Category Archives: Balneo-fiziokinetoterapie

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala

Incadrarea in COR a asistetului medical BFKT

Ordinul nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica.

LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere):

1. asistent de farmacie licenţiat 226204
2. asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare 226924
3. asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare 325909
4. asistent medical de farmacie 321303
5. asistent medical de pediatrie 325905
6. asistent medical generalist 325901
7. asistent medical igienă şi sănătate publică 226921
8. asistent medical igienă şi sănătate publică 325907
9. asistent medical laborator 226920
10. asistent medical laborator 325904
11. asistent medical nutriţie dietetică 226918
12. asistent medical nutriţie dietetică 325902
13. asistent medical obstetrică-ginecologie 325906
14. asistent medical radiologie 226919
15. asistent medical radiologie 325910
16. asistent medico-social 226923
17. asistent medico-social 325908
18. expert relaţii sociale 441903
19. manager servicii private de securitate 134919
20. specialist educator în penitenciare 242904
21. tehnician în fizică 311120

http://www.mmuncii.ro/…/COR/2015-03-26_GrupaMajora2.pdf

http://www.mmuncii.ro/…/COR/2015-03-11_GrupaMajora3.pdf

Competente profesionale kinetoterapeuti si balneofiziokinetoterapeuti

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Titlul şi denumirea calificării
Titlu de absolvire Licențiat în educație fizică și sport
Denumire calificare Kinetoterapie şi motricitate specială Cod calificare L40801001030 Persoană de contact Contact ACPART – ACPART
Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Psihologie şi ştiinţe comportamentale
Domeniu ierarhizare: Educaţie fizică şi sport
Domeniu de studiu: Educație fizică și sport
Program de studiu: Kinetoterapie şi motricitate specială
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani
Precondiţii de acces:
Detalii:
Rezumatul referenţialului calificării
Competenţe profesionale:

Proiectarea modulară (Kinetoterapie şi motricitate specială, Sport şi performanţă motrică, Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară.
Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar (Kinetoterapie şi motricitate specială, Sport şi performanţă motrică, Educaţie fizică şi sportivă).
Evaluarea clinică primară (funcţională) şi diagnoza nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică.
Realizarea programelor de intervenţie kinetoterapeutică, cu caracter profilactic, curativ sau de recuperare.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie kinetoterapeutică.
Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

Competenţe transversale:

Organizarea de programe kinetoterapeutice în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.
Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor kinetoterapeutice
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală .

Facultăţi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport , UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport , UNIVERSITATEA ”BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport , UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de Kinetoterapie, ACADEMIA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Ştiinţe , UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Kinetoterapeut – 226405; Profesor de cultura fizica medicala – 226406;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: profesor kinetoterapeut, ergoterapeut (cu studii superioare de specialitate), educator în unităţi de handicapaţi (cu studii superioare de specialitate), instructor – educator în unităţi de handicapaţi (cu studii superioare de specialitate), asistent de cercetare în kinetoterapie, coordonator complex de recuperare.
Modalităţile de acces la calificare

Calificări conexe
Titlul şi denumirea calificării
Titlu de absolvire Licențiat în balneo-fiziokinetoterapie și recuperare
Denumire calificare Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Cod calificare L30301002030 Persoană de contact Contact ACPART – ACPART
Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe biologice şi biomedicale
Ramura de ştiinţă: Medicină
Domeniu ierarhizare: Medicină
Domeniu de studiu: Sănătate – Reglementat general
Program de studiu: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani
Precondiţii de acces:
Detalii:
Rezumatul referenţialului calificării
Competenţe profesionale:

Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei si conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizând cunoştinţele fundamentale din domeniu
Elaborarea si realizarea programe- lor de masaj individualizate
Elaborarea si realizarea programelor de hidrotermoterapie şi a altor metode specifice in acord cu patologia in cadrul programului integrat de tratament recuperator
Realizarea protocoalelor de electroterapie intocmite de medic
Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului functional precum şi monitorizarea acestuia
Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale

Competenţe transversale:

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala

Facultăţi:

Facultatea de Medicină, UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară , UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în fiziokinetoterapie – 226404; Cercetator în fiziokinetoterapie – 226403; Fizioterapeut – 226402;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: fiziokinetoterapeut, profesor CFM, instructor fizioterapie, consultant de specialitate fiziokinetoterapie, asistent medical şef fizioterapie
Modalităţile de acces la calificare

Calificări conexe

sursa: http://www.rncis.ro

preluat de pe www.elipetromed.ro

https://www.facebook.com/elipetromed

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA – ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

Nivel 3 avansat

LISTA UNITATILOR DE COMPETENTE

UNITATI DE COMPETENTE CHEIE

Comunicare profesionala

Comunicare profesionala in limba moderna

Managementul calitatii

Managementul proiectelor

Tehnologia informatiei si comunicarii

UNITATI DE COMPETENTE SPECIALIZATE

Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman

Notiuni de fizica (mecanica si electricitate)

Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala

Tehnici de ingrijire

Igiena generala si epidemiologie

Semiologie si medicina interna

Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Urgente medico-chirurgicale

Obiective si tehnici in kinetoterapie

Biomecanica articulara si bilant muscular

Hidrotermoterapia

Masoterapia

Terapia cu curenti de joasa, medie si inalta frecventa

Fototerapia si terapia prin campuri magnetice

Elemente de reumatologie utilizate in recuperarea medicala

Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate in recuperarea medicala

Elemente de pediatrie utilizate in recuperarea medicala

Elemente de recuperare socio-profesionala

Recuperare medicala pe afectiuni

Kinetoterapia

Balneoclimatologia

Pneumoterapia

Terapia ocupationala

Titlul unitatii 1. Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman

Nivel 3 avansat

Valoare Credit 2,0

Competente:

1. Analizeaza organizarea anatomica a corpului uman

2. Descrie partile componente ale aparatelor organismului uman

3. Explica elementele componente ale sistemului nervos

Titlul unitatii 1. Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman

Competenta 1 Analizeaza organizarea anatomica a corpului uman.

Criteri de Performanta:

(a) Recunoasterea partilor componente ale corpului

(b) Identificarea planurilor de pozitionare ale corpului uman

(c) Descrierea segmentelor anatomice ale corpului

Conditii de aplicabilitate

a) Parti componente ale corpului uman:

capul, gatul, trunchiul, membrele superioare, membrele inferioare

b) Planurile de pozitionare ale corpului:

sagital, frontal, transversal sau orizontal

c) Segmente anatomice:

scheletul capului (craniul) scheletul corpului (trunchi, coloana vertebrala. torace. membre superioare, membre inferioare)

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca partile componente ale corpului uman, conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice .planurile de pozitionare ale corpului uman, conform criteriului de performanta (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie segmentele anatomice ale corpului uman, conform criteriului de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 1. Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman

Competenta 2 Descrie partile componente ale aparatelor organismului uman

Criteri de performanta:

(a) Recunoasterea principalelor componente anatomice ale aparatelor organismului uman

(b) Explicarea notiunilor de fiziologie a organismului pe aparate

(c) Analizarea rolului diferitelor aparate ale organismului.

Conditii de aplicabilitate:

(a)Componente anatomice:

– aparatul respirator : fose nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii, plamani;

– aparatul cardiovascular : inima si vasele sanguine (artere, vene, capilare) vase limfatice

– aparatul digestiv : cavitatea bucala. faringe, esofag, stomac, intestin subtire, intestin gros

– aparatul excretor: rinichi si cai urinare

– aparatul genital : masculin si feminin

(b), (c) Fiziologia aparatelor si rolul lor in organism:

– Aparatul respirator asigura schimburile gazoase intre organism si mediu

– Aparatul cardiovascular: asigura circulatia sangelui

– Aparatul digestiv: realizeaza digestia alimentelor si ulterior absorbtia

– Aparatul excretor asigura curatirea mediului intern de reziduurile metabolice si substante toxice

– Aparatul genital are rol in reproducere

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca principalele componente ale aparatelor organismului uman, conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice notiunile de fiziologie a organismului pe aparate si sa analizeze rolul diferitelor aparate in organism conform criteriilor de performanta (b) (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 1. Notiuni de anatomie si fiziologie a corpului uman

Competenta 3 Explica elementele componente ale sistemului nervos

Criteri de performanta:

(a) Descrierea partilor componente ale encefalului

(b) Analizarea structurii maduvei spinarii

(c) Clasificarea nervilor cranieni

Conditii de aplicabilitate:

a) Parti componente ale encefalului

trunchiul cerebral, cerebelul, diencefalul, emisferele cerebrale

b) Maduva spinarii

substanta cenusie in centru, in “H”, substanta alba periferic (sub forma de cordoane)

c) Nervii cranieni

I (olfactiv), II (optic), III, IV, VI, XI, XII – nervi motori – V,VIII,IX,X – nervi micsti

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie partile componente ale encefalului, conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze structura maduvei spinarii, conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale /- scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice nervii cranieni conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 2. Notiuni de fizica (mecanica si electricitate)

Nivel: 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Utilizeaza notiunile de mecanica in conditiile specifice recuperarii bolnavilor

2. Aplica notiunile de electricitate in tratamentele cu curent electric

3. Selecteaza informatiile necesare aplicarii tratamentelor fizicale

Titlul unitatii: 2. Notiuni de fizica (mecanica si electricitate)

Competenta 1 Utilizeaza notiunile de mecanica in conditiile specifice recuperarii bolnavului

Criteri de performanta

(a) Definirea notiunilor de mecanica

(b) Clasificarea tipurilor de forte

(c) Sistematizarea notiunilor de mecanica cu aplicabilitate in tratamentele fizicale

Conditii de aplicabilitate:

(a) (c) Notiuni de mecanica:

miscare, repaus, lucru mecanic,energia, echilibrul corpurilor sub actiunea gravitatiei

b) Tipuri de forte:

centrale, elastice, de frecare, gravitationala, de inertie, de tractiune

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca notiunile specifice si sa clasifice tipurile de forte conform criteriilor de performanta (a),(b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sistematizeze notiunile de mecanica cu aplicabilitate in tratamentele fizicale conform criteriilor de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 2. Notiuni de fizica (mecanica si electricitate)

Competenta 2 Aplica notiunile de electricitate in tratamentul cu curent electric

Criteri de performanta

(a) Descrierea efectelor campului electric

(b) Aplicarea notiunilor de electronica pentru intelegerea functionarii aparaturii de tratament

(c) Explicarea fenomenului de inductie electromagnetica si de producere a curentului alternativ.

Conditii de aplicabilitate

a) Efectele campului electric:

chimic, termic, magnetic

b) Elemente de electronica:

dispozitive electronice, dioda semiconductoare, circuite electrice

c) Inductia electromagnetica:

curentul alternativ, legea inductiei, autoinductia, inductanta, energia campului magnetic.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie efectele campului electric conform criteriului de performanta (a),in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice cunostintele de electronica conform criteriului de performanta (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice fenomenul de inductie electromagnetica conform criteriului de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 2. Notiuni de fizica (mecanica si electricitate)

Competenta 3 Selecteaza informatiile necesare aplicarii tratamentelor fizicale.

Criteri de performanta

(a) Descrierea mecanismului de producere a oscilatiilor electrice

(b) Explicarea proprietatilor undelor elastice

(c) Exemplificarea notiunilor aplicate in tratamentele fizicale

Conditii de aplicabilitate

a) Oscilatii electrice:

circuitul oscilant, rezonanta

b) Proprietati:

reflexia, refractia si interferenta undelor

c) Notiuni aplicate:

propagarea campului electromagnetic, spectrul undelor electromagnetice, lumina, radiatia, ultraviolete

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie mecanismul de producere a oscilatiilor electrice conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Proba orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice proprietatile undelor elastice si sa exemplifice notiunile aplicate in tratamentele fizicale conform criteriilor de performanta (b) si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 3. Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Descrie metodele psihologiei generale si medicale

2. Utilizeaza notiunile de psihologie medicala in activitatea desfasurata in unitatile sanitare

3. Aplica normele de etica si deontologie medicala

Titlul unitatii: 3. Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala

Competenta 1 Descrie metodele psihologiei generale si medicale

Criteri de performanta:

(a) Definirea psihologiei si a proceselor psihice

(b) Explicarea metodelor folosite in psihologie

(c) Precizarea rolului psihologiei in practica medicala.

Conditii de aplicabilitate

a) Procese psihice:

procese psihice senzoriale: senzatia, perceptia, reprezentarea, procese cognitive superioare: gandirea, memoria, imaginatia, atentia, limbajul

b) Metode:

observatia, interviul, ancheta psihologica, metoda analizei

c) Rolul:

cunoasterea nivelurilor de functionalitate ale vietii psihice.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca procesele psihice si sa explice metodele psihologice conform criteriilor de performanta (a), (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa precizeze rolul psihologiei conform criteriului de performanta (c)in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 3. Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala

Competenta 2 Utilizeaza notiuni de psihologie medicala in activitatea desfasurata in unitati sanitare

Criteri de performanta

(a) Descrierea structurii personalitatii si a relatiei personalitate-boala

(b) Analizarea aspectelor psihologice si ale relatiilor interpersonale

(c) Compararea metodelor psiho-terapeutice utilizate in ingrijirea pacientilor.

Conditii de aplicabilitate

(a) Personalitatea:

sistem bio -psiho -social

(b) Relatii interpersonale:

echipa medicala – pacient

(c) Metode psihoterapeutice:

psihoterapie, ergoterapie, terapie de grup, terapie individuala

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie structura personalitatii si sa analizeze aspectele psihologice conform criteriilor de performanta ( a) si ( b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa compare metodele psihoterapeutice utilizate in ingrijirea pacientilor conform criteriului de performanta ( c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 3. Notiuni de psihologie, etica si deontologie medicala

Competenta 3 Aplica normele de etica si deontologie medicala

Criteri de performanta:

(a) Definirea eticii si a principiilor sale

(b) Justificarea deciziei etice in situatii de ingrijire

(c) Argumentarea responsabilitatii in practica profesionala

Conditii de aplicabilitate

a) Etica:

defineste normele morale si comportamentale ale celor ce ingrijesc bolnavi

b), c) Decizii etice:

responsabilitate fata de actul medical, cinstea, onestitatea, solicitudine (calitati psiho-morale)

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca principiile sale conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa argumenteze responsabilitatile sale in practica profesionala si sa justifice decizia etica conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 4. Tehnici de ingrijire

Nivel: 3+

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Descrie tehnicile generale de ingrijire

2. Aplica tehnici de ingrijire in activitatea profesionala

3. Acorda ingrijiri pacientilor conform prescriptiei medicale

Titlul unitatii: 4. Tehnici de ingrijire

Competenta 1 Descrie tehnicile generale de ingrijire

Criteri de performanta

(a) Supravegherea starii generale a pacientului

(b) Descrierea functiilor vitale si vegetative

(c) Explicarea metodelor de administrare a medicamentelor.

Conditii de aplicabilitate

a) Supraveghere:

facies, starea psihica, somnul, reactivitatea generala

b) Functii vitale si vegetative:

respiratia, puls, tensiunea arteriala, temperatura, diureza, scaun

c) Metode:

calea orala, rectala, parentala, pe tegumente, calea respiratorie

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze starea generala a pacientului conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie functiile vitale si vegetative conform criteriului de performanta (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice metodele de administrare a medicamentelor conform criteriului de performanta ( c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 4. Tehnici de ingrijire

Competenta 2 Aplica tehnici de ingrijire in activitatea profesionala

Criteri de performanta:

(a) Recoltarea produselor biologice si patologice pentru examene de laborator

(b) Pregatirea bolnavului pentru diferite punctii

(c) Administrarea medicamentelor pe cale parenterala (injectii)

Conditii de aplicabilitate

a) Produse biologice si patologice:

sange, urina, materii fecale, secretii purulente, varsaturi, sputa, sucul gastric si intestinal, lichidul cefalo-rahidian

b) Punctii:

venoasa, pleurala, abdominala sternala, rahidiana

c) Injectii:

injectia subcutanata intramusculara, intravenoasa, intradermica

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recolteze, sa pregateasca bolnavul pentru diferite punctii si sa efectueze administrarea medicamentelor pe cale parenterala conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 4. Tehnici de ingrijire

Competenta 3 Acorda ingrijiri pacientilor conform prescriptiei medicale

Criteri de performanta:

(a) Pregatirea bolnavului pentru diferite ingrijiri

(b) Efectuarea de ingrijiri in timpul aplicarii tratamentului fizical

(c) Urmarirea evolutiei, bolnavului pentru a constata eficienta tratamentului.

Conditii de aplicabilitate

a) Pregatirea bolnavului pentru:

examene radiologice, spalaturi, sondaje, clisme

b) Ingrijiri:

pozitionarea adecvata, inspectarea regiunii de tratat, aplicarea electrozilor

c) Evolutia:

starea generala, reactia locala.

Probe de evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pregateasca bolnavul si sa efectueze ingrijiri conform criteriilor de performanta (a) si (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa urmareasca evolutia bolnavului conform criteriului de performanta ( c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 5. Igiena generala si epidemiologie

Nivel: 3+

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Supravegheaza igienizarea spatiilor de lucru

2. Asigura microclimatul de lucru

3. Aplica normele de prevenire a infectiilor intraspitalicesti

Titlul unitatii: 5. Igiena generala si epidemiologie

Competenta 1 Supravegheaza igienizarea spatiilor de lucru.

Criteri de performanta:

(a) Explicarea metodelor de preparare a solutiilor dezinfectante utilizate pentru dezinfectarea obiectelor si materialelor folosite in ingrijire

(b) Organizarea spatiului de lucru

(c) Folosirea corecta a echipamentului de protectie.

Conditii de aplicabilitate

a) Obiecte si materiale:

lenjeria de pat, plosca, bazinetul, urinarul, tavite renale, termometre maximale

b)Spatiu de lucru:

cabinete medicale,saloane, sali de tratamente

c) Echipament de protectie:

halat, boneta, manusi de cauciuc, masca de tifon

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modalitatile de preparare a solutiilor dezinfectante conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa organizeze spatiul de lucru si sa utilizeze corect echipamentul de protectie conform criteriilor de performanta (b) si (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 5. Igiena generala si epidemiologie

Competenta 2 Asigura microclimatul de lucru

Criteri de performanta:

(a) Participarea la igienizarea spatiilor de lucru in conformitate cu normele generale

(b) Asigurarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca

(c) Optimizarea factorilor de mediu pentru efectuarea tratamentului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Igienizarea:

cabinet (paviment, mobilier)

b) Conditii igienico-sanitare:

sterilizarea aerului din incapere cu (UV) dezinfectarea materialelor (comprese, lenjerie de pat)

c) Factori de mediu:

temperatura, luminozitate, aerisire corespunzatoare

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa asigure microclimatul si participa la igienizarea conform criteriilor de performanta (a) si(b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice optimizarea factorilor de mediu conform criteriului de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 5. Igiena generala si epidemiologie

Competenta 3 Aplica normele de prevenire a infectiilor intraspitalicesti

Criteri de performanta

(a) Descrierea metodelor generale de prevenire a infectiilor

(b) Argumentarea necesitatii protectiei bolnavului si personalului fata de infectii

(c) Explicarea cailor de transmitere a germenilor in geneza procesului epidemic.

Conditii de aplicabilitate:

a) Metode:

dezinfectia, sterilizarea, asepsia,antisepsia, spalarea frecventa a mainilor

b) Protectia:

naturala, artificiala (imunizari)

c) Cai de transmitere:

directa (contact cu produsul infectios) indirecta: apa, sol, alimente, obiecte.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise- prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie metodele de prevenire a infectiilor conform criteriilor de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie caile de transmitere a germenilor in procesul infectios si sa argumenteze necesitatea protectiei fata de infectii conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 6. Semiologie si medicina interna

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente :

1. Identifica semne si simptome prezente in diferite afectiuni

2. Interpreteaza semnele si simptomele din diferite afectiuni

3. Ingrijeste bolnavul cu diferite afectiuni

Titlul unitatii: 6. Semiologie si medicina interna

Competenta 1 Identifica semnele si simptomele prezente in diferite afectiuni .

Criteri de performanta

(a) Descrierea semnelor si simptomelor prezente in anumite afectiuni pe aparate (respirator, cardio-vascular, digestiv, etc.)

(b) Pregatirea bolnavului pentru investigatii

(c) Acordarea ingrijirilor necesare in diverse manifestari asociate bolilor.

Conditii de aplicabilitate:

a) Simptome:

– aparatul respirator: durere toracica, tuse. expectoratie, dispnee.

– aparatul cardio-vascular:dispnee cardiaca, palpitatii, durere precordiala si retrosternala, edemul cardiac, astenie

– aparatul digestiv: durere abdominala, disfagie, pirozis, greturi, varsaturi, diaree , constipatie

– aparatul renal: durere lombara, modificari ale diurezei, tulburari de mictiune

b) Investigatii:

– masurarea respiratiei, puls, tensiune arteriala, diureza

c) Ingrijiri:

– bolnavul cu dispnee, bolnavul care prezinta varsaturi, dureri .abdominale

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie simptomatologia in diferite afectiuni conform criteriilor de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze diferite ingrijiri conform criteriilor de performanta (b),(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 6. Semiologie si medicina interna

Competenta 2 Interpreteaza semnele si simptomele din diferite afectiuni

Criteri de performanta

(a) Evaluarea starii generale a pacientului inainte de aplicare tratamentului

(b) Monitorizarea modului de satisfacere a nevoilor fundamentale ale pacientului

(c) Aplicarea tratamentului prescris

Conditii de aplicabilitate:

a) Starea generala:

observa faciesul, comportamentul, existenta durerii

b) Necesitati fundamentale:

a respira, a bea si a manca, a elimina,etc.

c) Tratamente:

administrarea medicatiei pe diferite cai: oral, parental (injectii)

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze bolnavul si sa explice nevoile fundamentale ale bolnavului conform criteriilor de performanta (a) (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice diverse tratamente conform criteriului de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 6. Semiologie si medicina interna

Competenta 3 Ingrijeste bolnavul cu diferite afectiuni

Criteri de performanta:

(a) Pregatirea bolnavului pentru recoltari si investigatii

(b) Participarea la investigatii

(c) Aplicarea ingrijirilor specifice in functie de afectiune

Conditii de aplicabilitate:

a) Recoltari:

recoltarea de sange si urina, lichid pleural, suc gastric

b) Participare:

pregatirea bolnavului fizica, psihica, alimentara

c) Afectiuni:

traheo-bronsite, pneumopatii, astm bronsic, bronsita cronica, hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca, gastrite, ulcer, ciroza, infectie urinara, litiaza renala, etc.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pregateasca bolnavul pentru recoltari si sa participe la investigatii conform criteriilor de performanta (a) si (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice ingrijirile specifice conform criteriului de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 7. Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Aplica metodele de asepsie si antisepsie in activitate

2. Efectueaza ingrijiri in traumatisme in functie de manifestari, semne, localizare, respectand regulile de asepsie.

3. Utilizeaza corect metodele de tratament in functie de tipul de traumatism.

Titlul unitatii: 7. Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Competenta 1 Aplica masurile de asepsie si antisepsie in activitate.

Criteri de performanta

(a) Descrierea metodelor de asepsie si antisepsie

(b) Utilizarea corecta a metodelor de sterilizare in functie de produs

(c) Respectarea regulilor de asepsie si antisepsie in ingrijirea plagilor.

Conditii de aplicabilitate

a) Metode de asepsie si antisepsie:

Sterilizarea instrumentarului si materialelor, spalarea cu apa si sapun, dezinfectia cu tinctura de iod, alcool

b) Metode de sterilizare:

Sterilizarea prin caldura uscata, caldura umeda, sterilizarea cu oxid de etilena sau prin formolizare

c) Ingrijirea plagilor:

Se lucreaza in conditii de asepsie perfecta (instrumentele si materialele folosite sunt sterile, mainile celui ce executa ingrijirea sunt dezinfectate)

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice metodele de asepsie si antisepsie conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sterilizeze si sa efectueze tehnicile de ingrijire ale unei plagi conform criteriilor de performanta (b) si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 7. Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Competenta 2 Efectueaza ingrijiri in traumatisme in functie de manifestari, semne, localizare, respectand asepsia

Criteri de performanta:

(a) Utilizarea corecta a instrumentarului medical si chirurgical in functie de ingrijire

(b) Aplicarea metodelor de prim ajutor in diferite traumatisme in functie de manifestari si regiunea afectata

(c) Supravegherea starii generale a bolnavului traumatizat.

Conditii de aplicabilitate:

a) Instrumentar chirurgical:

pense hemostatice, pense anatomice, foarfece, bisturie,etc.

b) Traumatisme:

entorse, luxatii, fracturi, ruptura musculara, ruptura de tendon

c) Starea generala:

poate fi alterata, traumatizatul poate prezenta plaga, hemoragie, stop cardio-respirator, lipotimie.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze corect instrumentarul si sa aplice metodele de prim ajutor conform criteriilor de performanta (a) si (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate in diferite traumatisme.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze bolnavul conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 7. Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Competenta 3 Utilizeaza metodele de tratament in functie de tipul de traumatism

Criteri de performanta:

(a) Descrierea semnelor prezente in entorse, luxatii, fracturi, traumatisme

(b) Aplicarea metodelor de imobilizare in functie de regiune, manifestari, respectand indicatiile medicale

(c) Acordarea ingrijirilor de urgenta in functie de tipul afectiunii (entorsa, luxatie, fractura)

Conditii de aplicabilitate:

a) Semne:

– luxatie – durere vie, impotenta functionala, limitarea miscarilor

– entorsa – durere, impotenta functionala relativa, deformarea regiunii

b) Imobilizare:

– atele, aparat ghipsat

c) Ingrijiri:

– se administreaza un analgetic, se trateaza plaga, se imobilizeaza regiunea.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie semnele in entorse, luxatii, fracturi conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditii de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice metode de imobilizare conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa acorde ingrijiri de urgenta conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 8. Comunicare profesionala

Nivel: 3+

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Elaboreaza strategii pentru o comunicare eficienta

2. Aplica tehnici de comunicare orala

3. Realizeaza si prezinta un raport complex

Titlul unitatii: 8. Comunicare profesionala

Competenta 1: Elaboreaza strategii pentru o comunicare eficienta

Criteri de performanta:

(a) Stabilirea scopului comunicarii

(b) Identificarea surselor de informatii

(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate

(d) Identificarea metodelor de verificare a eficientei comunicarii

Conditii de aplicabilitate:

a) Scopul comunicarii:

primirea si transmiterea informatiilor, intretinerea unor discutii, prezentarea unor informatii

b) Surse de informatii:

informatii interne si externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicatii de specialitate, internet, discutii, statistici, documentatie, mass-media;

c) Metode de comunicare:

scrise, verbale, audio, informatizate

d) Metode de verificare a eficientei:

obtinerea feedback-ului, documentatie intocmita corect

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze cel putin o strategie diferita de comunicare in 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate date.

Titlul unitatii: 8. Comunicare profesionala

Competenta 2 Aplica tehnici de comunicare orala

Criteri de performanta:

(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obtinerii informatiilor

(b) Sustinerea orala a ideilor si a informatiilor in fata unui auditoriu

(c) Argumentarea unui punct de vedere

(d) Facilitarea unei comunicari eficiente

Conditii de aplicabilitate:

a) Strategii de ascultare:

in functie de: situatie, ocazie, subiectul in cauza, vorbitori, metode de ascultare (activa sau pasiva)

b) Sustinere:

in situatii formale sau informale, in functie de numarul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulatia vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin structura, prin comunicare non verbala (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare

c) Argumentare:

idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

d) Facilitarea comunicarii eficiente:

accepta opinii diferite, incurajeaza discutia, asigura posibilitatea de exprimare, ofera feed-back, stimuleaza creativitatea, incadrarea in timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicarii la nivelul de intelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice tehnici de comunicare orala unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, sa realizeze o discutie intr-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) si o discutie cu o alta persoana (de exemplu sa ofere feed-back unei persoane pentru munca realizata), conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate date.

Titlul unitatii: 8. Comunicare profesionala

Competenta 3: Realizeaza un raport formal

Criteri de performanta:

(a) Selectarea informatiilor necesare temei propuse

(b) Organizarea continutului si structurii raportului

(c) Elaborarea unui raport formal

Conditii de aplicabilitate:

a) Selectare:

in functie de complexitatea temei, publicul tinta, relevanta

b) Organizare:

tipul informatiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul)

c) Raport formal:

document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa realizeze un raport formal (de exemplu sa intocmeasca un raport la sfarsitul realizarii unui produs, piesa, activitate), conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate date.

Titlul unitatii: 9. Comunicare profesionala in limba moderna

Nivel: 3+

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative

2. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative

3. Exprima mesaje orale in limbaj complex, in contexte profesionale semnificative, in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu

4. Elaboreaza mesaje scrise specializate, in contexte profesionale semnificative, in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu

5. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative

Titlul unitatii: 9. Comunicare profesionala in limba moderna

Competenta 1 Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative

Criteri de performanta:

(a) Identificarea informatiilor necesare si suficiente pentru decodarea sensului global in mesaje orale care folosesc un limbaj complex si contin vocabular specializat

(b) Extragerea informatiilor / detaliilor specifice necesare si relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii si atitudini, si distingerea lor de informatii factuale sau de alta natura (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul continutului, intonatiei si al sensului implicit, a informatiilor privind prioritati si urgente

(e) Identificarea si utilizarea de indicii verbale, non-verbale si / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Intelegerea de instructiuni, solicitari si intrebari orale, care folosesc un limbaj complex si contin vocabular specializat, si realizarea de actiuni adecvate pe baza informatiilor obtinute pe cale orala

Conditii de aplicabilitate:

a) Contexte:

– Activitati de serviciu

– Contexte sociale relevante pentru activitatea profesionala (targuri, conferinte, intalniri, sedinte)

– Situatii formale

– Situatii informale

b) Surse si tipuri de mesaje orale:

Texte care contin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteza normala, in diverse registre, de lungime variabila:

– mesaje, formale si informale directe, emise clienti, colegi sau de cei din jur;

– discursuri, rapoarte, conferinte (inclusiv video-conferinte);

prezentari (formale / informale) de produse / servicii;

– transmisiuni radio si TV, anunturi publice;

– conversatii telefonice, inclusiv mesaje telefonice inregistrate.

c) Informatii obtinute:

– ideea principala (sensul global);

– informatii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instructiuni, solicitari, intrebari, explicatii;

– informatii factuale, inclusiv numerice, privind specificatii de procese, produse si servicii;

– opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutra), prioritati.

d) Limbaj:

– limbaj si structuri familiare si mai putin familiare, in registre sociale si profesionale uzuale

– termeni specifici mesajelor mass-media;

– vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupational.

– vorbire la viteza normala

– varietati de accent

e) Moduri de actiune:

– intrebari, intonatie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;

– comunicarea informatiilor / detaliilor catre alte persoane;

– actiuni proprii (realizarea de operatii, activitati).

Probe de evaluare:

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice si obtina prin ascultare informatii / detalii, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a) si (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice opinii si atitudini si sa le distinga de informatii de alta natura, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice informatii privind prioritati si urgente cu ajutorul continutului, intonatiei si al sensului implicit, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca intelege instructiuni, solicitari si intrebari si ca este capabil sa actioneze pe baza informatiei obtinute prin ascultare, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa foloseasca strategii de intelegere prin ascultare, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), (c), (d), (e) si (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidatilor pe mai multe criterii de performanta.

Pentru certificare, se considera suficienta demonstrarea cel putin o data a performantei pentru fiecare criteriu de performanta in fiecare dintre conditiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

Titlul unitatii: 9. Comunicare profesionala in limba moderna

Competenta 2: Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative

Criteri de performanta:

(a) Identificarea si localizarea prompta si corecta de informatii si opinii relevante pentru sarcini de serviciu, in texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinta si / sau de asocieri / conexiuni, atunci cand este necesar

(c) Corelarea in mod coerent a mai multor informatii din diverse parti ale unui text / din texte diferite, in scopul indeplinirii unei sarcini de serviciu

(d) Identificarea de si discriminarea intre informatii factuale, puncte de vedere, opinii si atitudini

(e) Transferul de informatii din texte de specialitate in diverse forme de prezentare

(f) Intelegerea de reglementari, instructiuni, si recomandari specifice din texte care contin limbaj complex si specializat si realizarea de actiuni adecvate pe baza informatiilor din astfel de texte de specialitate

Conditii de aplicabilitate:

a) Contexte

– Activitati profesionale

– Contexte profesionale formale

– Contexte profesionale informale

– Contexte sociale relevante pentru activitatea profesionala (targuri, conferinte, intalniri, sedinte)

b) Tipuri de text:

Texte, care contin si elemente de vocabular nefamiliare, in diverse registre, de lungime variabila:

– documente profesionale specifice specializarii: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fise tehnice;

– texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presa, prezentari, reclame, anunturi;

– texte cu continut operational profesional: corespondenta, faxuri, circulare, formulare, instructiuni cereri, reclamatii, procese verbale;

c) Informatii obtinute:

– elemente cheie din documente relevante

– informatii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun;

– informatii profesionale: instructiuni, explicatii, date tehnice ale unor produse si servicii, evaluari;

– date privind: materii prime, materiale si produse finite, operatii si procese tehnologice

d) Materiale de referinta:

– dictionare;

– diagrame si alte materiale vizuale;

– instructiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

e) Forme de prezentare:

– tabele, grafice, scheme;

– prezentari

– notite.

f) Moduri de actiune:

– comunicarea informatiilor / detaliilor catre alte persoane;

– transferul informatiilor in diverse forme de prezentare;

– actiuni proprii: realizarea de operatii, modificarea unor operatii, luarea de decizii.

Probe de evaluare:

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa localizeze informatii, detalii si opinii, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze materiale de referinta adecvate si strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci cand este necesar, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze informatii in diverse moduri, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (c) si (d) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa discrimineze intre intre informatii factuale, idei, puncte de vedere, opinii si atitudini, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (e) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca intelege reglementari, instructiuni, si recomandari citite si ca este capabil sa actioneze adecvat pe baza informatiei obtinute prin lectura, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidatilor pe mai multe criterii de performanta.

Pentru certificare, se considera suficienta demonstrarea cel putin o data a performantei pentru fiecare criteriu de performanta in fiecare dintre conditiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

In unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare sa includa limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, in concordanta cu cerintele specifice contextului profesional.

Titlul unitatii: 9. Comunicare profesionala in limba moderna

Competenta 3: Exprima mesaje orale in limbaj complex, in contexte profesionale semnificative, in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu

Criteri de performanta:

(a) Oferirea si solicitarea, in discutii, de informatii si de instructiuni pentru indeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii si structuri variate

(b) Realizarea de prezentari orale de fapte, idei si opinii profesionale, pregatite in prealabil, folosind un limbaj specializat corect si materiale suport adecvate

(c) Formularea clara, precisa si structurata logic a ideilor, faptelor si opiniilor si sustinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificari si explicatii atunci cand informatia / instructiunea nu este corect inteleasa de ceilalti

(e) Exprimarea fluenta, cu intonatie corecta si intr-un registru adecvat contextului

(f) Utilizarea adecvata si suficient de corecta a unei varietati de termeni de specialitate comuni / familiari si de structuri lingvistice astfel incat sa se asigure comunicarea deplina a sensului, chiar daca exista in text unele deficientele de pronuntie si / sau intonatie, de gramatica, si / sau de registru

Conditii de aplicabilitate:

a) Tipuri de informatii:

Conversatii si prezentari de lungimi variate, care contin:

– informatii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii;

– instructiuni, explicatii, detalii de operare, sfaturi;

– descrieri si specificatii de obiecte, procese, operatii.

b) Tipuri de discurs:

Discutii profesionale formale si informale;

Prezentari;

Scurte rapoarte profesionale.

c) Contexte:

Contexte profesionale, situatii specifice in organizatie, la locului de munca;

Contexte sociale care au legatura cu profesia (targuri, conferinte, intalniri, sedinte);

Contexte formale si contexte informale.

d) Tipuri de prezentari:

Rapoarte (relatari de evenimente, intalniri);

Demonstratii operationale;

Prezentari detaliate de procese / produse / servicii.

e) Materiale suport pentru prezentari (daca / cand e necesar)

notite, plan de prezentare, documente, fise de lucru;

imagini, grafice, scheme, folii, planse, obiecte (mostre), modele;

f) Limbaj:

fluent, la viteza normala, in diverse registre;

expresii specifice si structuri variate;

vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupational.

g) Moduri de comunicare:

fata in fata, individual sau in grup;

la telefon, robot telefonic.

h) Moduri de actiune:

comunicarea / transmiterea de informatii / instructiuni catre interlocutor(i);

sustinerea unei prezentari .

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa ofere si sa solicite informatii si instructiuni, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a), si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa realizeze prezentari orale pregatite in prealabil, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b), si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa formuleze clar, precis si structurat fapte, idei si opinii si sa le sustina cu argumente, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa ofere si sa solicite clarificari si explicatii, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa se exprime fluent, cu intonatie corecta si intr-un registru adecvat contextului, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (e) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze adecvat terminologia specifica pentru a se asigura comunicarea deplina a sensului, chiar daca exista unele deficiente, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidatilor pe mai multe criterii de performanta.

Pentru certificare, se considera suficienta demonstrarea performantei cel putin de doua ori pentru fiecare criteriu de performanta in conditiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o data in contexte formale si o data in contexte informale.

Prezentarile pot avea o durata variata, dar nu mai putin de 10 minute. Candidatii vor putea folosi planul de prezentare / notitele, dar prezentarea va fi libera si in nici un caz nu va fi citita.

Titlul unitatii: 9. Comunicare profesionala in limba moderna

Competenta 4: Elaboreaza mesaje scrise specializate, in contexte profesionale semnificative, in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu

Criteri de performanta:

(a) Completarea de documente si formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei

(b) Redactarea unor texte functionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii si structuri adecvate variate

(c) Transmiterea in scris, in limbaj specific clar si precis, de informatii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinta specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informatiei si limbii folosite

(e) Elaborarea de texte astfel incat deficientele de gramatica, ortografie si / sau de registru nu impiedica intelegerea deplina a lor

(f) Adecvarea formatului si limbajului la context, la tipul de text si la subiect

Conditii de aplicabilitate:

a) Tipuri si formate de
documente si texte functionale:

– formulare si alte documente specifice specializarii (facturi, facturi pro-forma, oferte, fise tehnice, fise de evidenta, fise de productie, documente de evidenta, specificatii, evaluari);

– corespondenta profesionala: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail);

– dari de seama, procese verbale, minute, referate, rapoarte.

– formate formale;

– formate informale.

b) Tipuri de informatii:

In texte, care contin si elemente de vocabular nefamiliare, in diverse registre, de lungimi variate:

– informatii factuale de specialitate (inclusiv descrieri si date tehnice), despre produse si servicii;

– aranjamente si instructiuni de serviciu;

– idei, opinii, puncte de vedere;

– raportari privind desfasurarea unor evenimente, sedinte, procese.

c) Limbaj:

– limbajul specific domeniului de specializare

– formule de comunicare standardizate, formule de politete.

d) Teme specifice:

– organizarea locului de munca;

– operatii, activitati si procese de productie;

calitatea serviciilor / produselor.

e) Contexte:

Contexte profesionale, situatii specifice in organizatie, la locului de munca;

Contexte sociale care au legatura cu profesia;

Contexte formale;

Contexte informale.

f) Materiale de referinta:

– dictionare, glosare de termeni specializati / sintagme specifice;

– documente normative si tehnice

– reviste de specialitate, baze de date

– modele de documente si formulare.

Probe de evaluare:

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil completeze formulare si documente si sa redacteze texte functionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a) si (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa transmita, in limbaj specific clar si precis, informatii corecte pe teme din domeniul de specializare, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea informatiei si limbii folosite, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze limba moderna fara deficiente de gramatica, ortografie si / sau de registru care sa impiedice intelegerea deplina a textului, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (e) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze un format recomandat si un limbaj adecvat la context, la tipul de text si la subiect, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidatilor pe mai multe criterii de performanta.

Pentru certificare, se considera suficienta demonstrarea performantei cel putin de doua ori pentru fiecare criteriu de performanta in conditiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o data in contexte formale si o data in contexte informale.

Probele trebuie sa vizeze demonstrarea, cel putin o data, a capacitatii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile si formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevazute in conditiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dictionarului si a altor materiale de referinta prevazute in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 9. Comunicare profesionala in limba moderna

Competenta 5: Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative

Criteri de performanta:

(a) Participarea cu informatii factuale si cu opinii proprii la discutii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Intermedierea unei conversatii intre un vorbitor al limbii moderne si un vorbitor al limbii materne

(c) Comunicarea telefonica adecvata, pe teme de interes profesional, in contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Elaborarea de corespondenta profesionala in diverse formate si catre diversi destinatari, in contexte legate de sarcini de serviciu

(e) Verificarea intelegerii si solicitarea / oferirea de clarificari / explicatii cand informatia nu este clar inteleasa, in conversatii directe si telefonice si in prezentari

(f) Exprimarea clara, fluenta si adecvata terminologic, cu limbajul si registrul adaptate la subiect, la context si la interlocutor / destinatar, cu respectarea conventiilor si normelor sociale si culturale, in functie de rol si de relatiile cu interlocutorul / destinatarul, in comunicarea orala si in scris

Conditii de aplicabilitate:

a) Tipuri de
informatii si opinii:

– informatii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale;

– analize, evaluari de: produse, servicii, procese, preferinte;

– argumente pro si contra in sustinerea unor idei / opinii profesionale personale;

– ipoteze, predictii;

b) Teme:

Discutii profesionale si conversatii, comunicari telefonice si corespondenta profesionala, care pot contine si elemente de vocabular nefamiliare, in diverse registre, privind:

– probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de munca, cum ar fi planuri, activitati si aranjamente operationale;

– relatii cu clientii si partenerii, negocieri, contractari etc. (in functie de specializare);

– solicitari si raspunsuri la solicitari diverse, instructiuni, explicatii;

– evaluarea de informatii, de produse, de servicii.

c) Contexte:

a. Discutii profesionale:

– situatii sociale si profesionale formale si informale;

– interviuri individuale sau in grup;

– intalniri formale / informale profesionale de rutina, activitati profesionale zilnice;

b. Comunicare telefonica:

– contacte de rutina cu colegi, subalterni, superiori, in activitati profesionale zilnice;

– comunicari formale / informale cu parteneri si clienti;

– interviuri telefonice individuale;

c. Corespondenta profesionala:

– formala si informala, legata de sarcini de serviciu;

– in interiorul organizatiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori;

– in afara organizatiei: cu clienti, cu parteneri, cu potentiali clienti / parteneri

d) Tipuri si moduri de interactiune:

– in discutii profesionale, schimburi de opinii: fata in fata, in perechi sau in grupuri mici;

– la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice;

– in scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

e) Limbaj si
conventii:

– comunicari directe / telefonice derulate cu viteza normala,

– formule de initiere, intretinere si incheiere a unei discutii directe / telefonice, limbaj nonverbal

– formule standard folosite in corespondenta de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email)

– vocabularul specializat necesar indeplinirii sarcinilor de serviciu si rezolvarii situatiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa participe la discutii profesionale, in care sa prezinte informatii si opinii si sa le argumenteze, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a) si (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa intermedieze conversatii intre un vorbitor al limbii moderne si un vorbitor al limbii materne, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b) si in conditiile de aplicabilitate

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa comunice telefonic in mod adecvat, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze corespondenta profesionala in diverse formate, pe diverse teme si catre diversi destinatari, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa verifice intelegerea, sa solicite clarificari si sa actioneze in vederea clarificarii, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (e) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise si / sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze o exprimare clara, fluenta si adecvata terminologic, cu un limbaj si registru adaptate la subiect, la context si la interlocutor / destinatar, si respectand conventii folosite in comunicarea orala si in scris, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidatilor pe mai multe criterii de performanta. Probele se vor elabora astfel incat evaluarea candidatilor pe aceasta competenta sa fie integrata cu evaluarea pe competentele de producere (competentele 3 si 4).

Pentru certificare, se considera suficienta demonstrarea performantei cel putin de doua ori pentru criteriile de performanta (a) si (b) in conditiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o data in contexte formale si o data in contexte informale.

In cazul convorbirilor telefonice (c), performanta va fi demonstrata atat pentru apeluri date cat si pentru apeluri primite.

In cazul corespondentei (d), probele trebuie sa vizeze demonstrarea, cel putin o data, a capacitatii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile si formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevazute in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 10. TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATIEI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competente:

1. Stabileste programele de software general si de specialitate necesare domeniului de specializare

2. Analizeaza optiunile disponibile pentru asigurarea unui sistem al TIC legal, sigur si eficace

3.Elaboreaza o strategie de aplicare a TIC in vederea cresterii eficientei in domeniul de activitate

Titlul unitatii: 10. Tehnologia informatiilor si comunicatiei

Competenta 1: Stabileste programele de software general si de specialitate necesare domeniului de activitate

Criteri de performanta:

(a) Identificarea principalelor activitati desfasurate in domeniul de specializare

(b) Selectarea programelor de software pentru aceste activitati

(c) Analizarea eficientei programelor pentru activitatile din domeniul de activitate

Conditii de aplicabilitate:

Activitati: Procese de productie, proiectare, finante si contabilitate, management-ul resurselor umane, achizitii, controlul stocurilor, desfacerea bunurilor, prestarea de servicii, accesarea informatiilor, marketing si promovare, comunicare interna si externa, planificarea si management-ul proiectului, controlul calitatii, administrare planificata, stocarea informatiilor (clienti interni, externi , furnizori, transport)

Programe de software :

Eficienta : costuri (initiale/proiectate si realizate), capacitate raportata la marimea companiei si activitatilor, complexitate, limbaj software , asistenta , respectarea specificatiilor hardware, existenta unui personal calificat, acces la informatiile necesare

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise si practice prin care elevul demonstreaza, ca este capabil sa identifice, sa selecteze programele de software specifice activitatilor si sa analizeze eficienta acestora, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 10. Tehnologia informatiilor si comunicatiei

Competenta 2: Analizeaza optiunile disponibile pentru asigurarea unui sistem al TIC legal,sigur si eficace

Criteri de performanta:

(a) Identificarea conditiilor de siguranta necesare unui sistem TIC

(b) Descrierea implicatiilor legislative pentru utilizarea TIC

(c) Evaluarea eficientei utilizarii TIC

Conditii de aplicabilitate:

Conditii de siguranta: Fiabilitatea operatiilor, efectuarea de plati prin web, confidentialitatea informatiilor,protectia impotriva virusurilor, spyware, acces autorizat/ neautorizat (de ex., stabilirea si intretinerea parolei), back-up-ul sistemului, folosirea instrumentelor sistemului

Legislatie: protectia datelor (datele clientilor, comunicarea datelor, dreptul de a accesa datele, limite de timp pentru pastrarea datelor, responsabilitati de organizare), obtinerea autorizatiilor, copyright, norme de igiena si siguranta muncii (utilizarea tastaturii optice programate, ergonomie, siguranta din punct de vedere electric, igiena si siguranta de ansamblu)

Eficienta: fluxuri informationale (inclusiv disponibilitatea informatiilor necesare), sistemele de suport (hartie si IT), accesibilitate (numar de clic-uri, nevoi speciale), siguranta sistemului, viteza, capacitatea sistemului si a programelor software, impactul asupra imaginii, usurinta utilizarii, abilitatile personalului, procesul de formare si asistenta (inclusiv documentatia), oferta back-up, operatiile de actualizare

Probe de evaluare:

Competenta 2 va fi evaluata impreuna cu competenta 3.

Probe orale/scrise si practice prin care elevul demonstreaza, ca este capabil sa identifice conditii de siguranta ale TIC , sa descrie implicatile legislative ale utilizarii TIC si sa evalueze eficienta utilizarii TICin domeniul de activitate conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 10. Tehnologia informatiilor si comunicatiei

Competenta 3: Stabileste strategia de aplicare a TIC pentru cresterea eficientei

Criteri de performanta:

(a) Identificarea rezultatelor asteptate

(b) Alegerea aplicatiei TIC corespunzatoare

(c) Elaborarea unei strategii de implementare

Conditii de aplicabilitate:

Identificarea rezultatelor: obiective SMART (specifice, masurabile, aplicabile, realizabile/ relevante, la timp)

Aplicatie: in functie de obiective si de dotarea tehnica

Elaborarea strategiei: formularea problemei, stabilirea obiectivului, prezentarea recomandarilor incluse in strategie (modul de formulare a acestora, incadrarea in timp, alocarea responsabilitatilor, solutia software, solutia hardware, implicatii pentru procesul de formare, costuri, abilitatile necesare personalului, organizarea controlului calitatii, monitorizarii si evaluarii

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise si practice prin care elevul demonstreaza, ca este capabil sa identifice rezultatele asteptate, sa aleaga aplicatii TIC si sa elaboreze o strategie de implementare in domeniul de activitate conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11. Urgente medico-chirurgicale

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Identifica semne si simptome prezente in urgente medicale si chirurgicale

2. Evolueaza starea generala a pacientului inainte de aplicarea tratamentului

3. Acorda primul ajutor in urgente

Titlul unitatii 11. Urgente medico-chirurgicale

Competenta 1 Identifica semne si simptome prezente in urgente medicale si chirurgicale

Criteri de performanta:

(a) Recunoasterea manifestarilor clinice prezente in urgente

(b) Descrierea metodelor terapeutice speciale utilizate in urgente

(c) Efectuarea ingrijirilor de urgenta in functie de manifestari clinice, semne, respectand prioritatea in executie.

Conditii de aplicabilitate:

a) Manifestari clinice:

epistaxis, hemoptizie,hematemeza, oprirea respiratiei, oprirea inimii

b) Metode terapeutice:

hemostaza, respiratia artificiala, masaj cardiac

c) Ingrijiri de urgenta:

dezobstruarea cailor respiratorii superioare, oxigenoterapie, transfuzie de sange, perfuzie

Probe de evaluare :

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca manifestarile clinice intalnite in urgente medicale si chirurgicale conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie metodele terapeutice conform criteriului de performanta (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze ingrijiri conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11. Urgente medico-chirurgicale

Competenta 2 Evalueaza starea generala a pacientului inainte de aplicarea tratamentului

Criteri de performanta:

(a) Descrierea manifestarilor clinice prezente in urgente

(b) Aplicarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale

(c) Alcatuirea unui plan de ingrijire pentru pacient.

Conditii de aplicabilitate:

a) Manifestari clinice:

oprirea miscarilor respiratorii, oprirea activitatii inimii, pierderea constientei, absenta pulsului la artera carotida, paloarea extrema sau cianoza, relaxarea completa a musculaturii inclusiv a sfincterelor.

b) Ingrijiri:

pozitionarea corecta a pacientului, dezobstruarea cailor aeriene superioare, respiratie artificiala directa, masaj cardiac extern.

c) Plan de ingrijire:

– supravegherea starii generale a pacientului, masurarea puls – respiratie, temperatura, diureza

– asigurarea aportului alimentar si hidric.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie manifestarile clinice prezente in urgente medicale si chirurgicale conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice tehnici de ingrijire in urgente conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa alcatuiasca un plan de ingrijire conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11. Urgente medico-chirurgicale

Competenta 3 Acorda primul ajutor in urgente

Criteri de performanta:

(a) Stabilirea prioritatilor in activitate

(b) Supravegherea starii generale a pacientului

(c) Aplicarea ingrijirilor in functie de necesitati

Conditii de aplicabilitate:

a) Prioritati:

respectarea succesiunii timpilor resuscitarea cardio-respiratorie (hiperextensia capului, eliberarea cailor respiratorii, luxarea mandibulei, pensarea nasului, masaj cardiac extern.)

b) Supraveghere:

respiratia, puls, T.A. ,temperatura, culoarea tegumentelor, facies, comportament

c) Ingrijiri:

administrarea oxigenului, alimentare, hidratare

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca prioritatile in activitate conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze pacientul conform criteriului de performanta (b) ,in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice ingrijiri conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 12. Obiective si tehnici in kinetoterapie

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Descrie bazele metodologice ale exercitiului fizic

2. Explica tehnicile kinetice cunoscute

3. Enunta obiectivele terapeutice ale kinetologiei si rezultatele obtinute prin aplicarea lor.

Titlul unitatii 12. Obiective si tehnici in kinetoterapie

Competenta 1 Descrie bazele metodologice ale exercitiului fizic

Criteri de performanta:

(a) Analizarea caracteristicilor morfo-functionale ale locomotiei

(b) Explicarea manifestarilor clinice produse de deficitul locomotor

(c) Exemplificarea modificarilor produse de efort

Conditii de aplicabilitate:

a) Caracteristici :

unitatea motorie, controlul motricitatii coordonarea miscarii voluntare, contractia musculara

b) Manifestari clinice:

redori, ankiloze, instabilitate articulara, atrofie, contractura, oboseala musculara, spasticitate, rigiditate

c) Modificari:

contractia musculara, cheltuiala energetica, oboseala si refacerea musculara.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze caracteristicile morfofunctionale ale locomotiei conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice manifestarile clinice produse de deficitul locomotor conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa exemplifice modificarile produse de efort conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 12. Obiective si tehnici in kinetoterapie

Competenta 2 Explica tehnicile kinetice cunoscute

Criteri de performanta:

(a) Descrierea tehnicilor kinetice dinamice si statice

(b) Compararea efectelor obtinute prin aplicarea diferitelor tehnici kinetice

(c) Analizarea efectelor obtinute prin diferite tehnici kinetice

Conditii de aplicabilitate:

a) Tehnici kinetice:

– dinamice: mobilizarea activa

mobilizarea pasiva

– statice: contractia musculara

relaxarea musculara

b), c) Efecte:

– miscarile pasive mentin amplitudinile normale articulare, mentin troficitatea structurilor articulare, mentin sau cresc excitabilitatea musculara, diminua contractura, declanseaza stretch reflexul.

– miscarile active cresc sau mentin amplitudinea articulara, stimuleaza circulatia sanguina , amelioreaza conditia psihica, mentin echilibrul neuroendocrin

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnicile kinetice conform criteriului de performanta (a) ,in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa compare efectele obtinute conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze efectele obtinute conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 12. Obiective si tehnici in kinetoterapie

Competenta 3 Enunta obiectivele terapeutice ale kinetologiei si a rezultatelor obtinute prin aplicarea lor

Criteri de performanta:

(a) Prezentarea obiectivelor de baza ale kinetologiei

(b) Exemplificarea metodelor kinetice prin care se ating obiectivele propuse

(c) Efectuarea de exercitii kinetice pe diferite segmente ale corpului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Obiectivele de baza:

relaxarea, corectarea posturii si a aliniamentului corpului, cresterea mobilitatii articulare, cresterea fortei musculare, cresterea rezistentei musculare, corectarea deficitului respirator, antrenamentul la efort, reeducarea sensibilitatii.

b) Metode kinetice speciale:

scripetoterapia, sistemul Guthrie Smith, suspensoterapia, terapia ocupationala, hidro-kinetoterapia, gimnastica aerobica.

c) Exercitii kinetice pentru:

coloana vertebrala, membrele superioare, memebrele inferioare, centura scapulara, centura pelviana – se executa exercitii kinetice pentru corectarea posturii si aliniamentului corpului.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enunte obiectivele de baza ale kinetologiei si rezultatele obtinute prin aplicarea lor, conform criteriilor de performanta (a) si(b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze exercitii kinetice pe diferite segmente, conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13. Hidrotermoterapia

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Aplica proceduri de hidrotermoterapie

2. Urmareste efectele fiziologice si terapeutice ale procedurilor

3. Respecta indicatiile si contraindicatiile fiecarei proceduri.

Titlul unitatii 13. Hidrotermoterapia

Competenta 1 Aplica proceduri de hidrotermoterapie

Criteri de performanta:

(a) Descrierea efectelor hidrotermoterapiei asupra corpului uman

(b) Explicarea modalitatilor de aplicare a procedurilor pe diferite segmente ale corpului

(c) Interpretarea reactiilor organismului la diferite proceduri

Conditii de aplicabilitate

a) Efectele hidrotermoterapiei asupra:

– sistemului nervos; actiune excitanta sau calmanta

– sistemului nervos vegetativ; procedurile calde cresc tonusul vagului, iar cele reci pe ale simpaticului.

– sistemului circulator; procedura calda determina coloratia rosie a tegumentului prin vasodilatatie; procedura rece determina aparitia palorii tegumentare prin vasoconstrictie

– aparatului respirator: excitantii termici influenteaza in mod reflex ritmul si amplitudinea respiratorie.

– sistemului muscular: aplicatiile reci de scurta durata cresc randamentul muschilor striati, inlaturand oboseala. Procedurile calde diminueaza forta musculara

Metabolismul este influentat in sensul cresterii sau scaderii in functie de cresterea sau scaderea temperaturii tesuturilor.

b) Modalitati de aplicare:

– bai generale: bai de abur, dusuri fierbinti, saune, bai de namol, impachetari cu namol, baia cu peria.

– aplicatii partiale: bai partiale de maini si picioare, impachetari umede, aplicatii cu namol sau parafina.

c) Reactii in hidroterapie:

– reactia dermovasculara:

obiectiv: coloratia roz-rosietica a tegumentului, insotita de incalzirea pielii.

subiectiv: senzatia de caldura placuta, buna dispozitie, apetit crescut si dorinta de miscare.

– lipsa de reactie se traduce:

obiectiv: paloarea tegumentului, aspectul albastrui si raceala tegumentelor.

subiectiv: senzatia de frig, frison sau tremuraturi, cefalee, nervozitate, scaderea apetitului.

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie efectele hidrotermoterapiei asupra corpului uman conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modalitatile de aplicatie ale hidrotermoterapiei conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa interpreteze reactiile organismului conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13. Hidrotermoterapia

Competenta 2 Urmareste efectele fiziologice si terapeutice ale procedurilor

Criteri de performanta:

(a) Aplicarea procedurilor de termoterapie respectand prescriptia medicala si normele de protectia muncii.

(b) Monitorizarea pacientului in timpul tratamentului

(c) Evaluarea efectelor obtinute prin aplicatiile locale de hidrotermoterapie.

Conditii de aplicabilitate:

a) Aplicarea procedurilor de termoterapie:

– se respecta indicatia medicului cu privire la regiune , durata si temperatura

b) Monitorizarea pacientului:

– se asigura conditii optime de confort

– se observa reactia dermovasculara la tratament.

c) Efectele aplicatiilor locale:

– parafina aplicata local produce: incalzire profunda si uniforma a tesuturilor,hiperemie puternica si transpiratie abundenta.

– incalzire a tegumentului pana la 38- 40 grade

– hiperemie puternica si transpiratie abundenta

– baile reci de maini au actiune decongestionata asupra organelor toracice si creierului

– baile calde de maini produc o vasodilatatie periferica si influenteaza reflex circulatie coronariana,

– pe cale reflexa determina o relaxare a musculaturii netede a bronhiilor

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice proceduri de termoterapie conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa monitorizeze pacientul conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evolueze efectele obtinute prin aplicatii, conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13. Hidrotermoterapia

Competenta 3 Respecta indicatiile si contraindicatiile fiecarei proceduri.

Criteri de performanta:

(a) Efectuarea procedurilor de hidrotermoterapie respectand metodologia

(b) Aplicarea procedurilor in conformitate cu prescriptia medicala

(c) Identificarea corecta a posibilelor efecte secundare produse de tratament

Conditii de aplicabilitate:

a) Metodologia aplicarii:

– nu se aplica imediat dupa mese abundente, eforturi intelectuale si fizice importante

– se indica in orele de dimineata

– procedurile reci se aplica dupa o prealabila procedura de incalzire

– dupa procedurile calde si fierbinti, este obligatorie sa se aplice o scurta procedura de racire, pentru combaterea relaxarii si atoniei vasculare, periferice

b) Aplicarea procedurilor:

– se respecta indicatiile din prescriptia medicala : temperatura, durata, intensitatea, topografia procedurii

c) Efecte secundare:

paloarea tegumentului, senzatia de frig, frison, cefalee, nervozitate, scaderea apetitului

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze proceduri de hidrotermoterapie conform criteriilor de performanta (a),(b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice efectele secundare produse de tratament conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 14. Biomecanica articulara si bilant muscular

Nivel 3+

Valoare credit 1,0

Competente:

a) Participa la evaluarea globala a aparatului locomotor

b) Evalueaza amplitudinea de miscare a articulatiilor

c) Identifica semnele clinice de suferinta musculara si articulara

Titlul unitatii: 14. Biomecanica articulara si bilant muscular

Competenta 1 Participa la evaluarea globala a aparatului locomotor

Criteri de performanta:

(a) Recunoasterea componentelor anatomice si functionale ale aparatului locomotor

(b) Descrierea metodelor de evaluare articulara si musculara pe toate segmentele functionale

(c) Explicarea modului de evaluare al alinierii si posturii corecte a corpului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Componentele anatomice si functionale ale aparatului locomotor:

– oase, articulatii si muschi

b) Metode de evaluare articulara si musculara:

– tehnica bilantului articular si tehnica bilantului muscular

– masurarea unghiurilor articulatiilor

c) Evaluarea posturii corecte a corpului:

– in ortostatism, mers

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca componentele anatomice si functionale ale aparatului locomotor conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie metodele de evaluare articulara si musculara conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modul de evaluare al alinierii si posturii corpului conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 14. Biomecanica articulara si bilant muscular

Competenta 2 Evalueaza amplitudinea de miscare a articulatiilor

Criteri de performanta:

(a) Descrierea modalitatilor de efectuare a bilantului articular

(b) Explicarea tehnicii bilantului muscular

(c) Identificarea deficitului in miscare.

Conditiile de Aplicabilitate:

a) Tehnica bilantului articular:

gradul de mobilitate pasiva intr-o articulatie(parghia distala manipulata in diferite planuri)

b) Tehnica bilantului muscular:

forta musculara(valoarea de la 0-5)

c) Deficitul de miscare:

deformarea , atitudinea posturala

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie modalitatile de efectuare a bilantului articular si sa explice tehnica bilantului muscular conform criteriilor de performanta (a) si(b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice deficitul in miscare conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 14. Biomecanica articulara si bilant muscular

Competenta 3 Identifica semnele clinice de suferinta musculara si articulara.

Criteri de performanta:

(a) Explicarea mecanismelor generale ale posturii si locomotiei

(b) Descrierea structurilor anatomice ale locomotiei

(c) Identificarea manifestarilor patologice la nivelul aparatului locomotor.

Conditii de aplicabilitate:

a) Mecanismele generale ale posturii si locomotiei:

reflexe neconditionate si reflexe conditionate stabilite in scoarta

b) Structurile anatomice ale locomotiei:

oase, articulatii, muschi, nervi

c) Manifestari patologice la nivelul aparatului locomotor:

contracturi musculare, redori articulare, atrofie musculara, pozitii vicioase

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice mecanismele generale ale posturii si locomotiei , conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie structurile anatomice ale locomotiei conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice manifestarile patologice la nivelul aparatului locomotor conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 15. Masoterapia

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Aplica manevrele de masaj in functie de obiectivele propuse

2. Identifica efectele fiziologice locale, imediate si tardive ale fiecarei manevre de masaj.

3. Respecta indicatiile si contraindicatiile diverselor forme de masaj, in functie de regiunea anatomica.

Titlul unitatii: 15. Masoterapia

Competenta 1 Aplica manevrele de masaj in functie de obiectivele propuse.

Criteri de performanta:

(a) Descrierea manevrelor folosite in masajul clasic

(b) Explicarea regulilor de aplicare a masajului pe diferite regiuni ale corpului

(c) Adaptarea metodelor de masaj la particularitatile pacientului

Conditii de aplicabilitate:

a) Manevrele fundamentale de masaj:

– netezirea sau “efleurajul” framantatul sau “petrisajul” batera, frictionarea si vibratia

b) Aplicarea masajului se face in functie de:

– diagnostic, starea generala a bolnavului regiunea de tratat

c)Adaptarea masajului la particularitatile pacientului:

– regiune, scop, starea organismului

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie manevrele masajului clasic, conform criteriului de performanta (a), in conformitate cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice regulile de aplicare a masajului si sa adapteze metodele de masaj la particularitatile pacientului conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii: 15. Masoterapia

Competenta 2 Identifica efectele fiziologice locale, imediate si tardive ale fiecarei manevre de masaj.

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea efectelor obtinute prin aplicarea masajului

(b) Compararea efectelor obtinute prin aplicarea diferitelor tehnici de masaj

(c) Explicarea modului de actiune si a efectelor presopuncturii aplicata pe diferite regiuni ale corpului

Conditii de aplicabilitate:

a) Efectele masajului :

– actiune locala sedativa

– hiperemianta, de imbunatatire a circulatiei locale

– inlaturarea lichidelor interstitiale de staza

– actiune generala – stimularea functiilor aparatului circulator si respirator, cresterea metabolismului bazal, imbunatatirea somnului, indepartarea oboselii musculare

b) Efecte obtinute prin aplicarea altor forme de masaj:

– dusul-masaj hiperemie cu efect resorbant si tonifiant

c) Actiunea si efectele presopuncturii

– stimularea punctelor energetice ale corpului uman

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze efectele masajului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa compare efectele obtinute prin diferite tehnici de masaj, conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modul de actiune al presopuncturii conform criteriul de performanta (c), in concordanta a conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 15. Masoterapia

Competenta 3 Respecta indicatiile si contraindicatiile diverselor forme de masaj, in functie de regiunea anatomica

Criteri de performanta:

(a) Respectarea metodologiei masajului in functie de zona anatomica tratata

(b) Aplicarea masajului conform prescriptiei medicale

(c) Evaluarea rezultatelor obtinute prin tratamentul aplicat.

Conditii de aplicabilitate:

a) Masajul in functie de regiunea anatomica:

– decubit dorsal: spate, regiunea fesiera, coapse, gambe

– decubit ventral: piciorul drept, gamba, genunchi, coapsa, apoi piciorul stang, regiunea abdominala si toracica

– membrele superioare: degete, mana propriu-zisa antebrat, brat, umar

b) Aplicarea masajului conform prescriptiei:

se respecta indicatia medicala adaptata caracteristicilor morfologice si functionale ale fiecarui segment de corp

c) Evaluarea rezultatelor:

– efecte locale

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte succesiunea de efectuare a masajului pe diferite regiuni anatomice conform criteriului de permanenta(a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice masajul si sa evalueze rezultatele obtinute conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 16. Terapia cu curenti de joasa, medie si inalta frecventa

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Descrie efectele fiziologice si terapeutice produse de curenti electrici asupra organismului.

2. Explica metodologia de aplicare a curentilor electrici pe diferite regiuni ale corpului

3. Efectueaza proceduri de electroterapie

Titlul unitatii: 16. Terapia cu curenti de joasa, medie si inalta frecventa

Competenta 1 Descrie efectele fiziologice si terapeutice produse de curenti electrici asupra organismului

Criteri de performanta:

(a) Recunoasterea efectelor fiziologice produse de curentul galvanic asupra organismului

(b) Identificarea efectelor si modului de actiune al curentilor de joasa frecventa

(c) Analizarea efectelor produse de curenti de medie frecventa asupra diferitelor segmente ale corpului.

Conditii de aplicabilitate

a) Efectele terapeutice produse de curentul galvanic:

– analgetice la polul pozitiv, stimulare neuro-musculara la polul negativ, biotrofice prin imbunatatirea loco-regionala a irigatiei sanguine

b) Efectele curentilor de joasa frecventa:

– analgetice, vasomotorii si trofice

c) Efectele curentilor de medie frecventa:

– analgetice, hiperemiante, rezorbtive

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enunte efectele produse de curentul galvanic conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice efectele produse de curentii de joasa frecventa si medie frecventa conform criteriilor de performanta (b),(c) , in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 16. Terapia cu curenti de joasa, medie si inalta frecventa

Competenta 2 Explica metodologia de aplicare a curentilor electrici pe diferite regiuni ale corpului

Criteri de performanta:

(a) Stabilirea parametrilor de functionare a aparatului

(b) Descrierea metodelor de aplicare a curentilor electrici pe diferite regiuni ale corpului

(c) Respectarea parametrilor stabiliti de medic prin prescriptia medicala

Coditii de aplicabilitate:

a) Parametrii de functionare a aparatelor:

– intensitate, frecventa, durata

b) Metode de aplicare a curentilor electrici pe diferite regiuni ale corpului:

– transversal, longitudinal, paravertebral

c) Respectarea parametrilor stabiliti de medic:

– regiunea de tratat, pozitionarea electrozilor, intensitatea, durata.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca parametrii de functionare a aparatelor conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie metodele de aplicare a curentilor electrici pe diferite regiuni ale corpului conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte parametrii stabiliti conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 16. Terapia cu curenti de joasa, medie si inalta frecventa

Competenta 3 Efectueaza proceduri de electroterapie

Criteri de performanta:

(a) Identificarea modului de functionare a aparatului

(b) Pozitionarea pacientului in campul de actiune al aparatului

(c) Aplicarea corecta a electrozilor pe regiunea indicata prin prescriptia medicala

Conditii de aplicabilitate:

a) Modul de functionare al aparatului:

pantostat, curenti diadinamici, curenti interferentiali, unde scurte

b) Pozitionarea pacientului:

sezand, decubit dorsal,ventral sau decubit lateral

c) Aplicarea electrozilor:

transversal, longitudinal, paravertebral

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice modul de functionare a aparatului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pozitioneze pacientul si sa aplice corect electrozi conform criteriilor de performanta (b) si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 17. Fototerapia si terapia prin campuri magnetice

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Descrie efectele fiziologice si terapeutice produse de fototerapie si campuri magnetice asupra organismului

2. Efectueaza proceduri cu infrarosii, ultraviolete si magnetodiaflux

3. Respecta indicatiile si contraindicatiile tratamentului.

Titlul unitatii: 17. Fototerapia si terapia prin campuri magnetice

Competenta 1: Descrie efectele fiziologice si terapeutice produse de fototerapie si campuri magnetice asupra organismului

Criteri de performanta:

(a) Identificarea efectelor fiziologice si terapeutice produse de fototerapie si campuri magnetice asupra organismului.

(b) Analizarea efectelor produse de fototerapie asupra diferitelor regiuni ale corpului

(c) Explicarea modalitatii de iradiere cu ultraviolete din surse artificiale.

Conditii de aplicabilitate:

a) Efecte fiziologice si terapeutice:

– activeaza circulatia, produce resorbtia edemelor superficiale

– miorelaxante si antialgice, stimuleaza catabolismul si sudatia.

Formele continue nemodulate de camp magnetic au efecte: sedative, simpatico-litice.

Formele intrerupte de camp magnetic determina: stari de excitatie, cresc tonusul simpaticului, sunt ergotrope.

b) Efectele produse de fototerapie

– biofiziologice locale la nivelul tegumentului

– produce vitamina D

– desensibilizante – antialgice influenteaza hematopoieza,

– dezinfectant

– efecte psihologice

c) Aplicarea ultravioletelor:

– sub forma de iradiere generala sau iradiere locala.

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice efectele terapeutice produse de fototerapie conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze efectele terapeutice produse de fototerapie asupra diferitelor regiuni ale corpului conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modalitatile de iradiere cu ultraviolete conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 17. Fototerapia si terapia prin campuri magnetice

Competenta 2 Efectueaza proceduri cu infrarosii, ultraviolete si magnetodiaflux

Criteri de performanta:

(a) Identificarea modului de functionarea a aparatului

(b) Pozitionarea pacientului in campul de actiune al aparatului

(c) Aplicarea procedurilor in conformitate cu prescriptia medicului si cu normele de protectie a muncii.

Conditii de aplicabilitate:

a) Modul de functionare a aparatului de magnetodiaflux:

– intensitate, frecventa, timp

b) Pozitionarea pacientului:

– decubit dorsal, decubit ventral, decubit lateral

c) Aplicarea procedurilor:

– conform prescriptiei medicale

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice modul de functionare a aparatului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pozitioneze pacientul, sa aplice proceduri de fototerapie si magnetodiaflux, in conformitate cu criteriile de performanta (b) si(c) ,in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 17. Fototerapia si terapia prin campuri magnetice

Competenta 3: Respecta indicatiile si contraindicatiile tratamentului

Criteri de performanta:

(a) Supravegherea pacientului in timpul tratamentului pentru depistarea efectelor secundare

(b) Precizarea indicatiilor tratamentului cu raze infrarosii in spatiu deschis.

(c) Enuntarea contraindicatiilor tratamentului cu magnetodiaflux.

Conditii de aplicabilitate:

a) Supravegherea pacientului

– starea generala, reactia locala la tratament

b) Indicatiile tratamentului cu infrarosii:

– afectiuni locale insotite de edeme inflamatorii si staza superficiala , spondiloze, nevralgii, mialgii, artralgii, periartrite, tulburari de circulatie periferica

c) Contraindicatiile tratamentului cu magnetodiaflux:

– purtatori de pace-maker, bolile de sange, stari hemoragice, boli infectioase, stari febrile, insuficienta hepatica, tuberculoza pulmonara si extrapulmonara, sarcina.

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice supravegherea pacientului in timpul aplicarii tratamentului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enunte indicatiile si contraindicatiile tratamentului cu infrarosii si magnetodiaflux conform criteriilor de performanta (b),(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 18. Elemente de reumatologie utilizate in recuperarea medicala

Nivel 3+

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Descrie patologia si tratamentul fizical in bolile reumatice

2. Identifica manifestarile clinice cauzate de afectiuni reumatismale

3. Aplica tratamentele fizicale in functie de patologie, respectand prescriptia medicala

Titlul unitatii 18. Elemente de reumatologie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 1 Descrie patologia si tratamentul fizical in bolile reumatice

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea starii generale a pacientului inainte de aplicarea tratamentului

(b) Efectuarea tratamentului fizical conform recomandarilor medicale

(c) Supravegherea reactiilor pacientului la tratament

Conditii de aplicabilitate

a) Evaluarea starii generale a pacientului:

o limitare a amplitudinii miscari articulare prin reflexe dureroase, contracturi musculare, retractii ale tesuturilor moi periarticulare, modificari osoase articulare

b) Tratamente fizicale:

electroterapie , galvanizari, ionizari, curenti diadinamici, curenti interferentiali, unde scurte, ultra sunete, termoterapie (impachetari cu parafina)

c) Supravegherea reactiilor pacientului:

starea generala, reactia la locul de aplicatie

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze pacientul inainte de aplicarea tratamentului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze tratamente fizicale si sa supravegheze pacientul conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 18. Elemente de reumatologie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 2 Identifica manifestarile clinice cauzate de afectiuni reumatismale

Criteri de performanta:

(a) Descrierea semnelor si simptomelor produse de diverse afectiuni reumatismale

(b) Explicarea procedurilor fizicale care se pot aplica in diferite afectiuni reumatismale

(c) Evaluarea efectelor locale obtinute prin aplicarea tratamentului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Semne si simptome:

– generale in poliartrita reumatoida: febra, inapetenta, scaderea ponderala, fatigabilitatea

– simptome articulare: durere, tumefactie, limitarea miscarilor, deviatii deformari articulare, anchiloze

– in coxartroza, gonartroza: durere si impotenta functionala

b) Proceduri fizicale:

termoterapie, masaj, hidrokinetoterapie, curenti diadinamici, interferentiali, etc.

c) Efecte locale:

– caloric de profunzime cu actiune decontracturanta, hiperemianta si de crestere a elasticitatii tesuturilor (impachetare cu parafina)

– mentinerea tonusului muscular, efect trofic tisular local prin intensificarea circulatiei (masajul)

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie semnele si simptomele in diverse afectiuni reumatismale , conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice procedurile fizicale aplicate si sa evalueze efectele locale obtinute conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 18. Elemente de reumatologie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 3 Aplica tratamentele fizicale in functie de patologie, respectand prescriptia medicala

Criteri de performanta:

(a) Stabilirea parametrilor de functionare a aparatului

(b) Pozitionarea corecta a pacientului in functie de regiunea de tratat

(c) Urmarirea reactiilor pacientului la tratament.

Conditii de aplicabilitate:

a) Parametri de functionare a aparatului ultrasunet:

– intensitate, frecventa, timp

b) Pozitionarea pacientului:

– in campul de actiune al aparatului, in pozitie: sezanda, decubit dorsal, ventral sau decubit lateral

c) Reactiile pacientului la tratament:

– senzatii cutanate (vibratii, caldura abia perceputa, caldura placuta, mici contractii) in functie de forma de curent aplicata.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modul de functionare a aparatului conform criteriului de competenta(a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie pozitionarea pacientului pentru tratament si reactiile pacientului la tratament conform criteriilor de performanta (b) si (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 19. Managementul calitatii

Nivel: 3+

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Precizeaza principiile de management al calitatii

2. Efectueaza controlul statistic

3. Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii

4. Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii

Titlul unitatii: 19. Managementul calitatii

Competenta 1: Precizeaza principiile de management al calitatii

Criteri de performanta:

(a) Definirea principiilor de management al calitatii

(b) Indicarea functiilor managementului calitatii

Conditii de aplicabilitate:

a) Principiile managementului calitatii:

orientarea catre client, leadearship, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de catre management, imbunatatirea continua, abordarea concreta in luarea deciziilor, relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

b) Functiile managementului calitatii:

planificarea calitatii, organizarea activitatilor referitoare la calitate, coordonarea activitatilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calitatii, tinerea sub control a calitatii, asigurarea calitatii, imbunatatirea calitatii

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca principiile de management al calitatii, sa indice functiile managementului calitatii, conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 19. Managementul calitatii

Competenta 2: Efectueaza controlul statistic

Criteri de performanta:

(a) Precizarea elementelor controlulului statistic

(b Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea masurilor care se impun in urma efectuarii controlului statistic

Conditii de aplicabilitate:

a) Elementele controlului statistic:

caracteristica controlata, lot, marime esantion, reguli de extragere a esantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

b) Etape ale controlului statistic:

extragerea esantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu conditiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numarului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

c) Masuri:

acceptare/ respingere lot de produse

trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa precizeze elementele controlulului statistic conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa implementeze masurile care se impun in urma efectuarii controlului statistic, conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii: 19. Managementul calitatii

Competenta 3: Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii

Criteri de performanta:

(a) Identificarea cerintelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calitatii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afecteaza costurile calitatii

Conditii de Aplicabilitate:

a) Cerinte:

proceduri, manualul calitatii, satisfacerea clientilor, costuri, standarde de firma, legislatie, feed-back, grafice de documentare

b) Audit de calitate (intern/ extern dat)

pe metode statistice, mentenanta, planificarea intretinerii, urmarirea parametrilor de functionare

c) Factori care afecteaza costurile calitatii:

rebuturi, reconditionari, reparatii, produse neconforme, reclamatii clienti, produse returnate, penalizari pentru intarziere, despagubiri pentru daune

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calitatii conform criteriului de performanta (a) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil interpreteze un audit de calitate intern si extern dat, conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza, prin elaborarea si prezentarea unui raport, ca este capabil sa evalueze factorii care afecteaza costurile calitatii conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 19. Managementul calitatii

Competenta 4: Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii

Criteri de performanta:

(a) Definirea conceptului de imbunatatire continua a calitatii

(b) Utilizarea Ghidului pentru imbunatatire a calitatii

(c) Stabileste strategiile de imbunatatire a calitatii

(d) Aplica instrumente de imbunatatire a calitatii

Conditii de aplicabilitate:

a) Strategii de imbunatatire a calitatii:

strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifica – executa – verifica – actioneaza), principiul “zero defecte”

b) Ghid pentru imbunatatirea calitatii:

conform standardului ISO 9004-4 si standardelor ISO specifice domeniului de activitate

c) Instrumente de imbunatatirea calitatii:

instrumente ajutatoare (brainstorming, stratificare, metoda intrebarilor), instrumentele calitatii (grafice, diagrame, histrograme, fise de control statistic)

Probe de evaluare:

Probe orale /scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca conceptul de imbunatatire continua a calitatii, conform criteriilor de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze Ghidul pentru imbunatatirea calitatii, conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanta (c) si (d), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 20. Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate in recuperarea medicala

Nivel: 3+

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Identifica semnele si simptomele in diferite afectiuni neurologice si psihiatrice

2. Aplica tratamentele recomandate de medic

3. Monitorizeaza evolutia bolnavului dupa tratamentul aplicat.

Titlul unitatii: 20. Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 1 Identifica semnele si simptomele in diferite afectiuni neurologice

Criteri de performanta

(a) Descrierea semnelor si simptomelor caracteristice pentru diferite neuropatii

(b) Explicarea metodelor de recuperare in boli neurologice

(c) Evaluarea efectelor locale obtinute prin aplicarea tratamentului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Semne si simptome in nevralgii:

– nevralgia de trigemen: durere insuportabila pe traiectul ramurilor nervului trigemen(de pe o jumatate de fata).

– inrosirea fetei, lacrimare sau spasme ale musculaturii de partea unde este localizata durerea.

– nevralgia occipitala: dureri de ceafa, in regiunea occipitala uni sau bilaterala, cu iradiere in regiunea mastoidiana, vertex, regiunea frontala sau ureche.

– nevralgia sciatica: durerea pe traiectul si in teritoriul de distributie al nervului sciatic

b) Metode de recuperare:

– tratament medicamentos, fizioterapic, kinetic

c) Efecte locale:

– antialgice, biotrofice prin imbunatatirea circulatiei locale, miorelaxante.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie semnele si simptomele produse de diferite afectiuni neurologice, conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise pe care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice metodele de recuperare in neurologie conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze efectele locale conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 20. Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 2 Aplica tratamentele recomandate de medic

Criteri de performanta:

(a) Asigurarea functionarii aparatului la parametrii stabiliti

(b) Pozitionarea corecta a pacientului in functie de regiunea de tratat

(c) Supravegherea pacientului in timpul procedurii.

Conditii de aplicabilitate:

a) Parametrii:

timp, intensitate, frecventa

b) Pozitionarea pacientului:

intr-o pozitie relaxata, in campul de actiune al aparatului

c) Supravegherea pacientului:

starea generala, reactia locala la tratament

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice parametrii de functionare a aparatului conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pozitioneze pacientul si sa-l supravegheze in timpul procedurii conform criteriilor de performanta (b)si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 20. Elemente de neurologie si psihiatrie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 3 Monitorizeaza evolutia bolnavului

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea starii generale a pacientului inainte de aplicarea tratamentului

(b) Efectuarea tratamentului conform recomandarilor medicale

(c) Supravegherea reactiilor pacientului la tratament

Conditii de aplicabilitate:

a) Evaluarea starii generale inainte de tratament:

ex. in paralizia nervului sciatic se evalueaza amplitudinea miscarilor la fiecare segment al membrului inferior, starea de contractura a musculaturii, tulburarile motorii

b) Efectuarea tratamentului fizical:

– conform prescriptiei medicale, se respecta tehnica de lucru a fiecarei proceduri , se repereaza corect regiunea de tratat

c) Supravegherea reactiilor pacientului:

o senzatie de “furnicatura”, puternica, dar bine tolerata, placuta

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice modalitatile de evaluare a starii generale a pacientului inainte de aplicarea tratamentului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze diverse proceduri si sa supravegheze reactiile pacientului la tratament ,conform criteriilor de performanta (b) si (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 21. Elemente de pediatrie utilizate in recuperarea medicala

Nivel: 3+

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Identifica semnele si simptomele prezente in diferite afectiuni pediatrice.

2. Analizeaza semnele si simptomele din diferite afectiuni in vederea recuperarii

3. Aplica metode de recuperare in functie de afectiune.

Titlul unitatii: 21. Elemente de pediatrie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 1 Identifica semnele si simptomele prezente in diferite afectiuni pediatrice

Criteri de performanta:

(a) Descrierea semnelor si simptomelor prezente in anumite afectiuni pe aparate

(b) Explicarea procedurilor fizicale care se pot aplica in diferite afectiuni pediatrice.

(c) Evaluarea efectelor locale obtinute prin aplicarea procedurilor fizicale.

Conditii de aplicabilitate:

a) Semne si simptome:

– aparatul respirator: tuse, febra variabila, dispnee, cianoza perioro-nazala, expiratia prelungita cu wheezing perceptibil.

– aparatul cardiovascular: jena precordiala, tuse “cardiaca” cianoza perioro-nazala accentuata la efort,

– aparatul digestiv (boala diareica): scaunele pot fi semiconsistente, semilichide, lichide, iar numarul este variabil in functie etiologie, anorexie, varsaturi, semne de deshidratare acuta.

– aparatul reno-urinar: febra, dureri in regiunea lombara, fenomene vezicale, (usturimi la mictiune, disurie, polakiurie, tenesme vezicale)

b) Proceduri fizicale:

– fototerapia (infrarosii si ultraviolete), electroterapie (galvanizari, ionizari, curenti diadinamici) hidrokinetoterapie.

c) Efecte locale:

– eritem, ultraviolete calmeaza si imbunatateste starea generala si respiratia in astm bronsic

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie semnele si simptomele cauzate de diferite afectiuni pediatrice, conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice procedurile fizicale aplicate in diferite afectiuni pediatrice si sa evalueze efectele locale conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 21. Elemente de pediatrie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 2 Analizeaza semnele si simptomele din diferite afectiuni pediatrice

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea starii generale a copilului inainte de aplicarea tratamentului

(b) Efectuarea tratamentului conform recomandarilor medicale

(c) Supravegherea reactiilor copilului la tratament.

Conditii de aplicabilitate:

a)Evaluarea starii generale a copilului:

facies, atitudine, aspect

b)Efectuarea tratamentului fizical:

conform prescriptiei medicale

c)Supravegherea reactiilor copilului la tratament:

starea generala, reactia locala

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze starea generala a copilului inainte de aplicarea tratamentului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice pe care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze tratamente fizicale si sa supravegheze reactiile copilului la tratament conform criteriilor de performanta (b) si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 21. Elemente de pediatrie utilizate in recuperarea medicala

Competenta 3 Aplica metode de recuperare din functie de afectiune

Criteri de performanta:

(a) Stabilirea parametrilor de functionare a aparatului

(b) Pozitionarea corecta a pacientului in functie de regiunea de tratat

(c) Supravegherea pacientului in timpul procedurii

Conditii de aplicabilitate:

a)Parametrii de functionare a aparatelor:

– intensitate, frecventa, timp

b)Pozitionarea in functie de regiune:

– decubit dorsal, decubit ventral, decubit lateral

c)Supraveghere:

– pozitia copilului , starea generala, reactiile la tratament

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca parametrii de functionare a aparatului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pozitioneze pacientul in functie de regiunea de tratat si sa supravegheze pacientul in timpul tratamentului conform criteriilor de performanta (b) si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 22. Elemente de recuperare socio-profesionala

Nivel: 3+

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Precizeaza obiectivele si mijloacele terapeutice de recuperare medicala

2. Organizeaza programe de recuperare medicala pe grupe de afectiuni

3. Adapteaza programul de recuperare medicala la evolutia pacientului.

Titlul unitatii: 22. Elemente de recuperare socio-profesionala

Competenta 1 Precizeaza obiectivele si mijloacele terapeutice de recuperare medicala

Criteri de performanta:

(a) Definirea componentelor recuperarii

(b) Descrierea etapelor recuperarii medicale

(c) Aplicarea mijloacelor terapeutice de recuperare medicala pentru atingerea obiectivelor propuse.

Conditii de aplicabilitate:

a) Componentele recuperarii:

– medicala si socio-profesionala

b) Etapele recuperarii:

– medicala si socio-profesionala

c) Mijloace terapeutice de recuperare:

– aplicatii de hidrotermoterapie, electroterapie, tehnici kinetice

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie componentele si etapele recuperarii conform criteriilor de performanta (a), (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice mijloacele terapeutice de recuperare , conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 22. Elemente de recuperare socio-profesionala

Competenta 2 Organizeaza programe de recuperare medicala pe grupe de afectiuni

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea globala a pacientului specificand nivelul restant functional

(b) Aplicarea procedurilor indicate urmarind succesiunea logica si efectele terapeutice

(c) Respectarea metodologiei recuperarii medicale pe afectiuni.

Conditii de aplicabilitate:

a) Evaluarea globala functional:

– bilant articular, bilant muscular

b) Aplicarea procedurilor:

– in functie de scop si de obiectivele propuse

c) Respectarea metodologiei de recuperare:

– dezvoltarea mobilitatii, fortei musculare, rezistentei musculare, cresterea coordonarii, etc.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze global pacientul conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditii de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice procedurile prescrise de medic si sa respecte metodologia recuperarii medicale conform criteriilor de performanta (b) si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 22. Elemente de recuperare socio-profesionala

Competenta 3 Adapteaza programul de recuperare medicala la evolutia pacientului

Criteri de performanta:

(a) Supravegherea reactiilor pacientului la tratament

(b) Evaluarea efectelor terapeutice

(c) Aprecierea rezultatelor obtinute prin programul de recuperare in functie de evolutia pacientului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Reactii la tratament:

– reactia locala si starea generala

b) Evaluarea efectelor:

– se apreciaza starea pacientului dupa aplicarea procedurilor de tratament

c) Aprecierea rezultatelor:

– comparativ cu starea pacientului anterior de aplicarea tratamentului.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze reactiile pacientului la tratament si evalueze efectele terapeutice conform criteriilor de performanta (a),(b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aprecieze rezultatele obtinute prin programul de recuperare conform criteriului de performanta (c),in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii 23. Recuperare medicala pe afectiuni

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

4. Organizeaza programe de recuperare medicala in functie de patologie si de obiective

5. Aplica procedurile fizicale respectand metodologia programului

6. Supravegheaza efectele si reactiile pacientului la tratament

Titlul Unitatii 23. Recuperare medicala pe afectiuni

Competenta 1 Organizeaza programe de recuperare medicala in functie de patologie si de obiective

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea globala a pacientului specificand nivelul restant functional al aparatului locomotor

(b) Adaptarea programului de recuperare la evolutia pacientului

(c) Aprecierea rezultatelor obtinute in functie de evolutia pacientului.

Conditii de aplicabilitate

a) Evaluarea aparatului locomotor:

amplitudinea miscarilor articulare

b) Adaptarea programului:

in functie de evolutia bolii si obiective

c) Aprecierea rezultatelor:

in conformitate cu capacitatea functionala recuperata

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze aparatul locomotor si sa adapteze programul la evolutia bolii conform criteriilor de performanta (a),(b) , in concordanta cu conditiile de adaptabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aprecieze rezultatele obtinute conform criteriului de performanta©, in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii 23. Recuperare medicala pe afectiuni

Competenta 2 Aplica procedurile fizicale respectand metodologia programului

Criteri de performanta:

(a) Supravegherea reactiilor pacientului la tratament

(b) Evaluarea efectelor terapeutice

(c) Aprecierea rezultatelor obtinute prin programul de recuperare in functie de evolutia pacientului.

Conditii de aplicabilitate

a) Reactii la tratament:

– senzatii cutanate (vibratie, contractie) reactii dermovasculare

b) Efecte terapeutice:

– antialgice, miorelaxante, decontractante, resorbtive excitante (in functie de procedura)

c) Aprecierea rezultatelor:

– comparativ cu starea pacientului anterior de aplicarea tratamentului.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze reactiile pacientului la tratament si sa evalueze efectele terapeutice conform criteriilor de performanta (a)si(b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aprecieze rezultatele terapeutice obtinute conform criteriului de performanta (c),in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii 23. Recuperare medicala pe afectiuni

Competenta 3 Supravegheaza efectele si reactiile pacientului la tratament

Criteri de performanta:

(a) Recunoasterea parametrilor de aplicare a tratamentului pentru fiecare procedura

(b) Evaluarea starii generale a pacientului inainte de aplicarea tratamentului

(c) Efectuarea tratamentului conform recomandarilor medicale.

Conditii de aplicabilitate:

a) Parametrii de aplicare a procedurii:

– pozitionarea corecta a electrozilor pe tegument, dozarea intensitatii curentului la limita suportabilitatii pacientului, respectarea duratei de timp.

b) Evaluarea pacientului:

– amplitudinea miscarii, contracturi musculare, hipotonie musculara

c) Efectuarea tratamentului:

– conform prescriptiei medicale (tratamente fizicale, exercitii kinetice)

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca parametrii de aplicare a tratamentului conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze pacientul si sa efectueze tratamentul conform criteriilor de performanta (b)si(c) in concordanta cu Conditii de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 24. Kinetoterapia

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Prezinta obiectivele si metodologia fiecarui program kinetoterapic in functie de patologia abordata

2. Aplica tehnici, metode si programe kinetice in diferite afectiuni

3. Respecta indicatiile si contraindicatiile fiecarei metode, tehnici sau exercitiu kinetic.

Titlul unitatii: 24. Kinetoterapia

Competenta 1 Prezinta obiectivele si metodologia fiecarui program kinetoterapic in functie de patologia abordata

Criteri de performanta:

(a) Folosirea adecvata a echipamentelor necesare fiecarui program kinetoterapic.

(b) Desfasurarea programelor kinetice in functie de obiectivele urmarite

(c) Adaptarea programului kinetoterapic la particularitatile pacientului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Echipamente:

pentru activitatea la sala mijloace fixe: spaliere, banchete, saltele, bicicleta ergometrica, sisteme de crestere a fortei musculare, sisteme pentru mobilitatea articulara (scripetoterapie, mecanoterapie)

b) Programe kinetice:

pentru relaxare, cresterea mobilitatii articulare, cresterea rezistentei musculare, cresterea coordonarii, controlului si echilibrului, corectarea deficitului respirator

c) Adaptarea programului kinetic:

la necesitatile pacientului (tonifierea musculaturii, refacerea mobilitatii, refacerea stabilitatii etc.)

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa foloseasca echipamentele necesare programelor kinetice aplicate conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze exercitii kinetice si sa adapteze programul kinetic la particularitatile pacientului conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 24. Kinetoterapia

Competenta 2 Aplica tehnici, metode si programe kinetice in diferite afectiuni

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea globala a pacientului specificand nivelul restant functional

(b) Aplicarea programului kinetic in functie de obiective

(c) Efectuarea exercitiilor kinetice respectand metodologia programului.

Conditii de aplicabilitate :

a) Evaluarea pacientului:

bilant articular si muscular

b) Aplicarea programului kinetic:

in functie de stadiul bolii si obiectivele propuse

c) Efectuarea exercitiilor kinetice:

in functie de obiectivele programului kinetic

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze pacientul conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze exercitii kinetice si sa aplice programe kinetice in functie de obiective conform criteriilor de performanta (b)si(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 24. Kinetoterapia

Competenta 3 Respecta indicatiile si contraindicatiile, fiecarei metode, tehnici sau exercitiu kinetic

Criteri de performanta:

(a) Efectuarea tehnicilor si exercitiilor kinetice respectand metodologia

(b) Aplicarea programelor kinetice tinand cont de patologia si de particularitatile pacientului

(c) Identificarea corecta a efectelor produse de miscarile pasive asupra aparatului locomotor.

Conditii de aplicabilitate

a) Efectuarea tehnicilor kinetice:

in functie de diagnostic, starea functionala a structurilor

b) Aplicarea programelor in functie de particularitatile pacientului:

stadiul evolutiv al bolii, diagnostic si de nivelul restant functional.

c) Efectele miscarilor pasive:

mentin sau cresc amplitudinea articulara, mentin sau cresc excitabilitatea musculara, determina contractia musculara.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze tehnici, exercitii kinetice conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice programe kinetice si sa identifice efectele produse de miscarile pasive, conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii 25. Balneoclimatologia

Nivel 3 avansat

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Descrie principalele caracteristici ale climei, efectele fiziologice si terapeutice ale acesteia

2. Explica efectele terapeutice produse de apele minerale

3. Prezinta metodologia de aplicare a namolurilor si gazelor terapeutice

Titlul Unitatii 25. Balneoclimatologia

Competenta 1: Descrie principalele caracteristici ale climei si efectele fiziologice si terapeutice ale acesteia.

Criteri de performanta:

(a) Recunoasterea efectelor bioclimatice produse de diferite tipuri de clima

(b) Analizarea efectelor si reactiilor organismului la cura balneara

(c) Prezentarea contraindicatiilor curelor balneare profilactice si terapeutice

Conditii de aplicabilitate:

a)Tipuri de clima:

excitanta, sedativa, tonica

b)Efectele curei balneare:

sedative, excitante, tonifiante

c) Contraindicatiile curelor balneare:

afectiunile acute, boli infectioase, boli venerice, starile casectice,tumorile maligne, hemoragii, sarcina, epilepsia,bolile parazitare, tulburarile psihice.

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca efectele bioclimatice conform criteriilor de performanta (a) , in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze efectele curei balneare si sa prezinte contraindicatiile curei balneare, conform criteriilor de performanta (b) si(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii 25. Balneoclimatologia

Competenta 2 Explica efectele terapeutice produse de ape minerale

Criteri de performanta:

(a) Clasificarea tipurilor de ape minerale

(b) Aplicarea tratamentului cu ape minerale

(c) Respectarea indicatiilor si contraindicatiilor in cura externa cu ape minerale.

Conditii de aplicabilitate:

a) Clasificarea apelor minerale:

– in functie de temperatura: reci si termale

– in functie de concentratia osmotica: ape acratice, hipotone, izotone, hipertone

– in functie de compozitia chimica: oligominerale, carbogazoase, alcaline, feruginoase, clorurosodice, sulfuroase, sulfurate, radioactive

b) Tratamentul cu ape minerale:

– cura interna sau externa, sub forma de inhalatii, irigatii, spalari intestinale sau injectii(apele sulfuroase)

c) Indicatii si contraindicatii:

– Indicatiile apelor carbogazoase in cura interna sunt:gastrite cu aciditate scazuta, enterite, enterocolite, boli inflamatoare cronice.

– In cura externa: bolile aparatului cardiovascular afectiuni vasculare periferice. Sunt contraindicate in insuficienta coronariana, cu crize frecvente, endocardite.

– Apele alcaline – cura interna sunt indicate in: gastrite hiperacide, boala ulceroasa, afectiuni cronice hepatobiliare, unele forme de colita, diabetul zaharat. Sub forma de spalari intestinale in colitele cronice. Pe cale externa apele alcaline sunt indicate sub forma de inhalatii si gargarisme in afectiunile catarale cronice ale cailor aeriene superioare.

– Apele feruginoase sunt indicate in anemii.

– Apele sarate (cloruro-sodice) in cura interna sunt indicate in gastroduodenite cronice cu secretie redusa, enterocolite cronice.

– In cura externa in bolile cronice ale aparatului locomotor (artroze, spondiloze) bolile sistemului nervos periferic (nevralgii, nevrite, polinevrite).

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice apele minerale conform criteriului de performanta (a) , in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice tratamentul cu ape minerale conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enunte indicatiile si contraindicatiile apelor minerale conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii 25. Balneoclimatologia

Competenta 3 Prezinta metodologia de aplicare a namolurilor si gazelor terapeutice

Criteri de performanta

(a) Explicarea tehnicilor de aplicare a namolurilor (peloidele) pe diferite segmente ale corpului

(b) Analizarea mecanismului de actiune a namolului

(c) Respectarea indicatiilor si contraindicatiilor in aplicarea tratamentului cu namoluri.

Conditii de aplicabilitate:

a)Tehnica de aplicare a peloidelor (namoluri):

aplicatii locale impachetari cu namol, bai cu namol, onctiuni cu namol rece si expunerea la soare, tampoane vaginale cu namol (in afectiuni cronice genitale)

b)Mecanism de actiune:

excitarea terminatiilor nervoase din tegument, reactii reflexe, formarea in piele de substante de tip histaminic, cresterea permeabilitatii pielii, etc.

c) Indicatii si contraindicatii:

Indicatii: bolile reumatismale, bolile ginecologice, boli ale sistemului nervos periferic (nevrite, nevralgii)

Contraindicatii: boli acute, stari febrile, hipertensiune arteriala, hipotensiune arteriala, astm bronsic, hepatite cronice, sarcina

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice tehnica de aplicare a namolurilor conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze mecanismele de actiune ale namolurilor conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte indicatiile si contraindicatiile tratamentului cu namoluri conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 26. Pneumoterapia

Nivel 3+

Valoare credit 2,0

Competente:

1. Evalueaza afectarea functionala a pulmonului in diferite boli

2. Aplica metode fizicale de tratament specifice suferintelor respiratorii

3. Efectueaza tratament recuperator in disfunctiile ventilatorii obstructive.

Titlul Unitatii: 26. Pneumoterapia

Competenta 1 Evalueaza afectarea functionale a pulmonului in diferite boli

Criteri de performanta

(a) Clasificarea tipurilor de disfunctii ventilatorii

(b) Enumerarea metodelor de dezobstructie bronsica in D.V.O.(disfunctia ventilatoare obstructiva)

(c) Descrierea metodei de educare a tusei la bolnavii bronhopulmonari

Conditii de aplicabilitate:

a) Tipuri de disfunctii ventilatorii:

– disfunctii ventilatorii obstructive, disfunctii ventilatorii restrictive, disfunctii ventilatorii mixte.

b) Metode de dezobstructie bronsica:

– administrarea de bronhodilatatoare, evacuarea secretiilor bronsice (prin drenaj postural) umidificare bronsica, rehidratarea secretiilor uscate aderente pe cale inhalatorie), exercitii fizice

c) Metode de educare a tusei:

– pozitionarea corpului in timpul tusei-sezand

– controlul respiratiei in accesul de tuse (inspir pe nas, lent, profund)

– sunetul tusei (rotund, surd)

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice tipurile de disfunctii ventilatorii conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enumere metodele de dezobstructie bronsica conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie metodele de educare a tusei conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 26. Pneumoterapia

Competenta 2 Aplica metode fizicale de tratament specifice suferintelor respiratorii

Criteri de performanta:

(a) Stabilirea parametrilor de functionare a aparatului de aerosoli

(b) Efectuarea tehnicilor de administrare a substantelor medicamentoase pe cale respiratorie

(c) Supravegherea pacientului in timpul procedurii

Conditii de aplicabilitate:

a) Parametrii de functionare:

– temperatura,presiune,concentratia substantei de administrat

b) Tehnica de aplicare a aerosolilor:

– prin intermediul unei piese bucala sau nazala

c) Supravegherea tratamentului:

– respectarea regulilor de igiena, a normelor de protectia muncii si a regulilor de respiratie(alternativ pe gura si pe nas)

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca parametrii de functionare a aparatelor de aerosoli si tehnica de aplicare a tratamentului conform criteriilor de performanta (a)si(b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze pacientul in timpul tratamentului conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 26. Pneumoterapia

Competenta 3 Efectueaza tratament recuperator in afectiunile cu disfunctii
ventilatorii obstructive.

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea globala a pacientului specificand capacitatea pulmonara restanta.

(b) Stabilirea obiectivelor de recuperare in afectiunile cu disfunctii ventilatorii obstructive.

(c) Aplicarea tratamentului recuperator conform prescriptiei medicale.

Conditii de aplicabilitate:

a) Capacitatea pulmonara restanta:

– explorarea functionala a aparatului respirator , capacitatea vitala.

b) Obiectivele programului de recuperare:

– scaderea travaliului respirator, reeducarea respiratiei diafragmatice, tonifierea musculaturii respiratorii, ameliorarea distributiei intrapulmonare a aerului.

c) Tratamentul recuperator include:-

– indepartarea factorilor de risc bronhopulmonari (poluantii fizico-chimici ai aerului, poluanti biologici, factori meteorologici, infectii acute)

– corectarea factorilor patologici extrapulmonari (afectiuni cronice si acute O.R.L., obezitate, boli cardiovasculare, nevroze anxioase sau depresive).

– dezobstructia bronsica, tonifierea musculaturii respiratorii, readaptarea la efort, reinsertia socio-profesionala.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze pacientul la nivelul aparatului respirator conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca obiective de recuperare aplicate in disfunctiile ventilatorii obstructive conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice tratamentul recuperator conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 27. Terapia ocupationala

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Comptente:

1. Evalueaza nivelul functional al pacientului

2. Organizeaza programe de terapie ocupationala

3. Descrie principalele activitati folosite in diverse programe.

Titlul unitatii: 27. Terapia ocupationala

Competenta 1 Evalueaza nivelul functional al pacientului

Criteri de performanta:

(a) Evaluarea globala a pacientului specificand restantul functional

(b) Stabilirea tipurilor de T.O. in functie de nivelul functional al pacientului.

(c) Respectarea indicatiilor fiecarei activitati inclusa in program.

Conditii de aplicabilitate:

a) Evaluarea globala a pacientului :

– functii vitale- respiratie, puls, tensiune arteriala.

– functiile neuromusculare,

– problemele psihologice

b) Tipuri de T.O. (terapie ocupationala):

– T.O. “specifica”: care se adreseaza direct segmentului sau aparatului disfunctional.

– T.O. “nespecifica” sau globala se recomanda pentru intregul organism, antrenandu-l la efort sau dezvoltand compensator abilitati suplimentare.

c) Indicatiile terapiei ocupationale:

– deficite functionale : hemiplegie, poliartrita reumatoida, arterite, sechele dupa traumatisme, reumatisme articulare (coxartroza, gonartroza).

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil evalueze global pacientul, conform criteriului de performanta (a), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca tipul de terapie ocupationala conform criteriului de performanta (b),in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enunte indicatiile terapiei ocupationale conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 27. Terapia ocupationala

Competenta 2 Organizeaza programe de terapie ocupationala

Criteri de performanta:

(a) Aplicarea programelor de terapie ocupationala in functie de patologie

(b) Folosirea adecvata a echipamentelor necesare fiecarui program

(c) Efectuarea programelor in functie de obiectivele urmarite.

Conditii de aplicabilitate:

a)Aplicarea programelor:

– refacerea functiei pierdute

b)Echipamente:

– atelier pentru olarit, prelucrarea lemnului, tesut, impletit etc. atelier pentru activitati casnice, compartiment de activitati menajere, etc.

c)Obiective urmarite:

– corectarea mersului: orteze (taloane, ghete, pantofi adaptati deficientelor)

– corectarea deficitelor strict localizate,

– suprimarea dependentei

– reintegrarea profesionala.

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice programe de terapie ocupationala si sa foloseasca echipamentele necesare conform criteriilor de performanta (a) si (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze programele de terapie ocupationala conform criteriului de performanta©, in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 27. Terapia ocupationala

Competenta 3 Descrie principalele activitati folosite in diverse programe

Criteri de performanta:

(a) Definirea tehnicilor de baza utilizate in terapia ocupationala

(b) Efectuarea tehnicilor de readaptare la diverse activitati

(c) Aplicarea terapiei ocupationale in diverse afectiuni.

Conditii de Adaptabilitate:

a) Tehnici de baza:

– olaritul, prelucrarea lemnului, tesut, impletit.

b) Tehnici de readaptare :

– activitatile vietii zilnice din domeniul gospodaresc(gatit, spalat rufe, facut piata, gradinarit) si activitatile de autoingrijire.

c) Aplicarea T.O in functie de parametrii

– tipul deficitului de recuperat, raportul intre acesta si gestica solicitata

– intensitatea efortului

– capacitatea de intelegere

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca tehnicile de baza in terapia ocupationala conform criteriului de performanta (a) , in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze tehnici de readaptare la diverse activitati conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice terapia ocupationala in diverse afectiuni conform criteriului de performanta

(c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 28. Managementul proiectelor

Nivel: 3+

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Identifica mediul de proiect.

2. Planifica proiectul.

3. Implementeaza proiectul.

4. Monitorizeaza proiectul.

5. Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor.

Titlul unitatii: 28. Managementul proiectelor

Competenta 1: Identifica mediul de proiect.

Criteri de performanta:

(a) Analizarea necesitatii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Necesitatea proiectului:

scop, rezultate asteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economica.

b) Faze proiect:

conceptie, planificare, realizare, incheiere, feedback, modificare.

c) Estimarea rezultatelor:

metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze necesitatea elaborarii proiectului, conform criteriului de performanta (a) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanta (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanta (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 28. Managementul proiectelor

Competenta 2: Planifica proiectul.

Criteri de performanta:

(a) Definirea pachetelor de activitati

(b) Alocarea de resurse materiale si umane

(c) Pregatirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului si obtinerea documentelor specifice in conformitate cu standardele / metodologiile in vigoare.

Conditii de aplicabilitate:

a) Pachete de activitati:

studii de piata, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii si produse, achizitii de produse si servicii in functie de specificul proiectului.

b) Echipa de lucru:

managerul de proiect, echipa financiara, specialisti pe diferite domenii, sef serviciu achizitii.

c) Documentelor specifice:

bordul de proiect, planul de proiect, lista de produse, planul de initiere al proiectului.

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza, prin elaborarea si prezentarea unui raport, ca este capabil sa defineasca pachetele de activitati, sa aloce resurse materiale si umane, sa pregateasca echipa de proiect, sa elaboreze proiectul in conformitate cu standardele in vigoare conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 28. Managementul proiectelor

Competenta 3: Implementeaza proiectul

Criteri de performanta:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea incadrarii in termenele stabilite in planul de proiect .

(c) Intocmirea documentatiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerintelor specificate in documentatia de proiect.

Conditii de aplicabilitate:

a) Produs-serviciu:

rezultatul / rezultatele obtinute in urma finalizarii proiectului

b) Documentatie de proiect:

raport de sfarsit de etapa, raport de progres, registru de probleme, recomandari de actiune.

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza, prin intocmirea unui plan de lansare, ca este capabil sa lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanta si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza prin reprezentare grafica, ca este capabil sa asigure incadrarea in timp, conform criteriului de performanta (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze si sa

intocmeasca documentatia de proiect, conform criteriilor de performanta (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanta (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 28. Managementul proiectelor

Competenta 4: Monitorizeaza proiectul

Criteri de performanta:

(a) Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc si consemnarea in documente specifice.

(b) Gestionarea schimbarilor si crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului si impactului aplicarii.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Conditii de aplicabilitate:

a) Riscuri:

de bussines, de proiect

b) Surse de risc:

asociate cu costurile, programarea calendaristica si executia in toate fazele ciclului de viata.

c) Documente specifice:

registru de schimbari, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

d) Analiza rezultatelor:

comparare cu estimarile, standarde, beneficii obtinute.

e) Feed-back:

reevaluarea activitatilor, revizuirea procedurilor, masuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza prin efectuarea unei analize de risc,ca este capabil sa analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanta si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbarii, ca este capabil sa gestioneze schimbarile, conform criteriului de performanta (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale / scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze si sa asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanta (c) si (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 28. Managementul proiectelor

Competenta 5: Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor.

Criteri de performanta:

(a) Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate.

(b) Utilizarea aplicatiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obtinute.

Conditii de aplicabilitate:

a) Aplicatii software:

Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic si statistic

b) Rezultate:

grafice, schite, sabloane / rapoarte de prezentare, diagrame.