Taxa de înscriere și cotizația dupa 1 iulie 2018 la Colegiul Național/Teritorial

Începând cu data de 01.07.2018, achitarea cotizației anuale se face astfel:
– 300 lei pentru cei ce exercită profesia de fizioterapeut;
– 150 lei pentru cei ce nu profesează.

Începând cu data de 13.02.2018 Colegiile teritoriale ale Colegiul Fizioterapeuților din România demarează procedura de înscriere în colegiu și de eliberare a ALP-ului pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare prevăzut la art. 11. din legea 229/2016.

Autorizația de liberă practică se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea

Pentru cetățenii români documentele necesare  înscrierii și eliberării ALP sunt:

a)    documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licență sau adeverință în specializările 
prevăzute la art. 11 lit. a), c) și d) din lege – original și copie;
b)    certificat de cazier judiciar – original;
c)    certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni – original, cu doua parafe:
- una de la medicul psihiatru ;
- una de la medicul de medicină internă sau medicul de familie sau medicul de medicina muncii.
d)    cerere de înscriere;
e)    carte de identitate – copie;
f)    certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul – copie;
g)    declarație pe proprie răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul;h)    dovada achitării taxei 
de înscriere în colegiul teritorial și a cotizației anuale; 
i)    asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
j)    pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării 
în grad profesional, dacă este cazul.

Pentru obținerea autorizației de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autoritățile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 10 și 11 lit. b) din lege și pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România, sunt necesare următoarele documente:

a) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscute sau echivalate conform legislației în vigoare;
b) certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată și apostilată unde este cazul;
c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni - original.
d) cerere de înscriere;
e) carte de identitate sau pașaport - copie;
f) certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul - copie;
g) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România și a cotizației anuale;
h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1;
i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
j) autorizația de liberă practică din țara de proveniență – traducere legalizată și apostilată dacă este cazul;

Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuților din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea și sunt preluate de membrii desemnați ai consiliului teritorial al colegiului respectiv.

Pentru detalii privind adresele colegiilor teritoriale, datele de contact și conturile IBAN ale acestora vă rugăm accesați http://colegiulfizioterapeutilor.ro/colegii-teritoriale/

Autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile publice autorizate anterior apariției legii 229/2016 se preschimbă până la data de 12 august 2018 cu autorizațiile de liberă practică emise de Colegiul Fizioterapeuților din România .

Taxa de înscriere în Colegiul fizioterapeuților din România este 100 lei și se achită o singură dată.Cuantumul cotizației este diferit, după cum urmează:

– 300 lei  (anual) pentru cei care dețin ALP și își exercită profesia;
– 275lei/225 lei/150 lei/75 lei pentru cei care nu exercită profesia (indiferent dacă dețin sau nu ALP), în funcție de momentul înscrierii:
*275 Ron pentru persoanele care se înscriu până la data de 31 martie 2018 ;
* 225 Ron  pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 aprilie 2018 și 30 iunie 2018;
* 150 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 iulie 2018 și 30 septembrie 2018;
* 75 Ron pentru  fizioterapeuții care se înscriu între 1 octombrie  și 31 decembrie 2018;
– 60 lei (anual) pentru care se află  la data intrării în vigoare a hotărârii în situația șomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav pănâ la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap.

Taxa de înscriere și cotizația se achită în contul colegiului teritorial la care fizioterapeutul se înscrie.

Facultati de Kinetoterapie si Balneofiziokinetoterapie 2018

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Secretariat
Calea Marasesti, nr. 157, Bacău, 600115
Telefon/Fax: +40-234-517715; +40-234-542411 int. 171
E-mail: fsmss@ub.ro

Facultatea de Educație Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Adresa: Str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, România, Cod 700554
Telefon secretariat: +40 (232) 201026; decanat: +40 (232) 201027
Fax: +40 (232) 201126
Email: admefs@uaic.ro
Website: http://www.sport.uaic.ro
Website: http://www.sportsisocietate.ro

Facultatea de Medicină Dentară , Universitatea „Apollonia”

Str. Muzicii nr.2, Iași, ROMANIA
Tel: +40-332-882.491
Fax: +40-332-882.491
Decan: decan.md@univapollonia.ro
Secretariat: secretariat.md@univapollonia.ro
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi
Secretariat
Secretar – sef: Petruța Flocea
Telefon: +40.232.213.573
Email: petruta.flocea@umfiasi.ro
Adresa: Facultatea de Bioinginerie Medicala
str. M.Kogalniceanu, nr. 9-13, Iasi, cod postal 700454, Romania
Universitea “Ştefan cel Mare” din Suceava Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
Corp E, parter, sala E011
Adresa: Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
telefon Tel: +40 230 216 147, interior: 595
fax Fax: +40 230 522 819
mail icon Email: dsdulausv.ro
facebook icon http://www.facebook.com/dsdu.usv

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Str. Universitatii 13 C.P. 720225, Suceava, Romania
Tel centrala: +40 230 216147 / 101, Tel centrala (ton): +40 230 522978 /101, Tel. direct: +40 230 522819
Secretariat:
Irina Carmen GRĂDINARU – secretar șef facultate (responsabil programe de studiu EFS și KMS). int. 524
– irinag@usv.ro
Luciana Florentina NIMIGEAN – secretar DSDU (responsabil programe de studiu BFKT și ND) int. 595
– luciana@usv.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Adresa:Str. Garii nr.63-65 Oras: Galati 800003 Romania
Email: E-mail: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: Secretariat: +40 236 413230
Numărul de fax: Fax: +40 236 413230
http://www.fefs.ugal.ro

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ovidius din Constanta
Constanța, Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
tel./fax 0241-640443
e-mail: fefs_cta@yahoo.com
Webpage: http://fefs.univ-ovidius.ro

Facultatea de Medicină Universităţii „Ovidius“ din Constanţa
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Adresă : Campus, Aleea Universității, nr. 1, Corp B Constanta 900470
Secretariat – program cu publicul: Luni – Vineri 12.00-14.00.
Email : secretariat_FMed@univ-ovidius.ro
Telefon : 0241-605002
Fax : 0241-672899

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE UNEFS

SECRETARIAT UNEFS
Secretar Şef U.N.E.F.S.: Ing. SILVIEA CONSTANTINESCU
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 203
e-mail: secretariat@unefs.ro
Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Secretar Şef : Ec. AURELIA MANOLE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 262
Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Secretar Decanat: GEORGETA ŢONE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int. 232
Fax: + 40/21 3120400
e-mail: decanatkt@unefs.ro
Adresa: Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, CP 060057
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Educație Fizică și Sport

Adresa: Șoseaua Berceni, Nr. 24, Sector 4, București, (Apărătorii Patriei)
Telefon: (004021) 317.19.00; 455.10.31
ushefs@spiruharet.ro
U.M.F. Carol Davila Bucuresti
Facultatea de Moase si Asistenta Medicala
Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucuresti, Romania
Telefon:
+4021 3180719
+4021 3180721
+4021 3180722
rectorat@umfcd.ro
Universitatea Ecologică din Bucureşti » Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport » Kinetoterapie si motricitate speciala

Sediul facultatii:
Adresa: Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, Bucuresti
Telefoane: 021-316 79 31; 021-316 79 32
interior 245 – secretariat
Email: efs@ueb.ro

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Universitatea din Craiova
Craiova, Str. Brestei, nr. 156..
Telefon: +40 251 422743
Fax: +40 251 422090
E-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM)
Tel: 0351 405 683
Fax: 0351 405 683
nursingumfcv.ro
Str. Petru Rareş nr. 2-4 Craiova 200349, Romania
Departamentul Asistenta Medicala si Kinetoterapie – Universitatea din Pitesti
Adresa:
Str. Targul din Vale, nr.1
110040 Pitesti, Arges, Romania

Rectorat:
Telefon: +40 348 453 102
Fax: +40 348 453 123
Orar: Luni-Vineri, 8-16
Audiente: Marți 18:00-20:00, Cam. R39
Relatii publice: Dr. Georgia OLTEANU, Tel: +40 348 453 234
Email: rectorat@upit.ro

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică:
Telefon: +40 348 453 260

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
Clădirea DEBARCADER, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel. / Fax.:
+4-0253-223197
E-mail:fsmc@utgjiu.ro
Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de Educație Fizică și Sport
Tel. : + 40 256 592.129
Fax: + 40 256 592.129
E-mail: sport@sport.uvt.ro
Secretar șef – IGNA GABRIELA,
gabriela.igna@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Administrator financiar – COJOCARU ANISIA, anisia.cojocaru@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Secretar – STULIANEC GYONGYIKE, gyongyike.stulianec@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

Adresa noastră : Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon Centrală: 0256/204400, 0256/204250
Fax: 0256/490626
Informaţii Secretariate:
– Facultatea de Medicina Generala: 0256/220 484
Jr. Miriam Cătană
Telefon: 0256/204117
Fax: 0256/204117
E-mail: secretarsef@umft.ro
Telefon: 0256/220479; 0256/204250, interior 423,463
Fax: 0256/220479
Email: scr-stin@umft.ro
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Medicină

Adresa: Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar “Vasile Goldis”
Telefon: 0257 259691
Fax: 0257 259852
E-mail Secretariat: medicina@uvvg.ro
Decan: Conf. univ. dr. Carmen Neamțu
E-mail: decan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni, Joi: 13.00 – 15.00
Locatia: Decanat
Prodecan: Conf. univ. dr. Casiana Stănescu
E-mail: prodecan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni – Joi: 15.00 – 17.00
Locatia: Decanat
Prodecan: Lect.univ.dr. Stana Iulian
E-mail: prodecan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni – Joi: 10.00 – 12.00
Locatia: Decanat
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport
Prof.univ.dr. Mirela Dan
Director departament
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
Adresa:Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086
Telefon: 0257 282324
Fax: 0257 250599
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918″ DIN ALBA IULIA

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Kinetoterapie şi motricitate specială
Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17,
Cod Postal:510009
Tel:+40-0258-813994, Fax:+40-0258-802802
E-mail: sec-drept@uab.ro
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
Facultatea de BalneofizioKinetoterapie şi Recuperare Medicală

Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Adresa: Strada Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1: +40-365-401.127
Telefon 2: +40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Coordonator de program:
Conf. dr. Nicolae Neagu
Tel: 0265 215551, int 232 sau 282
Email: neagu.nicolae@umftgm.ro
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Babeș-Bolyai
http://sport.ubbcluj.ro

Str. Pandurilor 7, Cluj-Napoca,România

Tel/Fax: 0040-264-420709

Tel: 0040-264-405367

Tel. Caserie: 0040-264-405300, interior 5438

E-mail:sport@ubbcluj.ro

E-mail:sport_adm@sport.ubbcluj.ro

UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Adresa: Str. Louis Pasteur nr 4, et 1, 400349 Cluj-Napoca
Te : +40-374-834-114
Fax: +40-264-597-257
Email:decanat_mg@umfcluj.ro
Universitatea Avram Iancu | Kinetoterapie si Motricitate Speciala

RECTORAT
RECTOR Conf. univ. dr. Lucia Maria COSTIUG
SECRETAR-SEF: Roxana SUCIU
Str. Fabricii de Zahar, nr. 6-8, Cluj-Napoca
uai.rectorat@gmail.com
TEL : 0755/563620

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
SECRETAR: Roxana SUCIU
Str. Fabricii de Zahar, nr. 6-8, Cluj-Napoca
uai.secretariat2@gmail.com
TEL: 0755/563620
Universitatea din Oradea

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie
Str. Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Decanat: Corp C Etaj 1, sala C131
Tel: 0259-408124
Secretariat: Corp C Etaj 1, sala C110
Tel: 0259-408419
Fax: 0259-408428
e-mail: contact@fefsoradea.ro

Facultatea de Medicina si Farmacie, Oradea
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
Daniela Florica CREŢ dcret@uoradea.ro
http://www.fmforadea.ro adresa de e-mail: fmf@uoradea.ro
Decanat și rezidenți: +40 259 412 834
Secretariat: +40 259 411 454
Universitatea Transilvania Brașov

Facultatea de Medicina, balneofiziokinetoterapie şi recuperare
str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov
Tel./Fax: 0268 412185
E-mail: f-med@unitbv.ro
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane
str. Universitatii nr. 1, Brașov
Tel/Fax: +40-(268) 47.40.60
E-mail: f-efsm@unitbv.ro
Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Stiinte Umaniste
Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Targoviste
el./Fax: +4 0245/206105
web: http://fsu.valahia.ro
email: umaniste@valahia.ro
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie (EFSK)
web: http://www.rau.ro
telefon: +4-0372.120.101
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 3