Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare

Ministerul Sănătății – MS
Criteriul privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar din 20.10.2011
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 10.11.2011
Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
Nr.
crt. Funcția
(gradul sau treapta profesională) Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
A. Funcții de specialitate medico-sanitare
1. Medic/Medic dentist; primar – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/ diplomă sau diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– examen de medic primar
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca medic specialist
2. Medic/Medic dentist; specialist – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/ diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– examen de medic specialist
– concurs pentru ocuparea postului*) – stagiu de rezidențiat terminat
3. Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare – un an vechime ca medic rezident
4. Medic/Medic dentist; rezident anul I – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/diplomă de licență de medic dentist
– concurs de medic rezident
5. Medic/Medic dentist – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005
– diplomă de licență de medic dentist promoție 2005 și ulterioare
– concurs pentru ocuparea postului – un an vechime ca medic/medic dentist stagiar
6. Medic/Medic dentist stagiar**) – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină, diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005
7. Medic cu competențe limitate – diplomă de licență în medicină promoția anului 2005 și ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident
– concurs pentru ocuparea postului
8. Farmacist primar – diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
– examen de farmacist primar
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca farmacist specialist
9. Farmacist specialist – diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
– examen de farmacist specialist
– concurs pentru ocuparea postului*) – stagiu de rezidențiat terminat
10. Farmacist rezident anul II-III – diplomă de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist
– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare – un an vechime ca farmacist rezident
11. Farmacist rezident anul I – diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
– concurs de farmacist rezident
12. Farmacist – diplomă de licențiat în farmacie promoție anterioară anului 2005
– diplomă de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist promoția anului 2005 și ulterioare
– concurs pentru ocuparea postului – un an vechime ca farmacist stagiar
13. Farmacist stagiar – diplomă de licențiat în farmacie promoție anterioară anului 2005
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad specialist
– concurs pentru ocuparea postului – 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
18. Dentist principal – diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
– examen de dentist principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca dentist
19. Dentist – diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime ca dentist
20. Dentist debutant – diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
B. Funcții de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
21. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
22. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad specialist
– concurs pentru ocuparea postului – 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime în specialitate
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
25. Expert în fizică medicală – diplomă de licență în fizică sau echivalent
– grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
– curs de radioprotecție postuniversitar
– permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)
– concurs pentru ocuparea postului -3 ani vechime ca fizician medical
26. Fizician medical – diplomă de licență în fizică sau echivalent
– permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
– concurs pentru ocuparea postului – 2 ani vechime ca fizician medical debutant
27. Fizician medical debutant – diplomă de licență în fizică sau echivalent
– concurs pentru ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal – diplomă de licență în specialitate
– examen pentru obținerea gradului de principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
29. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime în specialitate
30. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
31. Psiholog principal – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
32. Psiholog specialist – diplomă de licență în specialitate
– examen de grad specialist
– concurs pentru ocuparea postului – 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
33. Psiholog practicant – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – un an vechime ca psiholog stagiar
34. Psiholog stagiar – diplomă de licență în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal – diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
– examen pentru obținerea gradului de principal
– concurs pentru ocuparea postului – 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
36. Profesor CFM, biolog, chimist asistent social – diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului – 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
37. Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social – diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
– concurs pentru ocuparea postului

*) Cu excepția medicilor și farmaciștilor care urmează rezidențiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.

**) Funcția de medic stagiar se utilizează și pentru medicii din promoția 2005 și ulterioare care nu au fost confirmați medici rezidenți și care beneficiază de competențe limitate.
1. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 și 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.

2. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 21 și 22, cu excepția fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.

3. Gradele profesionale de specialist și principal obținute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 14, 15, 28, 31, 32 și 35, inclusiv fizicienii de la pozițiile 21 și 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituției publice cu personalitate juridică.
NOTE:

1. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 38-40 se aplică și următoarelor funcții: tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat.

2. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 41-43 se aplică și următoarelor funcții: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

3. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 35-37 se aplică și următoarelor funcții: educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral ori fără frecvență.

4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale și medii în funcțiile de la pozițiile 44-76, echivalările și confirmările în funcții și specialități aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare își mențin valabilitatea.

STATUTUL si RIOF al Colegiului fizioterapeutilor in dezbatere publica

Urmare a demersurilor Federației Române a Asociațiilor de Fizioterapie – FRAF cu privire la aprobarea de către Ministerul Sănătății a Statului și Regulamentului intern de organizare și funcționare – RIOF a Colegiului Fizioterapeuților din România, pe care ministerul urma să le supună dezbaterii publice, conform legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a contestațiilor primite de Ministerul Sănătății din partea unor asociații profesionale de fizioterapie, conducerea acestuia a hotărât instituirea unui grup de lucru pentru analizarea propunerii proiectului depus de FRAF cu nr. 3626 din 20.01.2017.
Având în vedere că în acest moment există deja DSP-uri care nu mai eliberează Autorizații de liberă practică, pe motivul apariției legii 229/2016, dar și a timpului foarte scurt până la care legea ar trebui pusă în aplicare, FRAF, inițiator al legii și emitent al proiectului privind Statutul și RIOF, supune dezbaterii actele emise astfel încât, la grupul de lucru la care va participa și un reprezentant al FRAF, să fie prezentate și punctele de vedere ale celor interesați și implicați în activitățile de fizioterapie.
Astfel, persoanele interesate sunt rugate să transmită propunerile la adresa de email: secretariat@rofizioterapie.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiect, până la data de 17.02.2017, ora 16.00.

Proiect privind Statutul și Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din Romania.