Anunț Adunare Generală Teritorială 21 dec 2018

Stimați colegi, vă comunicăm ca pe data de 21 decembrie 2018 la orele 17, Consiliul Teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Neamț, convoacă ADUNAREA GENERALĂ TERITORIALĂ a Colegiului Fizioterapeuților Neamț.
Vă rugam să ne comunicați prezența prin e-mail: nt@cfizio.ro , până pe data de 16.12.2018. Acest lucru este absolut necesar pentru a estima dacă ședința va avea cvorumul necesar de două treimi, din numarul total de membri (100) pentru a fi validată. Neconfirmarea prezenței la sedința va fi considerată ca fiind hotărare de neprezentare din partea dumneavoastră. Dacă nu se vor primi numărul de confirmări necesare pentru ședința din 21 decembrie, conform statutului ședintă se va reconvoca peste 15 zile.
Locația și confirmarea cvorumului, va fi comunicată pe data de 19 decembrie pe pagina de facebook si web a Colegiului Teritorial al Fizioterapeuțior Neamt www.balneofiziokinetoterapie.ro.
Ordinea de zi:
1. Bugetul 2019
2. Raport de activitate 2018
3. Diverse

Vă mulțumim!
Consiliul Teritorial Neamț