Arhive categorie: Balneo-fiziokinetoterapie

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala

Program CET Neamț

cet neamt și contact: colegiulfiziont@gmail.com
Stimați colegi, pentru a avea Colegiu Teritorial Neamț, va trebui sa va înscrieți pe listele de votare în numar cât mai mare. Daca nu de adunam în numar de 41 de votanți validați, colegiul riscă sa fie rearondat în județele limitrofe.
Va rugam sa aveți urmatoarele acte:
– carte de identitate
– ultimul act de studii sau adeverință în original (licență kinetoterapie, balenofiziokinetoterapie, fiziokinetoterapie și prof. CFM)
– copiile xerox ale actelor de mai sus
Anunțuri

Regulamentul electoral adoptat de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților

Dragi colegi,

Revenim cu regulamentul electoral adoptat ieri de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților și cu două dintre anexe, care cuprind calendarul electoral și lista sediilor comisiilor electorale (sunt specificate și colegiile care se vor constitui).

Menționăm că forma acestora nu este finală, urmează să fie finalizate și adoptate în ședința de joi 5 octombrie 2017, ora 11.00. Dacă sesizați neconcordanțe între datele prevăzute în regulament și în calendarul electoral, vă rugăm să le menționați la adresa de mail secretariat@rofizioterapie.ro.

Dacă există persoane care vor să se implice în organizarea unui colegiu teritorial, arondat în acest moment altui județ, și care știu că în acel județ există minim 41 de fizioterapeuți (kineto, prof. CFM, fiziokineto sau BFKT cu studii superioare), mai au o șansă până marți 3 octombrie 2017, ora 16.00, când ar trebui să primim numele membrilor comisiei electorale teritoriale și sediul unde ăși vor desfășura activitatea, pe adresa secretariat@rofizioterapie.ro.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare

Ministerul Sănătății – MS
Criteriul privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar din 20.10.2011
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 10.11.2011
Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
Nr.
crt. Funcția
(gradul sau treapta profesională) Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
A. Funcții de specialitate medico-sanitare
1. Medic/Medic dentist; primar – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/ diplomă sau diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– examen de medic primar
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca medic specialist
2. Medic/Medic dentist; specialist – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/ diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– examen de medic specialist
– concurs pentru ocuparea postului*) – stagiu de rezidențiat terminat
3. Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare – un an vechime ca medic rezident
4. Medic/Medic dentist; rezident anul I – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– concurs de medic rezident
5. Medic/Medic dentist – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005
– diplomă de licență de medic dentist promoție 2005 și ulterioare
– concurs pentru ocuparea postului – un an vechime ca medic/medic dentist stagiar
6. Medic/Medic dentist stagiar**) – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină, diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005
7. Medic cu competențe limitate – diplomă de licență în medicină promoția anului 2005 și ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident
– concurs pentru ocuparea postului
8. Farmacist primar – diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
– examen de farmacist primar
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca farmacist specialist
9. Farmacist specialist – diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
– examen de farmacist specialist
– concurs pentru ocuparea postului*) – stagiu de rezidențiat terminat
10. Farmacist rezident anul II-III – diplomă de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist
– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare – un an vechime ca farmacist rezident
11. Farmacist rezident anul I – diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
– concurs de farmacist rezident
12. Farmacist – diplomă de licențiat în farmacie promoție anterioară anului 2005
– diplomă de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist promoția anului 2005 și ulterioare
– concurs pentru ocuparea postului – un an vechime ca farmacist stagiar
13. Farmacist stagiar – diplomă de licențiat în farmacie promoție anterioară anului 2005
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad specialist
– concurs pentru ocuparea postului – 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
18. Dentist principal – diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
– examen de dentist principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca dentist
19. Dentist – diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime ca dentist
20. Dentist debutant – diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
B. Funcții de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
21. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
22. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad specialist
– concurs pentru ocuparea postului – 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime în specialitate
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
25. Expert în fizică medicală – diplomă de licență în fizică sau echivalent
– grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
– curs de radioprotecție postuniversitar
– permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)
– concurs pentru ocuparea postului -3 ani vechime ca fizician medical
26. Fizician medical – diplomă de licență în fizică sau echivalent
– permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
– concurs pentru ocuparea postului – 2 ani vechime ca fizician medical debutant
27. Fizician medical debutant – diplomă de licență în fizică sau echivalent
– concurs pentru ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal – diplomă de licență în specialitate
– examen pentru obținerea gradului de principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
29. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime în specialitate
30. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
31. Psiholog principal – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
32. Psiholog specialist – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad specialist
– concurs pentru ocuparea postului – 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
33. Psiholog practicant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – un an vechime ca psiholog stagiar
34. Psiholog stagiar – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal – diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
– examen pentru obținerea gradului de principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
36. Profesor CFM, biolog, chimist asistent social – diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
37. Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social – diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului

*) Cu excepția medicilor și farmaciștilor care urmează rezidențiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.

**) Funcția de medic stagiar se utilizează și pentru medicii din promoția 2005 și ulterioare care nu au fost confirmați medici rezidenți și care beneficiază de competențe limitate.
1. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 și 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.

2. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 21 și 22, cu excepția fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.

3. Gradele profesionale de specialist și principal obținute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 14, 15, 28, 31, 32 și 35, inclusiv fizicienii de la pozițiile 21 și 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituției publice cu personalitate juridică.
NOTE:

1. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 38-40 se aplică și următoarelor funcții: tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat.

2. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 41-43 se aplică și următoarelor funcții: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

3. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 35-37 se aplică și următoarelor funcții: educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral ori fără frecvență.

4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale și medii în funcțiile de la pozițiile 44-76, echivalările și confirmările în funcții și specialități aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare își mențin valabilitatea.

STATUTUL si RIOF al Colegiului fizioterapeutilor in dezbatere publica

Urmare a demersurilor Federației Române a Asociațiilor de Fizioterapie – FRAF cu privire la aprobarea de către Ministerul Sănătății a Statului și Regulamentului intern de organizare și funcționare – RIOF a Colegiului Fizioterapeuților din România, pe care ministerul urma să le supună dezbaterii publice, conform legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a contestațiilor primite de Ministerul Sănătății din partea unor asociații profesionale de fizioterapie, conducerea acestuia a hotărât instituirea unui grup de lucru pentru analizarea propunerii proiectului depus de FRAF cu nr. 3626 din 20.01.2017.
Având în vedere că în acest moment există deja DSP-uri care nu mai eliberează Autorizații de liberă practică, pe motivul apariției legii 229/2016, dar și a timpului foarte scurt până la care legea ar trebui pusă în aplicare, FRAF, inițiator al legii și emitent al proiectului privind Statutul și RIOF, supune dezbaterii actele emise astfel încât, la grupul de lucru la care va participa și un reprezentant al FRAF, să fie prezentate și punctele de vedere ale celor interesați și implicați în activitățile de fizioterapie.
Astfel, persoanele interesate sunt rugate să transmită propunerile la adresa de email: secretariat@rofizioterapie.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiect, până la data de 17.02.2017, ora 16.00.

Proiect privind Statutul și Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din Romania.

Lista reprezentanti FRAF delegati pentru organizarea primei AG in vederea constituirii Colegiilor Teritoriale

Stimați colegi,

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii 229/2016 care stabilește o nouă procedură pentru autorizarea fizioterapeuților (kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, balneofiziokinetoterapeuți, prof. CFM) precum și organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, vă facem cunoscute persoanele ce trebuie contactate pentru organizarea primei Adunări generale în vederea constituirii Colegiilor Teritoriale.

Kinetoterapeuții, fiziokinetoterapeuții, balneofiziokinetoterapeuții (absolvenți de studii universitare) și prof CFM sunt rugați să ia legătura cu persoana delegată pentru județul în raza căruia aceștia își desfășoară activitatea sau au domiciliul stabil.

Cu stima,

Daniela Stanca

secretar general FRAF

secretariat@rofizioterapie.ro

lista-reprezentanti-fraf-001

Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr V.V.V. 6.943 din 12 decembrie 2016 al Serviciului de medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, vând în vedere prevederile art. 691 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1.

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

NORME METODOLOGICE
de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”

4. În anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5.

Personalul medical răspunde direct în situaţia în care s-a stabilit existenţa unui caz de malpraxis.”

5. În anexă, după articolul 5 se introduce un nou capitol, capitolul I1, cuprinzând articolul 51, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL I1 Răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente

Art. 51.

Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţiile prevăzute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudiciile produse de acesta.”

6. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 7.

Persoanele prevăzute la art. 657-659 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspund potrivit dispoziţiilor cuprinse în lege.”

7. În anexă, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8.

(1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului;

b) actul medical la care urmează a fi supus;

c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moaşă;

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;

e) semnătura şi data exprimării acordului.

(2) Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară.

(3) În cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat se înţelege rudele majore care însoţesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv.

(4) În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obţine de la reprezentantul legal desemnat.

(5) În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiţiei medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimţământului, acordul scris se poate obţine de la soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înţelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se va solicita exprimarea verbală a consimţământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. Pacientului care nu ştie carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voinţa sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat.

(7) Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

8. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9.

(1) În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu pot contacta reprezentantul legal, soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată, datorită situaţiei de urgenţă, şi nu se poate solicita nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului, persoana care a acordat îngrijirea va întocmi un raport scris ce va fi păstrat la foaia de observaţie a pacientului, prin completarea formularului Raport privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

9. După articolul 32 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu

1. Datele pacientului Numele şi prenumele:
Domiciliul/reşedinţa:
2. Reprezentantul legal al pacientului* Numele şi prenumele:
Domiciliul/Reşedinţa:
Calitatea:
3. Actul medical (descriere)
4. Au fost furnizate pacientului următoarele informaţii în legătură cu actul medical: Da Nu
Date despre starea de sănătate
Diagnostic
Prognostic
Natura şi scopul actului medical propus
Intervenţiile şi strategia terapeutică propuse
Beneficiile şi consecinţele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:
Riscurile potenţiale ale actului medical, insistându-se asupra următoarelor:
Alternative viabile de tratament şi riscurile acestora, insistându-se asupra următoarelor:
Riscurile neefectuării tratamentului
Riscurile nerespectării recomandărilor medicale
5. Consimţământ pentru recoltare Pacientul este de acord cu recoltarea, păstrarea şi folosirea produselor biologice.
6. Alte informaţii care au fost furnizate pacientului
Informaţii despre serviciile medicale disponibile
Informaţii despre identitatea şi statutul profesional al personalului care îl va trata*
Informaţii despre regulile/practicile din unitatea medicală, pe care trebuie să le respecte
Pacientul a fost încunoştinţat că are dreptul la o a doua opinie medicală.
7. Pacientul doreşte să fie informat în continuare despre starea sa de sănătate.

* Se utilizează în cazul minorilor şi majorilor fără discernământ (pentru art. 8 alin. (3)-(5) din normele metodologice).

* Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrijeşte pacientul.

I) Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului/reprezentantului legal), declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către . . . . . . . . . . (numele şi prenumele medicului/asistentului medical) şi enumerate mai sus, că am prezentat medicului/asistentului medical doar informaţii adevărate şi îmi exprim acordul informat pentru efectuarea actului medical.

X . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . Ora: . . . . . . . . . .
Semnătura pacientului/reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului medical

II) Subsemnatul pacient/Reprezentant legal, . . . . . . . . . .declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către . . . . . . . . . . (numele şi prenumele medicului/asistentului medical care a informat pacientul) şi enumerate mai sus, că mi s-au explicat consecinţele refuzului actului medical şi îmi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical.

X . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . Ora: . . . . . . . . . .
Semnătura pacientului/reprezentantului legal care refuză efectuarea actului medical

Tabel cu personalul medical care îngrijeşte pacientul . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului)

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Statutul profesional

1

2

3

4

5

. . .

ANEXA Nr. 2

Formular de raport scris privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă

RAPORT
privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă

Echipa medicală (medici/asistenţi medicali) Numele şi prenumele Statutul profesional
1.
2.
3.
4.
. . .
Data şi ora încheierii raportului:
Numele pacientului, domiciliul/reşedinţa (dacă sunt cunoscute):
Situaţia pacientului a necesitat intervenţia medicală de urgenţă. Din cauza stării sale de sănătate la momentul stabilirii deciziei terapeutice, pacientul nu avea, în acel moment, discernământ şi nu îşi putea exprima voinţa, respectiv acordul pentru intervenţia medicală. Timpul scurt nu a permis obţinerea acordului pentru intervenţie de la reprezentanţi legali/rude apropiate/autoritatea tutelară. Orice întârziere în acordarea de îngrijiri medicale şi în realizarea intervenţiei ar fi pus în pericol, în mod ireversibil:
[ ] Starea de sănătate a pacientului.

[ ] Viaţa pacientului.

Împrejurările. Starea pacientului (scurtă descriere, din care reies situaţia de urgenţă, condiţia medicală şi lipsa de discernământ a pacientului):
Actul medical efectuat:
Semnăturile membrilor echipei care a efectuat actul medical: 1.
2.