Arhive categorie: Balneo-fiziokinetoterapie

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala

COVID-19 – INFORMAȚII, COMUNICATE ȘI RECOMANDĂRI

COVID-19 – INFORMAȚII, COMUNICATE ȘI RECOMANDĂRI

Vă informăm că pe site-ul oficial CFZRO s-a creat o pagină dedicată pentru informări, comunicate și recomandări în ceea ce privește pandemia de noul Coronavirus SARS-COV-2. Pagina are ca scop informarea membrilor prin publicarea de informații relevante și actualizate și recomandări. (link direct: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/covid-19/)

De asemenea, pentru a veni în sprijinul fizioterapeuților se lucrează la o secțiune cu actele normative relevante în contextul situației actuale și materiale informative privind măsurile de protecție socială care pot fi aplicate formelor independente de exercitare a profesiei.

Astfel, în situația în care aveți informații/materiale pentru a veni în sprijinul membrilor CFZRO, vă rugăm să le înaintați la adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro

Ministerul de Interne suspendă centrelor de tratament balnear

Ministerul de Interne suspendă (prin ordin militar) activitatea tuturor restaurantelor, sălilor de jocuri de noroc, centrelor de tratament balnear, dar și a evenimentelor religioase. Se suspendă toate zborurile comerciale spre și dinspre Spania timp de 14 zile, începând de mâine. Se prelungește cu 14 zile interdicția pentru legăturile aeriene cu Italia. Poliția locală trece în subordinea Poliției Naționale.

Activitate Colegiu Neamţ în perioada 17-27 martie

Ca urmare a solicitării preşedintelui Colegiului Fizioterapeuţilor Neamţ, şi a votului CT Neamţ din 16.03.2020 , în contextul epidemilogic naţional, vă comunicăm că a fost luată decizia de suspendare a activitatăţii cu publicul al Colegiului Fizioterapeutilor Neamţ până la data de 27 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, iar dosarele de inscriere / avizare, autorizațiile de liberă practică și/sau avizele anuale să fie transmise doar prin curierat rapid, în măsura în care acestea vor funcționa, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Național nr. 36/2018.

Adunarea Generală Teritorială 2020

Stimați colegi, vă comunicăm ca pe data de 22 februarie 2020 la orele 10 , Consiliul Teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Neamț, convoacă ADUNAREA GENERALĂ TERITORIALĂ în sesiune extraordinară a Colegiului Fizioterapeuților Neamț.
Vă rugam să ne comunicați prezența prin e-mail: nt@cfizio.ro , până pe data de 19.02.2020. Acest lucru este absolut necesar pentru a estima dacă ședința va avea cvorumul necesar de două treimi, din numarul total de membri  pentru a fi validată. Neconfirmarea prezenței la sedința va fi considerată ca fiind hotărare de neprezentare din partea dumneavoastră.


Ordinea de zi:
1. Bugetul 2020
2. Raport de activitate 2019
3. Diverse

Vă mulțumim!
Consiliul Teritorial Neamț

S-a dat startul la depunerea dosarelor pentru funcțiile de membru în comisiile de jurisdicție și de control ale Colegiului Fizioterapeuților din România.

S-a dat startul la depunerea dosarelor pentru funcțiile de membru în comisiile de jurisdicție și de control ale Colegiului Fizioterapeuților din România.
Persoanele interesate găsesc detalii pe site-ul colegiului:
 • Comisia națională de disciplină și arbitraj
 • Comisia de cenzori a colegiului național.

Documente necesare pentru avizarea anuală a autorizației de liberă practică 2019:

 

 • cererea de avizare anuală, în original (descarcă formular)
 • actul de identitate, în copie certificată cu originalul
 • polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie certificată cu originalul
 • dovada achitării cotizației de membru

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 1. Personal de către solicitant;
 2. Prin împuternicit cu procură notarială specială;
 3. Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.

Depunerea sau transmiterea dosarului se va realiza numai la sediul colegiului teritorial.

Cotizația va fi depusă numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

VEZI SEDIILE ȘI DATELE DE CONTACT ALE COLEGIILOR TERITORIALE

Cuantum cotizație:

Plata cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă, la solicitarea avizului anual.

 

 1. Fizioterapeuții care au dobândit calitatea de membru al CFZRO în anul 2018 și care aveau statutul de angajat sau își exercitau profesia în regim independent, vor plăti cotizația pe anul 2019, în funcție de luna emiterii autorizației de liberă practică, astfel:

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna februarie 2018 – 275 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna martie 2018 – 250 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna aprilie 2018 – 225 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna mai 2018 – 200 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna iunie 2018 – 175 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna iulie 2018 – 150 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna august 2018 – 125 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna septembrie 2018 – 100 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna octombrie 2018 – 75 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna noiembrie 2018 – 50 lei;

–  membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna decembrie 2018 – 25 lei.

 

 1. Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO, vor plăti o cotizație în cuantum de 25 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții care sunt pensionari și nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

– orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

 

 1. Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.

La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

 

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați colegiul teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

 

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/avizarea-anuala-a-autorizatiei-de-libera-practica-obtinerea-avizului-anual/