiect/ planificare/ raportare: Microsoft
Project, Primavera. Prezentare
comparativa. Componente client / server.
 Facilitati oferite de aplicatiile specializate
în management de proiect.
Definirea calendarelor si a programului de
lucru.
Declararea datei de începere a proiectului.
Planificarea activitatilor:definirea
activitatilor, durata activitatilor,
precedentele, constrângerile dintre
activitati.
Gruparea pe faze.
Analiza. Exportarea datelor (în Excel,
Visio, XML). Simularea executiei. Analiza
executiei.
Managementul resurselor
– Definirea resurselor
– Alocarea resurselor pe activitati.
– Analiza utilizarii resurselor. Nivelarea
resurselor

111

IV. Sugestii metodologice:

Modulul “Managementul proiectelor” are în cadrul curriculum-ului, în calificarile din
domeniile tehnice, o pozitie distincta. Se parcurge cu un numar de ore constant pe întreaga durata
a anului scolar, ne fiind conditionat sau dependent de celelalte module din curriculum.
Parcurgerea continuturilor modulului «Managementul proiectelor» si adecvarea strategiilor
didactice utilizate are drept scop formarea competentelor tehnice generale aferente, în scopul
pregatirii profesionale a cursantilor si dezvoltarii capacitatilor care sa le permita integrarea pe
piata muncii.
Abordarea modulara va oferi urmatoarele avantaje:
• modulul este orientat asupra celui care învata, respectiv asupra disponibilitatilor sale,
urmând sa i le puna mai bine în valoare;
• fiind o structura elastica, modulul poate încorpora, în orice moment al procesului
educativ, noi mijloace sau resurse didactice;
• modulul permite individualizarea învatarii si articularea educatiei formale si informale;
• modulul ofera maximul de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe alta parte,
în plan vertical, peste / lânga alte module parcurse, în prelungirea acestora pot fi
adaugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educatiei
permanente.
În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii
ale educatiei:
 Cursantii învata cel mai bine atunci când considera ca învatarea raspunde nevoilor lor.
 Cursantii învata când fac ceva si când sunt implicati activ în procesul de învatare.
 Cursantii au stiluri proprii de învatare. Ei învata în moduri diferite, cu viteze diferite si din
experiente diferite.
 Participantii contribuie cu cunostinte semnificative si importante la procesul de învatare.
 Cursantii învata mai bine atunci când li se acorda timp pentru a “ordona” informatiile noi
si a le asocia cu “cunostintele vechi”.
Procesul de predare – învatare trebuie sa aiba un caracter activ si centrat pe cursant. În acest
sens cadrul didactic trebuie sa aiba în vedere urmatoarele aspecte si modalitati de lucru:
Diferentierea sarcinilor si timpului alocat, prin:
– gradarea sarcinilor de la usor la dificil, utilizând în acest sens fise de lucru;
– fixarea unor sarcini deschise, pe care cursantii sa le abordeze în ritmuri si la
niveluri diferite;
– fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiti, în functie de abilitati;
– prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discutie sau grafic);
Diferentierea cunostintelor, prin:
– abordarea tuturor tipurilor de învatare (auditiv, vizual, practic sau prin contact
direct);
– formarea de perechi de cursanti cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;
– utilizarea verificarii de catre un coleg, verificarii prin îndrumator, grupurilor de
studiu.
Diferentierea raspunsului, prin:
– utilizarea autoevaluarii si solicitarea cursantilor de a-si impune obiective.

EVALUAREA la disciplina Managementul proiectelor se va face prin:
• lucrari individuale – studii de caz/analize

112
 1 lucrare prin care sa se identifice o sursa de finantare pentru proiecte din domenii de activitate
cunoscute de catre cursanti si realizarea unei comparatii între ciclul de viata al proiectului din
suportul teoretic si cel identificat în documentatia oferita de finantator.
 schita de proiect pentru sursa de finantare identificata la lucrarea anterioara, (va contine ideea
de proiect, promotorul proiectului, o scurta justificare, analiza SWOT, scopul, grupul tinta,
obiectivele, documentele specifice).
 1 lucrare prin care sa se identifice resursele necesare realizarii proiectului.
 un eseu prin care se identifica echipa de proiect si planul de comunicare.
 O lucrare prin care se reprezinta planul de proiect care va contine: structura detaliata pe
activitatile identificare, duratele, dependintele dintre activitati, constrângerile, alocarea
resurselor.
 O lucrare prin care se identifica si se analizeaza (eliminare/diminuare) posibilele riscuri din
proiectul realizat.
 O lucrare prin care sa se analizeze etapele identificate într-un proiect.
 Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizata.
• proiect propriu sau în echipa

Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O
competenta se evalueaza o singura data. Demonstrarea unei alte abilitati în afara celor din
competentele specificate este lipsita de semnificatie în cadrul evaluarii. Cursantii trebuie evaluati
numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate.
Pe parcursul modulului se realizeaza evaluare continua, prin aplicarea instrumentelor de
evaluare continua prevazute în Standardul de Pregatire Profesionala (probe scrise, probe orale), iar
la sfârsitul lui se realizeaza evaluare sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor.
Rezultatele evaluarii continue vor fi consemnate în foaia matricola, alaturi de rezultatele de la
celelalte discipline de cultura de specialitate si de la disciplinele de cultura generala. Dobândirea
competentelor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obtinute în urma
aplicarii instrumentelor de evaluare a competentelor.
La încheierea cu succes a unei evaluari, este suficient un feedback de felicitare. În cazul
unei încercari nereusite, este esentiala transmiterea unui feedback clar si constructiv. Acesta trebuie
sa includa discutii în legatura cu motivele care au dus la insucces si identificarea unei noi ocazii
pentru reevaluare, precum si a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Pentru
recuperare se poate propune o perioada de catre evaluator sau de catre cursant, dar numai în
limitele orarului scolar.
Reevaluarea trebuie sa utilizeze acelasi instrument, desi locul de desfasuare a evaluarii
poate fi modificat.
Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme,
în functie de:dificultatea temelor, nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit,
complexitatea si varietatea materialului didactic utilizat,ritmul de asimilare a cunostintelor si de
formare a deprinderilor proprii grupului instruit.
Între competente si continuturi este o relatie biunivoca, competentele determina continuturile
tematice, iar parcurgerea acestora asigura dobândirea de catre cursanti a competentelor dorite.
Pentru dobândirea de catre cursanti a competentelor prevazute în SPP-uri, activitatile de învatare –
predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv si centrat pe cursant, cu
pondere sporita pe activitatile de învatare si nu pe cele de predare.
Pentru atingerea obiectivelor programei si dezvoltarea la cursanti a competentelor vizate de
parcurgerea modulului, recomandam ca în procesul de învatare–predare sa se utilizeze cu precadere
metode bazate pe actiune, cum ar fi: efectuarea unor lucrari de laborator, realizarea unor
miniproiecte din domeniul calificarii

113
Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directa, observarea
independenta, analiza), metode expozitive (explicatia, descrierea, exemplificarea) poate conduce la
dobândirea de catre cursanti a competentelor specifice calificarii.

114

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: