Autorizaţia de liberă practică

Începând cu data 04.12.2018 titularii autorizațiilor de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România în anul 2018 pot solicita preschimbarea acestora și obținerea avizului anual pentru anul 2019, sub condiția prezentării numai a documentelor pentru eliberarea avizului anual.

Avizul anual se poate solicita în perioada decembrie-februarie.

Fizioterapeuții vor depune/transmite documentele de înscriere în CFZRO sau de avizare a autorizației de liberă practică la colegiul teritorial în a cărui rază își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul unde urmează să își desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau reședința acestuia.

 

1. Fizioterapeuți care au efectuat studiile în România:

 •         cerere de înscriere (descarcă formular)
 •         cerere de avizare anuală (descarcă formular)
 •         diplomă de licență sau adeverința de absolvire a studiilor, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •       certificat de cazier judiciar, în original;
 •       certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:

–          viza medicului psihiatru și

–          viza medicului de familie sau a medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii

 •          act de identitate, în copie certificată cu originalul
 •          dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •          pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original
 •          polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie certificată cu originalul
 •          dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO și a cotizației anuale

 

 

 

 

 

 

 

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

1.      Personal de către solicitant

2.      Prin împuternicit cu procură notarială specială

3.      Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:

 •   diplomă de licență sau adeverința de absolvire a studiilor;
 •  dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

 

2. Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat:

 •          cerere de înscriere (descarcă formular)
 •          cerere de avizare anuală (descarcă formular)
 •          dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •          certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată și apostilată
 •          dovada absenței suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistența condamnărilor penale, din statul de proveninență, cu traducere legalizată și apostilată sau cazier judiciar, în situația în care solicitantul deține un act de identitate eliberat de autoritățile române, în original
 •         certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:

–          viza medicului psihiatru și

–          viza medicului de familie sau a medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii

 •          act de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere, etc.), în copie certificată cu originalul
 •          dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată și apostilată dacă actul nu este emis de autoritățile române, după caz
 •         certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul
 •         autorizația de liberă practică din țara de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată, dacă este cazul.
 •        dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO și a cotizației anuale

 

 

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 1. Personal de către solicitant
 2. Prin împuternicit cu procură notarială specială
 3.  Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
 •   dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare;
 •   dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

 

 

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.

 

Depunerea sau transmiterea dosarului se va realiza numai la sediul colegiului teritorial.

Taxa de înscriere și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

 

Taxa de înscriere: 100 lei

Cuantum cotizație:

Plata cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă la înscrierea în CFZRO.

 

 1. Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO vor plăti cotizația în funcție de luna înscrierii:

– ianuarie – 300 lei

– februarie – 275 lei

– martie – 250 lei

– aprilie – 225 lei

– mai – 200 lei

– iunie – 175 lei

– iulie – 150 lei

– august – 125 lei

– septembrie – 100 lei

– octombrie – 75 lei

– noiembrie – 50 lei

– decembrie – 25 lei

 

 1. Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

– orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

 

 1. Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.

La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

Sediul Colegiului Teritorial Neamt : Piatra Neamţ , pța. Mihail Kogălniceanu nr.3, vis-a-vis de Noir la etajul 1 camera 16. Actele se primesc dacă dosarul este complet.
Taxa de înscriere în Colegiul fizioterapeuților din România este 100 lei și se achită o singură dată.

 

CONT IBAN RO05BRDE280SV63206282800

Asigurator malparxis fizioterapeut (ca exemplu agent asigurari Loredana 0741600528 sau de unde vreți dv.);

<span>%d</span> blogeri au apreciat: