Facultati de Kinetoterapie si Balneofiziokinetoterapie 2018

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Secretariat
Calea Marasesti, nr. 157, Bacău, 600115
Telefon/Fax: +40-234-517715; +40-234-542411 int. 171
E-mail: fsmss@ub.ro

Facultatea de Educație Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Adresa: Str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, România, Cod 700554
Telefon secretariat: +40 (232) 201026; decanat: +40 (232) 201027
Fax: +40 (232) 201126
Email: admefs@uaic.ro
Website: http://www.sport.uaic.ro
Website: http://www.sportsisocietate.ro

Facultatea de Medicină Dentară , Universitatea „Apollonia”

Str. Muzicii nr.2, Iași, ROMANIA
Tel: +40-332-882.491
Fax: +40-332-882.491
Decan: decan.md@univapollonia.ro
Secretariat: secretariat.md@univapollonia.ro
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi
Secretariat
Secretar – sef: Petruța Flocea
Telefon: +40.232.213.573
Email: petruta.flocea@umfiasi.ro
Adresa: Facultatea de Bioinginerie Medicala
str. M.Kogalniceanu, nr. 9-13, Iasi, cod postal 700454, Romania
Universitea “Ştefan cel Mare” din Suceava Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
Corp E, parter, sala E011
Adresa: Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
telefon Tel: +40 230 216 147, interior: 595
fax Fax: +40 230 522 819
mail icon Email: dsdulausv.ro
facebook icon http://www.facebook.com/dsdu.usv

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Str. Universitatii 13 C.P. 720225, Suceava, Romania
Tel centrala: +40 230 216147 / 101, Tel centrala (ton): +40 230 522978 /101, Tel. direct: +40 230 522819
Secretariat:
Irina Carmen GRĂDINARU – secretar șef facultate (responsabil programe de studiu EFS și KMS). int. 524
– irinag@usv.ro
Luciana Florentina NIMIGEAN – secretar DSDU (responsabil programe de studiu BFKT și ND) int. 595
– luciana@usv.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Adresa:Str. Garii nr.63-65 Oras: Galati 800003 Romania
Email: E-mail: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: Secretariat: +40 236 413230
Numărul de fax: Fax: +40 236 413230
http://www.fefs.ugal.ro

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ovidius din Constanta
Constanța, Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
tel./fax 0241-640443
e-mail: fefs_cta@yahoo.com
Webpage: http://fefs.univ-ovidius.ro

Facultatea de Medicină Universităţii „Ovidius“ din Constanţa
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Adresă : Campus, Aleea Universității, nr. 1, Corp B Constanta 900470
Secretariat – program cu publicul: Luni – Vineri 12.00-14.00.
Email : secretariat_FMed@univ-ovidius.ro
Telefon : 0241-605002
Fax : 0241-672899

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE UNEFS

SECRETARIAT UNEFS
Secretar Şef U.N.E.F.S.: Ing. SILVIEA CONSTANTINESCU
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 203
e-mail: secretariat@unefs.ro
Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Secretar Şef : Ec. AURELIA MANOLE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 262
Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Secretar Decanat: GEORGETA ŢONE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int. 232
Fax: + 40/21 3120400
e-mail: decanatkt@unefs.ro
Adresa: Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, CP 060057
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Educație Fizică și Sport

Adresa: Șoseaua Berceni, Nr. 24, Sector 4, București, (Apărătorii Patriei)
Telefon: (004021) 317.19.00; 455.10.31
ushefs@spiruharet.ro
U.M.F. Carol Davila Bucuresti
Facultatea de Moase si Asistenta Medicala
Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucuresti, Romania
Telefon:
+4021 3180719
+4021 3180721
+4021 3180722
rectorat@umfcd.ro
Universitatea Ecologică din Bucureşti » Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport » Kinetoterapie si motricitate speciala

Sediul facultatii:
Adresa: Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, Bucuresti
Telefoane: 021-316 79 31; 021-316 79 32
interior 245 – secretariat
Email: efs@ueb.ro

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Universitatea din Craiova
Craiova, Str. Brestei, nr. 156..
Telefon: +40 251 422743
Fax: +40 251 422090
E-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM)
Tel: 0351 405 683
Fax: 0351 405 683
nursingumfcv.ro
Str. Petru Rareş nr. 2-4 Craiova 200349, Romania
Departamentul Asistenta Medicala si Kinetoterapie – Universitatea din Pitesti
Adresa:
Str. Targul din Vale, nr.1
110040 Pitesti, Arges, Romania

Rectorat:
Telefon: +40 348 453 102
Fax: +40 348 453 123
Orar: Luni-Vineri, 8-16
Audiente: Marți 18:00-20:00, Cam. R39
Relatii publice: Dr. Georgia OLTEANU, Tel: +40 348 453 234
Email: rectorat@upit.ro

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică:
Telefon: +40 348 453 260

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
Clădirea DEBARCADER, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel. / Fax.:
+4-0253-223197
E-mail:fsmc@utgjiu.ro
Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de Educație Fizică și Sport
Tel. : + 40 256 592.129
Fax: + 40 256 592.129
E-mail: sport@sport.uvt.ro
Secretar șef – IGNA GABRIELA,
gabriela.igna@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Administrator financiar – COJOCARU ANISIA, anisia.cojocaru@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Secretar – STULIANEC GYONGYIKE, gyongyike.stulianec@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

Adresa noastră : Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon Centrală: 0256/204400, 0256/204250
Fax: 0256/490626
Informaţii Secretariate:
– Facultatea de Medicina Generala: 0256/220 484
Jr. Miriam Cătană
Telefon: 0256/204117
Fax: 0256/204117
E-mail: secretarsef@umft.ro
Telefon: 0256/220479; 0256/204250, interior 423,463
Fax: 0256/220479
Email: scr-stin@umft.ro
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Medicină

Adresa: Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar “Vasile Goldis”
Telefon: 0257 259691
Fax: 0257 259852
E-mail Secretariat: medicina@uvvg.ro
Decan: Conf. univ. dr. Carmen Neamțu
E-mail: decan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni, Joi: 13.00 – 15.00
Locatia: Decanat
Prodecan: Conf. univ. dr. Casiana Stănescu
E-mail: prodecan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni – Joi: 15.00 – 17.00
Locatia: Decanat
Prodecan: Lect.univ.dr. Stana Iulian
E-mail: prodecan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni – Joi: 10.00 – 12.00
Locatia: Decanat
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport
Prof.univ.dr. Mirela Dan
Director departament
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
Adresa:Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086
Telefon: 0257 282324
Fax: 0257 250599
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918″ DIN ALBA IULIA

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Kinetoterapie şi motricitate specială
Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17,
Cod Postal:510009
Tel:+40-0258-813994, Fax:+40-0258-802802
E-mail: sec-drept@uab.ro
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
Facultatea de BalneofizioKinetoterapie şi Recuperare Medicală

Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Adresa: Strada Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1: +40-365-401.127
Telefon 2: +40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Coordonator de program:
Conf. dr. Nicolae Neagu
Tel: 0265 215551, int 232 sau 282
Email: neagu.nicolae@umftgm.ro
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Babeș-Bolyai
http://sport.ubbcluj.ro

Str. Pandurilor 7, Cluj-Napoca,România

Tel/Fax: 0040-264-420709

Tel: 0040-264-405367

Tel. Caserie: 0040-264-405300, interior 5438

E-mail:sport@ubbcluj.ro

E-mail:sport_adm@sport.ubbcluj.ro

UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Adresa: Str. Louis Pasteur nr 4, et 1, 400349 Cluj-Napoca
Te : +40-374-834-114
Fax: +40-264-597-257
Email:decanat_mg@umfcluj.ro
Universitatea Avram Iancu | Kinetoterapie si Motricitate Speciala

RECTORAT
RECTOR Conf. univ. dr. Lucia Maria COSTIUG
SECRETAR-SEF: Roxana SUCIU
Str. Fabricii de Zahar, nr. 6-8, Cluj-Napoca
uai.rectorat@gmail.com
TEL : 0755/563620

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
SECRETAR: Roxana SUCIU
Str. Fabricii de Zahar, nr. 6-8, Cluj-Napoca
uai.secretariat2@gmail.com
TEL: 0755/563620
Universitatea din Oradea

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie
Str. Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Decanat: Corp C Etaj 1, sala C131
Tel: 0259-408124
Secretariat: Corp C Etaj 1, sala C110
Tel: 0259-408419
Fax: 0259-408428
e-mail: contact@fefsoradea.ro

Facultatea de Medicina si Farmacie, Oradea
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
Daniela Florica CREŢ dcret@uoradea.ro
http://www.fmforadea.ro adresa de e-mail: fmf@uoradea.ro
Decanat și rezidenți: +40 259 412 834
Secretariat: +40 259 411 454
Universitatea Transilvania Brașov

Facultatea de Medicina, balneofiziokinetoterapie şi recuperare
str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov
Tel./Fax: 0268 412185
E-mail: f-med@unitbv.ro
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane
str. Universitatii nr. 1, Brașov
Tel/Fax: +40-(268) 47.40.60
E-mail: f-efsm@unitbv.ro
Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Stiinte Umaniste
Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Targoviste
el./Fax: +4 0245/206105
web: http://fsu.valahia.ro
email: umaniste@valahia.ro
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie (EFSK)
web: http://www.rau.ro
telefon: +4-0372.120.101
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 3

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s